Đăng nhập

 

 

Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

I. KIẾN NGHỊ CỬ TRI VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Cử tri nhiều quận, huyện đề nghị Thành phố cần tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép; rà soát có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân có nhà đất bị ảnh hưởng bởi các dự quy hoạch treo kéo dài; tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm không để kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

2. Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố có quá nhiều chung cư cao tầng được xây dựng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ách tắc giao thông, phá vỡ quy hoạch của thành phố. Cử tri đề nghị có hướng giải quyết phù hợp trong thời gian tới. Các công trình, dự án lớn của Thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp quy hoạch và lấy ý kiến của Nhân dân.

3. Cử tri phản ánh về công tác chống ngập trên địa bàn thành phố hiện nay chưa hiệu quả. Cử tri đề xuất cần lắp đặt hệ thống thoát nước kết hợp với xây dựng quy hoạch thủy lợi chống ngập úng, hồ điều tiết, khơi thông dòng chảy tại các cửa thoát nước chính của thành phố.

4. Cử tri nhiều quận, huyện đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn; tổ chức lại việc thu gom rác một cách hợp lý về cách thức, thời gian đảm bảo tính khoa học và khả thi; nghiên cứu thiết kế phương tiện thu gom rác phù hợp đảm bảo giữ được việc phân loại rác từ người dân. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại gắn với việc bảo vệ môi trường.

5. Cử tri lo lắng phản ánh hiện nay mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố quá cao, một phần nguyên nhân do xe gắn máy quá nhiều, cử tri đề nghị nghiên cứu phát triển xe đạp dùng chung, mở rộng các tuyến xe buýt, nghiên cứu các loại xe buýt nhỏ để thuận tiện đi đến nhiều nơi. 

6. Cử tri tiếp tục phản ánh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố không bảo đảm, nhất là tại các chợ truyền thống và người buôn bán hàng rong. Cử tri đề nghị Thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân.

7. Cử tri một số quận, huyện (Quận 12, huyện Bình Chánh) phản ánh việc thu tiền tạm ứng viện phí tại một số bệnh viện, mặc dù người bệnh đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn bắt tạm ứng viện phí gây khó khăn cho người bệnh. Cử tri đề nghị ngành y tế thành phố cần quan tâm đến việc khi người bệnh đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thì cần ưu tiên cứu người trước rồi bổ túc hồ sơ và tạm ứng tiền viện phí sau để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân.

8. Cử tri đề nghị Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài.

9. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố:

9.1- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố tiếp tục rà soát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố, kịp thời kiến nghị với trung ương và có văn bản hướng dẫn giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc cụ thể tại các dự án; ưu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường, quan tâm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân bị thu hồi đất, nhất là đối với các dự án chậm triển khai thực hiện, kéo dài nhiều năm.

9.2- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tham mưu giải quyết các kiến nghị ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định của các quận, huyện; quan tâm chuyển đổi mô hình Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận – huyện phù hợp, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

9.3- Ủy ban nhân dân Thành phố sớm ban hành quy chế phối hợp liên quan đến công tác bồi thường theo Luật Đất đai năm 2013 tạo điều kiện thuận lợi cho các quận, huyện thực hiện đồng bộ và thuận lợi cho các cơ quan thẩm tra, phê duyệt.

9.4- Đối với công tác tái định cư: để thuận lợi cho các dự án, ngoài 02 phương thức tái định cư bằng nền đất và căn hộ chung cư, kiến nghị Thành phố cần quan tâm hơn đối với phương thức thứ 3 là việc tạo điều kiện cho người dân tái định cư tự nguyện, tăng giá trị hỗ trợ tái định cư tự nguyện từ 5% (theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND) lên từ 15 - 20%, thực hiện theo phương thức này Nhà nước sẽ giảm được các nguồn lực đầu tư vào các khu tái định cư, tránh lãng phí.

9.5- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố sớm có hướng dẫn về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với tài sản không được quy định trong Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

10. Về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố:

10.1- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung; có giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường và khuyến khích xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường.

10.2- Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất và công nghiệp; giám sát chặt chẽ chất lượng chất thải, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải không qua xử lý vào môi trường. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bố trí đủ nguồn kinh phí, nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

10.3- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo sớm ban hành quy định về cơ chế phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp nhưng do sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện giao thuê đất và cấp phiếu đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

10.4- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để đảm bảo môi trường sống cho người dân trên địa bàn.

10.5- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố có cơ chế chia sẻ kết quả quan trắc tự động chất lượng nước thải, khí thải cho các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời tình trạng gây ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

10.6- Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thường xuyên, định kỳ chủ trì kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xử lý các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp và thông tin kết quả đến Ủy ban nhân dân các quận – huyện để phối hợp trong công tác quản lý nhà nước.

10.7- Kiến nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý và địa phương để giải quyết, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường phối hợp và có cơ chế thông tin nhanh với Ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp Thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp để chia sẻ thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả hơn.

11. Về thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố:

11.1- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn về hạn chế sử dụng và thải bỏ rác thải nhựa dùng một lần; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; hạn chế việc sử dụng túi ni lông, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi ni lông tự phân hủy trong các hoạt động của cơ quan; “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” như ống hút, hộp xốp, hộp nhựa đựng cơm, thức ăn, bát, đĩa, cốc, thìa... nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy, sử dụng một lần để đảm bảo mục tiêu đề ra của thành phố: đến năm 2020, 80% người dân áp dụng các hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

- Có giải pháp giảm số cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình sản xuất túi ni lông trên địa bàn.

11.2- Kiến nghị Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác cải cách hành chính, góp phần đảm bảo thu thuế đúng, đủ và công bằng, chống trốn thuế hiệu quả.

11.3- Kiến nghị Sở Công thương Thành phố có nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp để đảm bảo tất cả các trạm xăng dầu trên địa bàn thành phố đều có trụ xăng sinh học.

12. Về việc thực hiện Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố:

12.1- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em trên địa bàn Thành phố.

12.2- Kiến nghị Thành phố quy hoạch, dành quỹ đất, ngân sách đầu tư cho các công trình cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em như: Trường học, cơ sở văn hóa, nhà thiếu nhi, trường chuyên biệt, cơ sở bảo trợ,... đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

12.3- Kiến nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ chế độ, chính sách thường xuyên tổ chức tập huấn và trang bị kỹ năng, kiến thức đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở phường - xã - thị trấn.

12.4- Kiến nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các điểm tư vấn cộng đồng (có quyết định thành lập) trên địa bàn thành phố hoạt động nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại cơ sở, thực hiện công tác tư vấn, tham vấn, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp; kết nối và cung cấp dịch vụ cho gia đình, trẻ em.

12.5- Kiến nghị Thành phố sớm xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý thông tin về người chưa thành niên phạm tội từ điều tra, truy tố, xét xử, chấp hành hình phạt đến khi tái hòa nhập cộng đồng với các cơ quan hữu quan. Tổng hợp đề xuất ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng.

- Sớm ban hành quy trình phối hợp can thiệp, xử lý các vụ việc liên quan đến vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em, các cơ sở giáo dục nuôi dạy, chăm sóc trẻ em công lập và ngoài công lập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

12.6- Kiến nghị Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện cần đẩy mạnh công tác quản lý nhân khẩu, quản lý người cư trú tại địa phương, đặc biệt là các đối tượng không nghề nghiệp, hay tụ tập sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, các đối tượng có tiền án, tiền sự và nhất là về hành vi xâm hại trẻ em, các đối tượng nghiện game điện tử, các tụ điểm game điện tử (internet, game bắn cá…) để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, kịp thời nắm bắt di biến động của các đối tượng để cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra khi cần truy xét.

II. KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN

1. Kiến nghị của cử tri Quận 1:

1.1- Cử tri phường Bến Nghé, Quận 1 đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm cán bộ, công chức có sai phạm liên quan đến việc giải quyết sai phạm xây dựng căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1 và sớm thông tin kết quả cho người dân được biết nhằm tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội.

2. Kiến nghị của cử tri Quận 2:

2.1- Cử tri Quận 2 tiếp tục phản ánh, kiến nghị liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cụ thể:

- Cử tri Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh cho rằng nội dung 02 Thông báo kết luận số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 và 1041/TB-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa giải quyết đầy đủ nội dung khiếu nại, kiến nghị của cử tri. Nhiều cử tri phản ánh đã khiếu nại việc 5 khu phố thuộc 3 phường (gồm Khu phố 1, phường Bình An; Khu phố 5, 6 phường An Khánh; Khu phố 1, 2 phường Bình Khánh) nằm ngoài ranh quy hoạch, không chỉ riêng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cử tri đề nghị Thành phố kiến nghị Thanh tra Chính phủ cần tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để giải quyết dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của người dân.

- Cử tri tiếp tục cho rằng, Thành phố đã tiến hành thu hồi đất mà không có Quyết định thu hồi, vậy đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cử tri đề nghị làm rõ 160ha tái định cư theo Quyết định 367 liền kề với Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay đang ở đâu? Cử tri đề nghị công khai bản đồ kèm theo Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri tiếp tục đề nghị làm rõ việc nếu trong thành phần hồ sơ không có bản đồ quy hoạch vậy Bộ Xây dựng căn cứ vào đâu để thẩm định dự án trình Chính phủ phê duyệt.

- Nhiều cử tri cho rằng nhà, đất của gia đình nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn bị cưỡng chế, phải chuyển lên ở tại khu tạm cư nhưng điều kiện sinh sống không đảm bảo. Cử tri đề nghị Thành phố xác định rõ lại ranh quy hoạch, xem xét lại giá bồi thường cho người dân một cách thoả đáng, tổ chức đối thoại trực tiếp và thông tin công khai cho người dân được biết. Đồng thời, sớm công bố chính sách giải quyết quyền lợi người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải quyết dứt điểm vì cuộc sống của người dân hiện nay rất khó khăn.

2.2- Cử tri phường Bình Trưng Đông phản ánh tình trạng ngập nước tại hẻm số 5, Đường 39, Nguyễn Duy Trinh hiện nay rất nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi gây tai nạn; hệ thống cáp viễn thông Viettel hai bên đường chằng chịt rất nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm mưa bão hiện nay. Đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

2.3- Cử tri phường Bình Khánh phản ánh:

- Công trình thi công mở rộng đường Lương Định Của kéo dài rất lâu, đời sống người dân khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện để người dân ổn định cuộc sống.

- Các kiốt tầng trệt các chung cư tại Dự án 38,4 ha đã để trống quá lâu, đề nghị chính quyền địa phương tổ chức bố trí kinh doanh và có chính sách ưu tiên cho người dân tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm ăn buôn bán.

- Đề nghị làm công viên tại dọc bờ kênh bên cạnh cầu Ông Tranh, khu vực chung cư lô C, D phường Bình Khánh để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

2.4- Cử tri phường An Phú phản ánh dự án 131 ha An Phú - An Khánh: chủ dự án xin điều chỉnh quy hoạch chỉ mang lại lợi ích cho chủ đầu tư, không phục vụ người dân, như việc điều chỉnh chung cư từ 17 tầng lên 34 tầng; thu nhỏ công viên, lấp kênh rạch để làm dự án nhà ở sẽ gây quá tải hạ tầng giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường trong khu vực. Cử tri đề nghị cần thanh tra toàn bộ dự án này và giữ nguyên quy hoạch như đã phê duyệt năm 1999.

2.5- Cử tri phường Thảo Điền phản ánh:

- Quy hoạch đất đai phường Thảo Điền đã bị phá vỡ so với ban đầu, các chung cư xây dựng tràn lan, cả phường chỉ có 01 trường tiểu học công lập, 01 trường giáo dục chuyên biệt, còn lại là hơn 20 trường quốc tế. Các tuyến đường trên địa bàn thường xuyên kẹt xe do quá tải (kể cả đường nội bộ, đường trong khu dân cư) và không mở rộng được, mật độ dân cư đông kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường, ngập nước, an ninh trật tự. Đề nghị cần xem xét, so sánh quy hoạch ban đầu của phường Thảo Điền với hiện nay để có sự thống nhất phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phê duyệt các dự án.

- Khu công viên thế kỷ 21 còn 11 hộ chưa nhận đền bù, chưa nhận được nền tái định cư. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.

3. Kiến nghị của cử tri Quận 3:

3.1- Cử tri Nguyễn Gia Cường, Phường 3 tiếp tục phản ánh về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ông liên quan đến căn nhà số 51/31 Cao Thắng, phường 3, Quận 3 và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm.

3.2- Cử tri Quận 3 phản ánh về việc xử lý vi phạm xây dựng tại biệt thự 80/1 Bà Huyện Thanh Quan: năm 2005 Thanh tra Sở Xây dựng đã kết luận Ủy ban nhân dân Quận 3 cấp phép cho hộ 80/1 trệt xây dựng sai quy định 42m2 và sai phép 22m2. Năm 2007, các Sở ngành có liên quan đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận 3 phải tháo dỡ hết toàn bộ. Tuy nhiên, đã 13 năm qua Ủy ban nhân dân Quận 3 chưa giải quyết dứt điểm gây tranh chấp và khiếu nại kéo dài. Đề nghị Quận xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc.

4. Kiến nghị của cử tri Quận 5:

4.1- Cử tri Phường 5 phản ánh công trình tại địa chỉ 402 Võ Văn Kiệt thi công đã lâu đến nay không thấy thực hiện nữa. Tuy nhiên, hiện nay công trình này vẫn để 02 cần cẩu lớn gây nguy hiểm cho người đi đường và các hộ dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp giải quyết để đảm bảo an toàn cho người dân.

5. Kiến nghị của cử tri Quận 6:

5.1- Cử tri Phường 2 (cử tri Phạm Thị Nga) phản ánh:

- Đường Gia Phú nâng đường không đồng bộ với các tuyến đường trong khu vực, nhà dân thấp hơn mặt đường và thường xuyên bị ngập, việc sửa chữa nâng nền nhà mất nhiều chi phí gây khó khăn cho người dân; Đường số 23 khu vực Bình Phú mới làm xong lại bị đào lên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

- Khu vực dự án Kênh Hàng Bàng hiện nay phát sinh rất nhiều rác: trước đây một số mặt bằng sau khi được thu hồi có che chắn sạch sẽ, nhưng sau đó không được che chắn nên nhiều người dân đổ rác bừa bãi. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm dọn dẹp vệ sinh, rác thải bảo đảm môi trường sống cho người dân.

5.2- Cử tri Phường 2 (cử tri Đỗ Thị Bông, Trần Thị Út, Lương Minh Trí) phản ánh Dự án Kênh Hàng Bàng đã kéo dài nhiều năm, hiện nay người dân không đồng tình việc giải toả nhà ngoài phạm vi kênh để làm công viên cây xanh; đồng thời giá đền bù tại dự án so với thị trường là quá thấp. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sớm giải quyết cho người dân. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng xem xét giải quyết, người dân mong muốn được xây dựng, sửa chữa nhà vì phần lớn nhà đã xuống cấp, cuộc sống khó khăn.

6. Kiến nghị của cử tri Quận 7:

6.1- Cử tri phường Tân Kiểng kiến nghị Thành phố quan tâm sớm nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất    đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên để phục vụ cho người dân.

6.2- Cử tri khu phố 3, Phường Tân Phong đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 7 cần có văn bản thông tin chính thức cho nhân dân biết quy hoạch công viên Wonderland để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

6.3- Cử tri Lê Thị Thu Hương, địa chỉ số 387/8, Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Kiểng phản ánh gia đình có nhà số 25C, Trần Xuân Soạn, diện tích đất 125m2, thuộc dự án bồi thường giải phóng mặt bằng ven Kênh Tẻ, hiện chưa nhận tiền đền bù giai đoạn 03. Kiến nghị cơ quan chức năng xem xét cho gia đình được nhận căn hộ vì gia đình hiện nay đang ở thuê, cuộc sống khó khăn.

6.4- Cử tri Nguyễn Thị Len, địa chỉ số 96, đường số 01, khu phố 2, phường Tân Kiểng phản ánh gia đình có nhà ven Kênh Tẻ, diện tích đất 88m2, thuộc dự án bồi thường giải phóng mặt bằng ven Kênh Tẻ, hiện chưa nhận tiền đền bù giai đoạn 03. Kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết cho gia đình được nhận tiền đền bù để ổn định cuộc sống.

6.5- Cử tri phường Tân Quy kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận bố trí 02 bãi giữ xe tạm ở đường 15 và 17 để chợ tạm hoạt động thông thoáng hơn trong thời gian sửa chữa chợ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Quy và phường Tân Kiểng phối hợp xử lý các trường hợp bán hàng rong lấn chiếm lòng đường 17 và phát loa quảng cáo liên tục gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống người dân có nhà xung quanh chợ.

7. Kiến nghị của cử tri Quận 8:

7.1- Cử tri Phường 4 đề nghị ngành giáo dục thành phố cần tăng cường công tác quản lý, có biện pháp xử lý chấn chỉnh đối với Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo có hành vi hành hạ trẻ em ở các cơ sở nuôi giữ trẻ trên địa bàn thành phố.

7.2- Cử tri Phường 12 đề nghị cần có biện pháp kiểm tra, giám sát mức độ ô nhiễm không khí, mùi hôi ở bãi rác Đa Phước để có hướng giải quyết hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

8. Kiến nghị của cử tri Quận 9:

8.1- Cử tri khu phố 1, phường Phước Long B phản ánh có 08 hộ liên quan dự án Hải Nhân đã có đơn đề nghị được tách ra khỏi dự án, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân.

8.2- Cử tri khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ phản ánh phương án mở đường Vành đai 3 có thay đổi và chuyển vị trí khác. Đề nghị chính quyền địa phương sớm thông tin cho người dân biết và xoá quy hoạch để người dân thực hiện quyền của mình trong việc xây dựng, sửa chữa nhà và các giao dịch khác.

8.3- Cử tri khu phố Bến Cát, phường Phước Bình phản ánh dự án Bắc Rạch Chiếc đã kéo dài 19 năm, hiện nay cuộc sống của người dân rất khó khăn, người dân đã gửi nhiều đơn khiếu nại nhưng việc trả lời không thỏa đáng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm hoặc hủy bỏ dự án để người dân ổn định cuộc sống.

8.4- Cử tri phường Tăng Nhơn Phú B đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả rác dọc theo hai bên đường Khu Công nghệ cao để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

8.5- Cử tri khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B phản ánh tiến độ thi công đường Bưng Ông Thoàn quá chậm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, hiện nay đường trơn trợt, bụi nhiều gây tai nạn cho người dân khi lưu thông. Đề nghị chính quyền xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phục vụ việc đi lại của người dân.

8.6- Cử tri khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B phản ánh vị trí đất xây dựng cây xăng trước Uỷ ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B đang có tranh chấp nhưng vẫn được thực hiện. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân.

8.7- Cử tri Bảnh Quốc Văn, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B phản ánh thuế công thương nghiệp của một số hộ tiểu thương buôn bán tại Chợ Tăng Nhơn Phú B bị Chi cục thuế truy thu và phạt từ thời điểm tháng 9/2016 đến nay lên đến số tiền từ 23 đến 30 triệu đồng. Người dân bức xúc vì sao không thông báo và thực hiện tại thời điểm hàng tháng mà lại phạt người dân. Cử tri đã phản ảnh đến Uỷ ban nhân dân Quận nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Quận xem xét giải quyết thoả đáng, đồng thời kiểm tra việc có nhiều hộ dân không có đăng ký kinh doanh mà có mã số thuế?

9. Kiến nghị của cử tri Quận 11:

9.1- Cử tri Đặng Văn Rành, Phường 1 tiếp tục phản ánh liên quan đến việc giải quyết đơn của ông tố cáo tiêu cực tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân và đề nghị được tiếp xúc với lãnh đạo Thành phố để được xem xét, giải quyết dứt điểm.

10. Kiến nghị của cử tri Quận 12:

10.1- Cử tri phường Thạnh Xuân phản ánh

- Quy hoạch cây xanh tại phường Thạnh Xuân đã kéo dài 21 năm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân. Đề nghị Lãnh đạo Quận quan tâm có giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống.

- Việc nạo vét các con kênh trên địa bàn phường Thạnh Xuân được thực hiện tốt, tuy nhiên khi thi công vướng các công trình lấn chiếm sông rạch và chưa được giải toả để thực hiện. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp giải quyết; xem xét cấp kinh phí cải tạo rạch kênh Cầu Ông; đồng thời quan tâm đầu tư thực hiện việc duy tu bờ hữu Sông Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.

- Việc vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch hiện nay vẫn chưa hiệu quả. Đề nghị cần tăng cường hơn nữa các giải pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

10.2- Cử tri phường Tân Chánh Hiệp phản ánh:

- Việc khu vực chợ Tân Chánh Hiệp đường hẹp, nhưng bên đường có tòa nhà xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp xử lý trả lại lối đi bộ cho người dân.

- Vào mùa mưa hệ thống kênh rạch ô nhiễm, việc nạo vét thực hiện không đồng bộ làm nước ngập tràn vô nhà người dân. Một số cống nhỏ không thoát nước kịp, như cống thoát nước từ ngã tư Tô Ký – Nguyễn Ảnh Thủ; tại khu vực chợ chó Trung Mỹ Tây, khu vực chợ Cầu. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng ngập úng.

- Trên địa bàn phường có quy hoạch cây xanh gần 20 năm đến nay vẫn không thực hiện gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân. Đề chính quyền địa phương quan tâm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.

10.3- Cử tri phường Tân Thới Hiệp phản ánh việc lấn chiếm lòng lề đường tại nhiều tuyến đường Quốc lộ 1A (từ ngã tư Tân Thới Hiệp đến ngã tư Quang Trung); tình trạng xả rác bừa bãi nhưng chưa có biện pháp mạnh xử lý như tại khu vực cầu Trường Đai người dân rác xả trực tiếp xuống dòng sông gây tắc dòng chảy và ô nhiễm; trên địa bàn phường, quận hiện nay có nhiều hộ nuôi chó thả rông ra đường gây nguy hiểm và mất vệ sinh; tình trạng kẹt xe tại Ngã tư Đình vào những giờ cao điểm rất nghiêm trọng. Cử tri đề nghị chính quyền địa phương quan tâm kiểm tra có biện pháp giải quyết để đảm bảo an sinh xã hội.

10.4- Cử tri phường Tân Thới Hiệp đề nghị lãnh đạo Quận quan tâm có chủ trương xây thêm trường học để đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ em.

10.5- Cử tri khu phố 1, phường Hiệp Thành kiến nghị cơ quan chức năng khi cấp giấy phép cho các hộ gia đình khi thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà cửa cần cung cấp thêm cho Tổ dân phố để phối hợp giám sát kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

10.6- Cử tri khu phố 1, phường Tân Thới Nhất phản ánh việc ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất nhựa phế liệu tại khu dân cư, người dân đã nhiều lần kiến nghị, chủ cơ sở sản xuất cam kết di chuyển trong tháng 9/2019 nhưng đến nay cơ sở vẫn nhập hàng hạt nhựa để sản xuất. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo môi trường sống cho người dân.

10.7- Cử  tri khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp phản ánh tại Cụm công nghiệp Quang Trung (phường Hiệp Thành) công tác bảo vệ môi trường chưa được giám sát chặt chẽ, nhiều công ty may sử dụng củi để đốt gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp xử lý.

10.8- Cử tri khu phố 4, phường Thạnh Xuân phản ánh tác phong và phong cách làm việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện chưa đúng, chưa nghiêm, việc điều tiết giao thông chưa hiệu quả như tại khu vực Quốc lộ 1 hoặc việc chặn xe phạt lỗi vi phạm gây ức chế cho người dân (như đứng góc khuất bắt lỗi người dân rẽ phải không bật đèn xi nhan ngay cổng phường Thạnh Xuân). Đề nghị có phương pháp phù hợp hơn để giải thích, nhắc nhở người dân thực hiện cho tốt.

10.9- Cử tri phường Thạnh Xuân phản ánh hiện nay trên địa bàn có nhiều quán nhậu phát sinh tình trạng say xỉn gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân; tình trạng âm thanh của loa di động, công suất cao, các khu nhà trọ hát karaoke lớn làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra có biện pháp chấn chỉnh.

10.10- Cử tri khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn rất phổ biến nhưng việc xử lý chưa kiên quyết. Đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm để đảm bảo việc đi lại của người dân.

11. Kiến nghị của cử tri quận Thủ Đức:

11.1- Cử tri khu phố 5, phường Linh Trung phản ánh việc giải tỏa dự án xử lý nước thải rạch Suối Nhum thời gian thực hiện quá lâu. Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận công khai dự án, kiểm tra dự án rạch có thực hiện không. Nếu thực hiện phải đẩy nhanh tiến độ đền bù tái định cư cho dân. Nếu không tiếp tục thực hiện thì cho phép người dân được sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

11.2- Cử tri Hẻm 69, Đường 11, khu phố 4, phường Linh Xuân phản ánh có xưởng bê tông tại Hẻm 69, Đường 11, khu phố 4 đã tồn tại 04 năm nay, khi hoạt động  tạo tiếng ồn và độ rung gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường sống cho ngươi dân.

11.3- Cử tri sinh sống tại đường 11, khu phố 4, phường Linh Xuân tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hẻm 45 do nhà máy bê tông gây ra. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp di dời để đảm bảo môi trường sống cho ngươi dân.

11.4- Cử tri Nguyễn Văn Thưởng, địa chỉ số 28/5 Đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương sớm xem xét mở rộng hẻm 28, đường Tam Bình để đảm  bảo an toàn cho người dân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

11.5- Cử tri sinh sống tại Khu dân cư Sông Đà, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sớm xem xét cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất cho người dân vì đã kéo dài quá lâu.

11.6- Cử tri Lê Thị Kim Hoa, địa chỉ số 158/7 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, phường Bình Chiều phản ánh khu đất gia đình bà bị quy hoạch treo nhiều năm nay không được làm giấy tờ, đề nghị có hướng giải quyết để nhân dân ổn định cuộc sống.

11.7- Cử tri Bùi Thị Phương Trinh, địa chỉ số 39/13/2, khu phố 7, đường 22, phường Linh Đông đề nghị cơ quan chức năng thông tin cho bà biết cụ thể thời gian giải quyết đơn khiếu nại và giải quyết đúng nội dung khiếu nại.

11.8- Cử tri phường Linh Đông phản ánh Đường 24, Khu phố 7, phường Linh Đông bị ngập nước cao mặc dù đã nâng đường. Đề nghị Quận quan tâm giải quyết phục vụ việc đi lại của người dân.

11.9- Cử tri (Nguyễn Thị Gái, địa chỉ số 20 đường 28, Khu phố 7, phường Linh Đông; cử tri Phạm Thị Trần Hoa, địa chỉ số 74/2, đường 11, khu phố 4, phường Tam Bình; cử tri Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ số 64/12 đường 11, khu phố 4, phường Tam Bình; cử tri Trần Canh, địa chỉ số 52/2 đường 11, khu phố 4, phường Tam Bình; cử tri Nguyễn Việt Tâm, địa chỉ số 31 đường Linh Đông, Khu phố 7, phường Linh Đông) tiếp tục phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc áp giá bồi thường quá thấp cho người dân tại dự án đường Vành đai 2 và đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết để người dân sớm ổn định cuộc sống.

11.10- Cử tri khu phố 6, phường Linh Trung (cử tri Nguyễn Văn Tài, địa chỉ số 20/65 Tổ 10; cử tri Bùi Việt, địa chỉ số 9/7 Tổ 9) đề nghị giải quyết dứt điểm cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án khu Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc xác định rõ ranh giới dự án và giá đền bù phải phù hợp giá thị trường.

11.11- Cử tri Phạm Bá Tùng, địa chỉ số 17A Đường số 01, phường Hiệp Bình Chánh đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận nhà đất cho 15 hộ dân nằm trong dự án nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, đến nay kéo dài 22 năm chưa được giải quyết (dự án có 54 hộ, đã cấp giấy cho 39 hộ).

11.12- Cử tri Tổ 10, khu phố 1, phường Linh Trung phản ánh quy hoạch treo nâng cấp đường Lê Văn Chí tại Tổ 10, khu phố 1, phường Linh Trung đã 34 năm chưa giải quyết xong. Hiện còn 26 hộ tổ 10 nếu tự di dời thì được hỗ trợ 3.750.000đ, người dân không đồng ý và đề nghị được bồi thường đối với phần đất bị thu hồi.

11.13- Cử tri Dương Văn Xuyên, địa chỉ số 230 đường Linh Trung, phường Linh Trung phản ánh gia đình có thửa đất nằm trong quy hoạch mà không được thông tin trong 4 năm, quy hoạch này không nằm trong dự án quy hoạch phía nam của phường Linh Trung. Đề nghị chính quyền địa phương điều chỉnh xóa quy hoạch để gia đình sửa chữa nhà cửa vì hiện nay xuống cấp.

11.14- Cử tri Phạm Văn Tráng, địa chỉ số 9/19 Tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung phản ánh các hộ dân trong khu phố nằm ngoài dự án mở rộng Quốc lộ 1 (năm 2013, 2014). Do đó, đề nghị xem xét không tiếp tục thu hồi đất của người dân để người dân ổn định cuộc sống.

11.15- Cử tri Trần Thị Kim Anh (đại diện cho Bà Nguyễn Thị Năm), địa chỉ khu phố 2, phường Bình Chiểu đề nghị Uỷ ban nhân dân quận sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận nhà đất cho Bà Năm.

11.16- Cử tri Trương Văn Trí, địa chỉ số 52/38/8 Tổ 13, khu phố 4, phường Linh Xuân phản ánh ông đã tham gia chiến trường Campuchia và đề nghị sớm được giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 62 vì đã kéo dài 03 năm.

11.17- Cử tri Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ số 76/3A Lê Văn Chí, phường Linh Trung phản ánh hiện nay đường vào nhà bà trên giấy chứng nhận ghi là 2,57m, nhưng hiện tại nhà Ông Đỗ Thanh Lưu làm mái hiên trên đường đi vào nhà bà. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra có biện pháp xử lý.

12. Kiến nghị của cử tri quận Gò Vấp:

12.1- Cử tri Khu phố 4, Phường 6 phản ánh tại Dự án mở rộng vào trường Trung học An Nhơn, theo phương án đền bù ngày 27/12/2018, người dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa nhận được phần đền bù tài sản gắn liền với đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận xem xét sớm giải quyết cho người dân.

12.2- Cử tri Khu phố 8, Phường 9 phản ánh về việc thuế đất phi nông nghiệp từ năm 2017 đến nay người dân không nhận được thông báo thuế. Người dân có kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường và photo chủ quyền, chứng minh thư, thông báo nộp thuế gần nhất để bổ sung nhưng cơ quan thuế không điều chỉnh, cập nhật vẫn thông báo nợ thuế và bắt người dân phải khai báo thuế lại. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chấn chỉnh lại cách làm việc của cơ quan thuế, không gây khó khăn cho người dân.

12.3- Cử tri Khu phố 7, Phường 1 phản ánh

- Tại ngã ba Phạm Văn Đồng - Nguyễn Bỉnh Khiêm gạch vỉa hè bị hư hỏng, thiếu ánh sang gây tai nạn cho người dân lưu thông. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

- Chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền nguồn nước rất ô nhiễm (đường ống nước của Trung Quốc bị rỉ sét), chủ đầu tư là Công ty Gia Định do Quận quản lý. Đề nghị Quận chỉ đạo chủ đầu tư sớm giải quyết cho người dân.

12.4- Cử tri khu phố 17, Phường 10 phản ánh tại Tổ 22, Khu phố 17, Phường 10 hiện nay xuất hiện công trình không phép, xây dựng giữa tim đường ngay chung cư Hà Đô (thuộc nhà máy Z751 hiện thuộc City Land) số 18 Phan văn Trị, Khu A, (đây là công trình của cà phê Country House, ngay đường vào Chung cư Hà Đô). Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra có biện pháp xử lý.

12.5- Cử tri Khu phố 1, Phường 17 phản ánh

- Rạch Bà Miên nằm giáp ranh Khu phố 1, Phường 17 và Khu phố 1, Phường 16 đã nhiều năm không được cải tạo, đặt cống hộp. Hiện nay đang bị ô nhiễm nặng, rất mất vệ sinh, nhiều nước thải, chất thải gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết để đảm bảo môi trường sống của người dân.

- Căn nhà bà Nguyễn Thị Kiên, địa chỉ số 226/4/14 tổ 2, Khu phố 1 hiện nay trong tình trạng không ai sử dụng (Bà Kiên đã mất từ lâu, 02 người con cũng mất không ai thừa kế). Ủy ban nhân dân phường 17 hiện đã đề xuất sử dụng căn nhà trên cho khu phố làm nơi sinh hoạt, học tập nhưng đến nay vẫn không được giải quyết, hiện nay nhà đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

13. Kiến nghị của cử tri quận Bình Thạnh:

13.1- Cử tri Phường 6 phản ánh công tác giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của các cơ quan chức năng còn chậm. Ngày 17/9/2019, Ông Trần Phú Đức Phường 6 có đơn khiếu nại gửi đến Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thu hồi đất của ông tại huyện Củ Chi nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết.

13.2- Cử tri phường 6 đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết đơn của ông Lê Văn Tuyến, địa chỉ số 221 đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6 liên quan đến việc Sở Xây dựng Thành phố đã cấp phép xây dựng sai quy hoạch cho Công ty phát triển nhà Phú Nhuận tại Chung cư 243A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, quận Bình Thạnh.

13.3- Cử tri Phường 13 đề nghị Sở Giao thông vận tải Thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tập huấn, giáo dục để nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên phục vụ trên các tuyến xe buýt đối với hành khách nói chung và đối với người cao tuổi tham gia giao thông miễn phí.

13.4- Cử tri Phường 25 đề nghị Ủy ban nhân dân Quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện mở đường D1, D2 vì hiện nay lượng xe lưu thông từ các nơi đổ về Phường 25 rất nhiều thường xuyên gây kẹt xe vào giờ cao điểm.

13.5- Cử tri Phường 19 đề nghị Ủy ban nhân dân Quận xem xét giải quyết và sớm trả lời đơn khiếu nại của Ông Trần Văn Hạnh, địa chỉ số 23 Phạm Viết Chánh, Phường 19 về tranh chấp nhà đất.

13.6- Cử tri Phường 26 phản ánh việc giải tỏa mở rộng đường và vòng xoay đài Liệt sỹ tại khu vực Phường 25 và Phường 26 là không công bằng vì chỉ lấy một bên đường Phường 26 là 04 mét. Đề nghị lấy đều 02 bên phường (mỗi bên 02 mét) và việc bồi thường phải đảm bảo được cuộc sống của người dân.

13.7- Cử tri Phường 15 kiến nghị Thành phố quan tâm hơn đến chế độ phụng dưỡng người cao tuổi, trước đây khi chúc thọ 90 tuổi thì các cụ được hưởng 900.000 đồng, hiện nay giảm xuống chỉ còn 650.000 đồng.

14. Kiến nghị của cử tri quận Tân Bình:

14.1- Cử tri Nguyễn Văn Quyện, Phường 1 đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết các kiến nghị của gia đình cử tri liên quan đến việc mua bán căn nhà số 335Bis Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình.

15. Kiến nghị của cử tri quận Tân Phú:

15.1- Cử tri khu phố 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra xử lý dứt điểm việc lấn chiếm vỉa hè công viên cây xanh ở Khu dân cư phường Sơn Kỳ. Đồng thời xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà trẻ - Mẫu giáo ở Khu dân cư Sơn Kỳ, hiện nay sau gần 20 năm chưa được xây dựng.

15.2- Cử tri Tổ 43, phường Tân Thành, quận Tân Phú kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Thành quan tâm hỗ trợ hoạt động của Ban Quản trị chung cư 148 Thống Nhất.

16. Kiến nghị của cử tri quận Bình Tân:

16.1- Cử tri phường An Lạc A phản ánh dự án cư xá Phú Lâm C nhà cửa đã ổn định nhưng người dân chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

16.2- Cử tri phường Bình Trị Đông phản ánh Khu vực đất Ao cá Bác Hồ phường Bình Trị Đông nhiều năm các cán bộ hưu trí khiếu nại đất cho nhà nước, nay đã giao lại cho tư nhân sở hữu có thể gây lãng phí và thất thoát cho ngân sách nhà nước. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra chặt chẽ vấn đề này.

16.3- Cử tri phường Tân Tạo A phản ánh phường Tân Tạo A có dự án dân cư 480ha đã quy hoạch nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện gây lãng phí, người dân gặp khó khăn; Dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch nước lên kéo dài gây khó khăn cho người dân các quận huyện; Dự án đường xe lửa nhiều năm vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

16.4- Cử tri Bùi Khánh Mậu, địa chỉ số 43 Phan Anh, phường Bình Trị Đông phản ánh việc chính quyền địa phương cấp đất trùng ranh lấn thửa đã nhiều năm chưa được giải quyết. Đề nghị xem xét giải quyết để gia đình ông ổn định cuộc sống.

16.5- Cử tri khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B phản ánh các cơ sở sản xuất ở huyện Bình Chánh giáp ranh với phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thường xuyên xả thải trực tiếp xuống hệ thống thoát nước và các tuyến kênh. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp xử lý. Đồng thời đề nghị Công ty cấp nước kiểm tra lại chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho người dân trên địa bàn.

16.6- Cử tri Ngô Văn Tuấn, địa chỉ số 859/9 Kinh Dương Vương, khu phố 1 phường An Lạc phản ánh gia đình ông được cấp một phần đất tại đường Tập Đoàn 6B, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân nhưng phần đất này đã bị quy hoạch hơn 10 năm. Ban đầu quy hoạch công viên cây xanh, sau là công trình công cộng và giờ là quy hoạch đất giáo dục và đường dự phóng. Hiện nay gia đình rất khó khăn, đề nghị xóa quy hoạch để gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

16.7- Cử tri phường An Lạc đề nghị các cấp lãnh đạo cần quan tâm chỉ đạo để dự án Chung cư 35 Hồ Học Lãm cho người thu nhập thấp, mua nhà ở xã hội được sớm nhận nhà vì công trình đã trễ 27 tháng vẫn chưa bàn giao nhà.

16.8- Cử tri Trần Thị Dung, phường Bình Trị Đông B (đại diện hộ Trần Thị Huệ số: 62/1/2 Tỉnh lộ 10 khu phố 4 phường Bình Trị Đông B , Cử tri Trần Thị Tuyết Hoa đại diện hộ Bà Trần Thị Tư, số 860 Tỉnh Lộ 10 phường Bình Trị Đông A) kiến nghị phần đất tiểu khu 3 phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân do công ty Cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài gòn làm chủ đầu tư làm dự án, đã hơn 20 năm chưa thực hiện ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người dân. Đề nghị chính quyền các cấp trả lời cho người dân biết có tiếp tục thực hiện dự án không, nếu không thì xóa quy hoạch để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

16.9- Cử tri phường Bình Trị Đông B phản ánh hiện nay Đường số 36 thường xuyên bị ngập nước, ô nhiễm, giao thông tắc nghẽn; Công viên ở Đường 36 và Đường 33 hiện nay xuống cấp, nhếch nhác. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết để phục vụ cho người dân.

16.10- Cử tri Chung cư Lê Thành, khu phố 3, phường An Lạc đề nghị cơ quan chức năng làm rõ Ban quản lý chung cư thu phí bảo trì, giữ xe chênh lệch giữa các khu, các đối tượng là đúng hay sai và trả lời công khai cho người dân được biết để giám sát.

16.11- Cử tri Phạm Văn Chính số 130/19A/26 phường Tân Tạo đề nghị chính quyền địa phương quan tâm sớm giải quyết tranh chấp đất tại Hẻm 99 Lê Đình Cẩn vì đã kéo dài từ năm 1999.

16.12- Cử tri phường Bình Hưng Hòa B đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết dự án mở rộng đường A8, khu 110 ha thuộc phường Bình Hưng Hòa B. Người dân đã kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết.

16.13- Cử tri Phan Thị Nhỏ, địa chỉ số 16/9 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo phản ánh việc bà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1997 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

17. Kiến nghị của cử tri huyện Bình Chánh:

17.1- Cử tri huyện Bình Chánh tiếp tục đề nghị chính quyền các cấp quan tâm giải quyết dứt điểm việc bồi thường, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Sing - Việt để người dân ổn định cuộc sống vì đã kéo dài quá lâu. Nếu dự án Khu đô thị Sing Việt không thực hiện đền bù thỏa đáng, đề nghị trả đất lại cho người dân.

17.2- Cử tri Huỳnh Văn Tiền, xã Lê Minh Xuân phản ánh gia đình ông bị ảnh hưởng dự án Sing - Việt có xin phép xây dựng nhà ở, hiện nay đã xây dựng xong và ổn định nhưng không xin cấp số nhà được, đề nghị các cơ quan có chức năng xem xét giải quyết.

17.3- Cử tri xã Lê Minh Xuân chính quyền các cấp xem xét việc hỗ trợ tiền bồi thường cho người dân trong dự án khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

17.4- Các cử tri Nguyễn Thị Lệ Hoa, địa chỉ D18/498; cử tri Hà Văn Thanh, địa chỉ D16/458 ấp 4, xã Phong Phú; cử tri Nguyễn Ngọc Mai, địa chỉ số 93, Đình An Tài, phường 7, Quận 8: phản ánh gia đình có đất trong dự án Khu công nghiệp Phong Phú được hoán đổi nền tái định cư từ năm 2004 đến nay chưa được giải quyết và chưa có giấy tờ hợp lệ. Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm giải quyết để đảm bảo ổn định cuộc sống vì hiện nay người dân khó khăn về nhà ở.

   17.5- Cử tri Nguyễn Thị Dung, ấp 2, xã Lê Minh Xuân phản ánh hộ gia đình bà  bị ảnh hưởng bởi dự án Kênh Xáng Ngang, hiện giá bồi thường quá thấp (400.000 đồng/m2), đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm xem xét lại giá bồi thường cho người dân trong dự án này để ổn định cuộc sống.

17.6- Cử tri ấp 6 xã Phạm Văn Hai phản ánh Dự án 05 con đường vào Khu công nghiệp An Hạ đến nay vẫn chưa thực hiện, kéo dài quá lâu, giá đền bù cho người dân quá thấp so với giá đất hiện nay; việc cấp nền tái định cư cho người dân nhưng không cấp Giấy chứng nhận, đề nghị cơ quan thẩm quyền quan tâm giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân.

17.7- Cử tri xã Lê Minh Xuân kiến nghị chính quyền các cấp xem xét mở rộng đường Trần Đại Nghĩa nhằm tạo điều kiện cho người dân và các nhà đầu tư phát triển kinh tế.

17.8- Cử tri Đỗ Văn Xếp, địa chỉ B13/266, ấp 2, xã Tân Nhựt kiến nghị chính quyền các cấp xem xét giải quyết cho hộ gia đình ông và 02 hộ (bà Võ Kim Anh, địa chỉ A6/160 và hộ ông Huỳnh Ngọc Dũng địa chỉ B23/476B ấp 2, xã Tân Nhựt) bị Công ty Huỳnh Thông giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10 năm nay không trả lại.

17.9- Cử tri ấp 4, xã Phạm Văn Hai tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng vi phạm của ông Lý Lạc không để phát sinh tranh chấp kéo dài.

17.10- Cử tri Huỳnh Thị Thẻ, ấp 5, xã Lê Minh Xuân kiến nghị xem xét trường hợp chị của bà là Huỳnh Thị Ky đi bộ đội và được cấp đất, nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận; Phần đất của Mẹ bà là Trần Thị Sử được cấp giấy chứng nhận từ năm 2002. Đến năm 2008, Uỷ ban nhân dân xã lại cấp trùng phần đất của bà cho bà Đinh Thị Một. Bà đã gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện giải quyết nhưng vụ kiện kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết, hiện sức khỏe mẹ của bà rất yếu, đề nghị cơ quan Toà án sớm giải quyết.

17.11- Cử tri Phạm Thế Hùng, ấp 3A, xã Bình Hưng phản ánh về trường hợp gia đình có mua miếng đất diện tích 300m2, số thửa 27, tờ bản đồ số 137, ấp 3A tại xã Bình Hưng của ông Nguyễn Văn Hai hiện nằm trong khu quy hoạch chờ bồi thường. Nhưng hiện nay chủ đất của thửa đất số 28 là bà Phạm Thị Thúy lấn chiếm và xây dựng trên thửa đất của bà, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp xử lý.

17.12- Cử tri Nguyễn Hồng Nam, địa chỉ số 103 đường số 24, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Uỷ ban nhân dân Huyện tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai.

17.13- Cử tri Trần Ngọc Ấn, địa chỉ số 45B/2, ấp 2, xã An Phú Tây phản ánh gia đình ông có mua phần đất tại tổ 16, ấp 1 của ông Đoàn Văn Bài (đã chết), có xin giấy phép san lấp của xã, khi thực hiện san lấp có xảy ra tranh chấp với con ông Đoàn Văn Bài. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết thoả đáng.

17.14- Cử tri Trần Bông, xã Phạm Văn Hai đề nghị chính quyền các cấp cần khảo sát và lấy ý kiến người dân trước khi đưa ra phương án quy hoạch 500 ha đất tại xã Phạm Văn Hai để đảm bảo công khai, minh bạch.

17.15- Cử tri Đặng Thị Mến, xã Phạm Văn Hai phản ánh gia đình bà bị giải tỏa và tái định cư tại chung cư Vĩnh Lộc B nên không có điều kiện buôn bán sinh sống; gia đình bà có khai hoang khu đất trong dự án 42B và dựng nhà ở từ năm 2013 để buôn bán nhưng bị cưỡng chế. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét có giải pháp hỗ trợ vì cuộc sống gia đình hiện nay rất khó khăn khi bị giải toả.

17.16- Các cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai, địa chỉ D16/20, ấp 4, xã Tân Kiên; cử tri Nguyễn Văn Như, địa chỉ số 436 A/142 Đường 3/2, phường 12, Quận 10: kiến nghị về việc quy hoạch trong dự án Bệnh viện Nhi đồng thành phố và các dự án khác của ngành y tế tại xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt:

- Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch đồng đều và cho phép tồn tại nguyên canh, nguyên cư cho người dân trong khu vực.

- Kiến nghị xem xét lại giá đất thực tế và thực hiện bồi thường giá đất phải khách quan, dân chủ theo quy định của pháp luật.

17.17- Cử tri Lê Hải Triều, địa chỉ E3/32, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, đại diện cho cha là ông Lê Văn Tám kiến nghị:

- Yêu cầu giải quyết các chế độ, chính sách đền bù, khen thưởng, chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tái định cư cho người dân trong dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3.

- Kiến nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại ấp 6, 7 xã Lê Minh Xuân.

- Hiện còn một số hộ tại tổ 12, ấp 6, xã Lê Minh Xuân chưa được sử dụng nước sạch. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp cung cấp nước sạch phục vụ người dân.

- Kiến nghị được gặp gỡ tiếp xúc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để trình bày và đề nghị giải quyết đơn khiếu  nại của gia đình, vì đã gửi đơn 02 năm nay chưa được giải quyết. Đồng thời yêu cầu chi trả số tiền bồi thường còn lại cho gia đình ông.

17.18- Cử tri xã Tân Quý Tây đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự xã hội; thực hiện việc rà soát nhân khẩu trên địa bàn, quan tâm có hướng giải quyết các trường hợp trường hợp hộ nghèo, không có giấy tờ tùy thân, không có giấy khai sinh hiện sinh sống trên địa bàn huyện.

17.19- Cử tri ấp 3A, xã Bình Hưng kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét thực hiện việc nạo vét khơi thông dòng chảy tại con rạch ở tổ 148, ấp 3A, xã Bình Hưng.

17.20- Cử tri xã Bình Lợi kiến nghị xây dựng cầu Chữ U mới tại xã Bình Lợi, hiện nay cầu đang phục vụ người dân, học sinh các xã lân cận lưu thông qua lại đông đúc, tuy nhiên cầu xuống cấp và có nguy cơ xảy ra tai nạn.

17.21- Cử tri ấp 4, xã Tân Nhựt đề nghị cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp đặc biệt Khu công nghiệp Lê Minh Xuân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

17.22- Cử tri ấp 3, xã Bình Lợi phản ánh trước cửa bệnh viện Nhiệt đới không có đường để xe cấp cứu trực tiếp đi vào bệnh viện mà phải đi đường vòng mất nhiều thời gian, gây nguy hiểm cho người bệnh. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

17.23- Cử tri ấp 2, xã Lê Minh Xuân và ấp 4, xã Tân Nhựt lo lắng về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, nhiều vụ trộm cắp, tệ nạn xã hội xảy ra vào cả ban ngày và ban đêm khiến người dân bất an. Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra canh gác, phá án đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.

17.24- Cử tri xã Lê Minh Xuân phản ánh tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của xe buýt, xe quá tải… trên đường Trần Văn Giàu và vòng xoay Cầu Xáng. Đề nghị lực lượng Công an giao thông kiểm tra xử ký nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

17.25- Cử tri Trần Thị Kim Ngân, ấp 2, xã Hưng Long, cử tri Nguyễn Thị Đảnh, ấp 3 B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết nhanh đơn khiếu nại tại bản án số 1712/2008 của Tòa án nhân dân Thành phố.

17.26- Cử tri xã Phạm Văn Hai (cử tri Nguyễn Vĩnh Phúc, ấp 6; cử tri Nguyễn Xuân Chiến, ấp 5) phản ánh phong cách làm việc chưa chuẩn mực của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và đề nghị xem lại năng lực cán bộ, công chức xã Phạm Văn Hai; tình trạng người dân có hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều năm kéo dài không được giải quyết, đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm.

17.27- Cử tri ấp 2, xã Lê Minh Xuân phản ánh thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh chưa chuẩn mực, đề nghị cần có sự hướng dẫn người dân tận tình, cụ thể cho người dân khi đến liên hệ làm việc tại chi nhánh.

17.28- Cử tri Phạm Văn Hoàn ấp 5, xã Phạm Văn Hai đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh xem xét giải quyết dứt điểm việc cưỡng chế nhà ông sai quy định (Quyết định số 2039 và Quyết định số 1260) và Thông báo 21 của Ủy ban nhân dân thành phố không đúng quy định.

18. Kiến nghị của cử tri huyện Hóc Môn:

18.1- Cử tri xã Xuân Thới Thượng đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án lắp đặt hệ thống thoát nước, nâng cấp đường Phan Văn Hớn.

18.2- Cử tri xã Xuân Thới Thượng phản ánh tại khu vực tổ 19, ấp 3, xã Xuân Thơi Thượng quy hoạch đất hỗn hợp nên huyện chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở. Đề nghị rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế, vì khu vực này tập trung đông dân cư; xem xét, giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân.

18.3- Cử tri Thân Văn Rớt - 94A ấp 3, xã Xuân Thới Thượng phản ánh không đồng tình và đề nghị chính quyền địa phương xem xét lại việc gia đình ông xin cấp phép xây dựng thì chỉ được cấp phép xây dựng tạm với quy mô 01 trệt 02 lầu, đồng thời phải cam kết tự tháo dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch. Trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất là: đất ở tại đô thị; thời gian sử dụng đất: đất ở lâu dài. Đồng thời xem lại việc xây dựng nhà ở nhỏ hơn giấy phép xây dựng thì không được hoàn công cập nhật vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

18.4- Cử tri xã Tân Thới Nhì đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông tin cho người dân biết dự án Metro Suối Tiên – Bến Thành khi nào hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

18.5- Cử tri Khu phố 8, thị trấn Hóc Môn đề nghị lãnh đạo Huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý ổ gà trên tuyến đường vào Trường THCS Tô Ký để đảm bảo việc đi lại của học sinh và người dân.

19. Kiến nghị của cử tri huyện Củ Chi:

19.1- Cử tri xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội đề nghị thông tin cho người dân biết hiện nay việc điều chỉnh đồ án quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc từ 1/2000 sang 1/5000 đã điều chỉnh xong chưa, nếu chưa xong thì khi nào điều chỉnh xong. Việc quy hoạch Khu Đô thị Tây Bắc kéo dài gây khó khăn cho người dân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân. Đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

19.2- Cử tri xã Tân An Hội phản ánh đường Xuyên Á mới làm nhưng đã xảy ra hiện tượng hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị cần làm rõ trách nhiệm và sớm cho nâng cấp, sửa chữa. 

19.3- Cử tri Nguyễn Thị Kim Sơn, xã Trung An phản ánh gia đình bà có thửa đất tại xã Trung An nhưng Ủy ban Nhân dân huyện cấp nhầm thửa hộ kế bên. Bà đã kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Trung An nhưng đến nay chưa được giải quyết. Năm 2019, hộ kế bên đồng ý tách thửa qua cho gia đình bà nhưng địa chính xã Trung An bắt phải chừa đường đi 3m và lộ giới 4,5m gia đình không đồng ý. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết thoả đáng cho gia đình bà.

19.4- Cử tri Xã Tân An Hội phản ánh đường Tam Tân từ Cầu Thầy Cai đến bãi rác Phước Hiệp đã hư hỏng nặng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra có biện pháp nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời xem xét gắn đèn báo giảm tốc độ trên giao lộ giữa đường Tỉnh lộ 8 và đường Tam Tân để giảm tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

20. Kiến nghị của cử tri huyện Nhà Bè:

20.1- Cử tri xã Hiệp Phước đề nghị chính quyền các cấp thông tin cụ thể cho người dân biết quyết định thu hồi đất dự án 29 ha và giá cả đền bù tại dự án, việc thu hồi đất của người dân phải đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật và phải nêu rõ lý do thu hồi. Hiện nay, người dân bị thu hồi đất tái định cư gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện kinh doanh mua bán làm ăn. Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm giải quyết giúp người dân ổn định cuộc sống.

20.2- Cử tri xã Nhơn Đức tiếp tục phản ánh tuyến đường Lê Văn Lương và đường Ngô Quang Thắm triều cường nước ngập sâu. Đề nghị cần tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và người dân. Đường Lê Văn Lương hiện nay quy hoạch gồm 02 vị trí, đề nghị xóa bớt 01 vị trí quy hoạch để không ảnh hưởng nhiều đến người dân.

20.3- Cử tri Nguyễn Văn Giẫu, địa chỉ 111/5 ấp 2 xã Hiệp Phước khiếu nại đề nghị xem xét lại giá đền bù và bổ sung thêm hạn mức sử dụng đất tái định cư cho gia đình ông tại dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 để đảm bảo ổn định cuộc sống.

20.4- Cử tri Giảng Thị Niêu, địa chỉ 778/9 ấp 2, xã Nhơn Đức phản ánh gia đình bà có đất trên đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ, gia đình chưa được đền bù nhưng đã bị yêu cầu bàn giao đất cho Công ty Phú Long để thực hiện dự án. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết thoả đáng.

20.5- Cử tri Nguyễn Thị Tâm, địa chỉ 1168/17/69, ấp 4, xã Hiệp Phước khiếu nại việc xây dựng bờ kè tại xã Hiệp Phước lấn vào đất của gia đình bà. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết việc lấn thửa, chồng ranh, cấp thiếu đất của gia đình bà.

20.6- Cử tri Văn Tấn Thanh, địa chỉ 115 ấp 2 xã Phước Kiển: khiếu nại việc đất tại dự án đường Nguyễn Hữu Thọ có quyết định thu hồi chưa thực hiện. Đề nghị trả lại cho người dân.

20.7- Cử tri Nguyễn Thị Huệ Em, địa chỉ 101 ấp 3 xã Phước Kiển phản ánh gia đình bà có đất tại xã Nhơn Đức, có dự án (do chủ đầu tư tên Sơn và Tâm) lấn chiếm đất của gia đình bà đến nay không trả lại cũng không bồi thường. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra giải quyết.

20.8- Cử tri Nguyễn Thị Kim Thủy, địa chỉ 49A, ấp 2, xã Phước Kiển khiếu nại việc giải tỏa mở rộng đường nông thôn mới nhưng không đền bù. Đồng thời đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà.

20.9- Cử tri Đặng Thị Ngọc Thủy, địa chỉ 389/29C Tổ 10 ấp 2, xã Phước Kiển phản ánh việc gia đình bà bị thu hồi đất tại dự án lưới điện Metrocity và tái định cư tại khu vực 28 ha, nhưng do điều kiện khó khăn nên không đủ tiền để xây dựng lại nhà ở. Hiện nay khu tái định cư 28 ha ngập nước do triều cường quá cao không đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân do các tụ điện bị ngập nước. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

21. Kiến nghị của cử tri huyện Cần Giờ:

21.1- Cử tri xã Thạnh An kiến nghị:

- Công trình lấn biển Cần Giờ đã có chủ trương rất lâu, đây là điều kiện để Cần Giờ phát triển, tuy nhiên đến thời điểm này chưa thực hiện được, đề nghị sớm đẩy nhanh tiến độ.

- Để người dân xã Thạnh An có điều kiện phát triển kinh tế cũng như tiếp cận các chính sách về xã đảo, đề nghị Thành phố kiến nghị Trung ương sớm xem xét công nhận xã Thạnh An là xã đảo.

- Khoảng 02 năm gần đây trên địa bàn xã Thạnh An việc nuôi hàu mang lại thu nhập ổn định cho người dân, tuy nhiên để người dân có điều kiện vay vốn sản xuất và được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 655 của Uỷ ban nhân dân Thành phố thì phải thuộc quy hoạch trong vùng sản xuất, nhưng hiện nay đa số các hộ nuôi hàu không được xác nhận nằm trong quy hoạch nên không được tiếp cận vay vốn và được hỗ trợ lãi vay theo quy định. Do đó, đề nghị Thành phố sớm quy hoạch vùng nuôi để người dân tiếp cận chính sách khi chuyển đổi ngành nghề và phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Trong thời gian chờ quy hoạch đề nghị chính quyền xã thường xuyên kiểm tra việc nuôi hàu của các hộ dân và bỏ phao để hạn chế việc lấn sông rạch gây ảnh hưởng việc lưu thông của các phương tiện đường thủy.

21.2- Cử tri ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An phản ánh người dân tại khu vực ấp Thiềng Liềng xã Thạnh An chủ yếu sống bằng nghề sản xuất muối, nhưng trong năm 2019 có chủ trương không cho gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ năm ngoài vùng quy hoạch sản xuất muối do nằm trong rừng phòng hộ nên không được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, do đó người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư tái sản xuất. Để tạo điều kiện cho người dân sản xuất, đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho gia hạn và tạo điều kiện vay vốn để tái sản xuất như từ trước đến nay. Đồng thời nếu vận động người dân chuyển đổi nghề khác thì cho cơ giới vào để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản.

21.3- Cử tri thị trấn Cần Thạnh phản ánh hiện nay một số hộ dân ở khu vực Giồng Ao đã bàn giao mặt bằng để thi công công trình của Thị trấn, trong thông báo đã nêu số tiền hỗ trợ cho người dân, nhưng đến nay chưa thực hiện, đề nghị sớm triển khai hỗ trợ cho dân. Đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc Đề án di dời 1280 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

21.4- Cử tri ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An kiến nghị:

- Hiện nay xã đã được công nhận xã nông thôn mới nhưng một số tuyến đường đã xuống cấp và bị ngập khi triều cường dâng cao. Đề nghị Huyện quan tâm sớm sửa chữa, nâng đường để tránh ngập và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời đề nghị chính quyền xem xét nghiên cứu xây dựng cổng chào để tạo điểm nhấn cho xã.

- Nhằm phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị nông thôn, đề nghị các ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ lấn Sông Thêu.

- Hiện nay, tại Trạm y tế xã chỉ có một Bác sĩ đa khoa, không có chuyên khoa về răng hàm mặt, đề nghị hàng tháng tăng cường thêm một Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt về xã phục vụ cho người dân tốt hơn.

- Đề nghị sắp xếp lại bến đò khách, vì khi đò cập bến có những phương tiện khác neo đậu nên hành khách lớn tuổi khó đi lại, đồng thời yêu cầu các chủ đò khách phải đậu tại cầu đò khi nước nổi, không được đậu ở các bến khác.

- Hiện nay, các phương tiện xe ba gác máy hoạt động gây ồn ào ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của các hộ dân. Việc lấy rác ở khu dân cư mới không được thường xuyên, đôi lúc vẫn chưa sạch sẽ. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

21.5- Cử tri Đỗ Thị Nở, Tổ 22, ấp Thạnh Hoà phản ánh cháu bà mồ côi mẹ, cha làm thuê nhưng không được xét hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết.

21.6- Cử tri Lưu Thị Ngọc Mai, Tổ 23 ấp Thạnh Hòa phản ánh bản thân từ nhỏ đã tham gia tiếp tế cho cách mạng, nhưng hiện nay làm thủ tục công nhận gia đình có công cách mạng chỉ được tặng huy chương và tiền thưởng một triệu (hưởng một lần), đề nghị xem xét lại mức thưởng cho thoả đáng.

21.7- Cử tri Trần Thị Kim Phượng, Tổ 19 ấp Thạnh Hòa phản ánh việc mẹ bà là bà Trần Thị Phương, ngụ tổ 35 ấp Thạnh Bình hiện nay già yếu mất sức lao động, bị mất trí nhớ đã làm đơn xin trợ cấp bảo trợ xã hội nhưng đến nay chưa được xem xét, kể cả bản thân bà cũng không thuộc diện nghèo. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã xem xét giải quyết cho bà hưởng bảo trợ xã hội và diện hộ nghèo.

21.8- Cử tri Nguyễn Văn Công, Tổ 21 ấp Thạnh Hòa phản ánh: Hiện nay gần trạm y tế xã có cây cầu cho các phương tiện neo đậu, nhằm giảm thời gian chuyển bệnh cho người bệnh từ Trạm y tế xã đến cầu đá ngầm, đề nghị có kế hoạch nạo vét luồng lạch tại cầu gần trạm y tế để việc chuyển bệnh thuận lợi hơn.

21.9- Cử tri Lê Văn Hoa, Tổ 04 ấp Thạnh Hòa phản ánh nhà ông Lê Văn Tý, Tồ 33 ấp Thạnh Bình là hộ thờ cúng liệt sĩ nhưng hiện nay nhà xuống cấp, để việc thời cúng liệt sĩ được chu đáo, đề nghị Ủy ban nhân dân xã xem xét hỗ trợ sửa chữa để gia đình ông Lê Văn Tý an tâm thờ cúng.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


tin nổi bật
Liên kết website
Số lượt truy cập
08384078
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn