Đăng nhập

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng (1/8/2020 08:03)Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020 (20/7/2020 14:10)Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020 (18/7/2020 08:58)Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025" (7/5/2020 08:55)Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 (2/4/2020 08:53)

Các tin khác:
Kế hoạch khảo sát tình hình thi hành Luật Đất đai 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/7/2014 đến 31/12/2019  (27/2/2020)
Kế hoạch giám sát việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019  (26/2/2020)
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí MInh giai đoạn 01/01/2015 đến 31/12/2019  (25/2/2020)
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2019; những kiến nghị sửa đổi, bố sung Luật Xử lý vi phạm hành chính  (15/2/2020)
Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020  (10/7/2019)
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng


Số lượt truy cập
06774009
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn