Đăng nhập

 

Liên kết website
Các dự án luật được Quốc hôi thông qua

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII (4/9/2015 13:20)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII (4/2/2015 13:19)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII (4/10/2014 13:12)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII (10/2/2014 20:31)Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII (10/8/2013 20:26)

Các tin khác:
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIII  (19/2/2013)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIII  (19/10/2012)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII  (19/2/2012)
Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 1 - Quốc hội khóa XIII  (19/10/2011)
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05718673
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn