Đăng nhập

 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC KHÓA
Chọn danh sách Đại biểu quốc hội theo khóa :

1 | 2 | 3 | 4 |

Huỳnh Ngọc Ánh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Huỳnh Ngọc Ánh

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Huỳnh Ngọc Ánh

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 20/03/1962

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trương Thị Ánh

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trương Thị Ánh

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Trương Thị Ánh

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 13/03/1959

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Ngô Ngọc Bình

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Ngô Ngọc Bình

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Ngô Ngọc Bình

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 10/12/1957

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Võ Thị Dung

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Võ Thị Dung

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Võ Thị Dung

 

Giới tính : Nữ

 

Ngày sinh : 02/06/1960

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Huỳnh Thành Đạt

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Huỳnh Thành Đạt

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Huỳnh Thành Đạt

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 26/08/1962

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Đỗ Văn Đương

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Đỗ Văn Đương

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Đỗ Văn Đương

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 10/10/1960

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Phạm Văn Gòn

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Phạm Văn Gòn

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Phạm Văn Gòn

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 20/04/1956

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Lê Thanh Hải

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Lê Thanh Hải

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Lê Thanh Hải

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 03/05/1950

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Trần Thanh Hải

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Trần Thanh Hải

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Trần Thanh Hải

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 20/10/1963

 

Dân tộc : Kinh

 

 

Nguyễn Ngọc Hoà

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 

Họ và tên khai sinh : Nguyễn Ngọc Hoà

 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIII

 

Họ và tên thường gọi : Nguyễn Ngọc Hoà

 

Giới tính : Nam

 

Ngày sinh : 26/06/1965

 

Dân tộc : Kinh

 

 

thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
07817190
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn