Đăng nhập

 

 

Các dự án luật được Quốc hôi thông qua

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII (4/9/2015 13:20)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII (4/2/2015 13:19)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII (4/10/2014 13:12)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII (10/2/2014 20:31)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII (10/8/2013 20:26)

Các tin khác:
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIII  (19/2/2013)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIII  (19/10/2012)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII  (19/2/2012)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 1 - Quốc hội khóa XIII  (19/10/2011)
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Số lượt truy cập
06774000
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn