Đăng nhập

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT
Kế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19

 KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
Việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết 154/NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP

của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

             Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

            Căn cứ Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh 06 tháng cuối năm 2021;

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:  

            I. MỤC ĐÍCH 

­            Qua giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố có cơ sở xem xét, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có các kiến nghị cụ thể với các cơ quan chức năng.

            II. NỘI DUNG GIÁM SÁT

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể theo Đề cương giám sát gửi kèm.

            III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

A. Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Các cơ quan mời tham gia Đoàn Giám sát

1. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;

2. Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố;

3. Đại diện Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố;

4. Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân Thành phố;

5. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố;

6. Đại diện Sở Tài chính Thành phố;

7. Đại diện Sở Y tế Thành phố;

8. Đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố;

9. Đại diện Cục Thuế Thành phố;

10. Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố.

IV. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Giám sát bằng văn bản: đề nghị các Sở, ngành Thành phố: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện nội dung giám sát (theo đề cương báo cáo gửi kèm).

2. Tổ chức các buổi làm việc tại các đơn vị, địa phương:

- Tổ chức 01 buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 11, Quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn (dự kiến làm việc trực tuyến).

- Tổ chức 01 buổi làm việc với các Sở, ngành Thành phố: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến làm việc trực tuyến).

- Tổ chức khảo sát thực tế tại 03 phường: phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1; phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12; phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Tùy vào tình hình thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hình thức làm việc phù hợp và có thư mời riêng cho từng buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở nội dung giám sát, đề nghị các Sở, ngành Thành phố: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện nội dung giám sát theo Đề cương báo cáo (gửi kèm). Báo cáo gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố (số 2Bis Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, email: vpddbqh@tphcm.gov.vn – hcm@quochoi.vn) trước ngày 20 tháng 8 năm 2021.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)


Số lượt truy cập
08693957
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn