Đăng nhập

 

 

Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

 I. KIẾN NGHỊ CỬ TRI VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Cử tri phản ánh việc các dự án trên địa bàn thành phố thi công chậm tiến độ đã dẫn đến việc bị đội vốn đầu tư do mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng chưa phù hợp; tình trạng quy hoạch và dự án treo đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, đồng thời gây lãng phí nguồn lực đất đai rất lớn. Cử tri kiến nghị Thành phố quan tâm rà soát xóa bỏ các dự án quy hoạch treo trên địa bàn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi của người dân.

2. Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố chung cư được đầu tư, xây dựng rất nhiều nhưng công tác quản lý chưa chặt chẽ, còn nhiều trường hợp người dân mua căn hộ của chung cư gặp rất nhiều khó khăn, không được cấp giấy tờ nhà đất. Đề nghị Thành phố tăng cường công tác quản lý việc quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý hoạt động của của các chung cư trên địa bàn thành phố.  

3. Cử tri kiến nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận thuận lợi hơn với chính sách Bảo hiểm y tế. 

4. Cử tri đề nghị các cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

5. Cử tri phản ánh trên địa bàn thành phố nhiều người sử dụng phương tiện xe hết thời hạn, thiếu đèn chiếu sáng, ô nhiễm môi trường, khí thải, cần xử lý nghiêm các trường hợp này.

6. Cử tri quan tâm nhiều về vấn đề an toàn thực phẩm, vẫn còn tình trạng mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán công khai. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

7. Về việc thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp quản lý thống nhất đối tượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện với các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu và nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định; có cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương người lao động cư trú trước khi làm việc ở nước ngoài.

- Chỉ đạo các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương các cấp đối với việc khuyến khích xuất khẩu lao động; hỗ trợ thông tin của doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến với người lao động, để người lao động dễ dàng và yên tâm lựa chọn; quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho những người tham gia xuất khẩu lao động sau khi về nước; thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm, đăc biệt là hành vi lừa đảo người lao động ở nước ngoài để trục lợi

- Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tìm được thị trường tốt những ngành nghề mà chúng ta có thể phù hợp với người Việt Nam mà chúng ta có thể thực hiện tốt được và nó có một mức thu nhập cao ở các nước để chúng ta hỗ trợ cho lao động thành phố của chúng ta đi làm việc ở nước ngoài.

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quan tâm hỗ trợ về mặt thủ tục đối với người lao động trong thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia, tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, thương binh và Xã hội Thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để nắm tình hình chung về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn, thông tin kịp thời và giữ mối liên hệ với người đi lao động nước ngoài thông qua gia đình để cùng với các đơn vị có liên quan hỗ trợ kịp thời hoặc xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

8. Về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính:

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành thành phố trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố trang bị công cụ hỗ trợ cho Đội Kiểm tra liên ngành các quận, huyện để đảm bảo công tác thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

- Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp Thành phố và các Sở, ngành có liên quan xem xét, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các quận, huyện góp phần đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ và tính khả thi của pháp luật; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho lực lượng xử lý vi phạm hành chính nắm rõ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành và tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Để đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiến nghị Thành phố thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là về biên chế; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt công tác thành tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có hướng dẫn rõ việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày có phải là một trong những hành vi bị nghiêm cấm hay không và biện pháp chế tài đối với trường hợp này để thuận lợi trong việc xử lý các hành vi vi phạm.

- Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thông tin chặt chẽ với các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nghiệp vụ, kiểm tra việc cấp phép và hậu kiểm, tránh tình trạng các cơ sở kinh doanh khi bị kiểm tra thì không có tại vị trí và thời điểm kiểm tra nhưng tình trạng hoạt động vẫn tồn tại trên Cổng thông tin Quốc gia tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Kiến nghị Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hướng dẫn cụ thể xác nhận số tiền nộp phạt những trường hợp cá nhân, tổ chức nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức chuyển khoản.

II. KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN

1. Kiến nghị của cử tri Quận 2:

1.1- Cử tri phản ánh việc sáp nhập 04 phường sẽ ảnh hưởng nhiều đến các giấy tờ của người dân như hộ khẩu, nhà - đất, xe…, cần có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ cho người dân trong việc chuyển đổi các thủ tục hồ sơ. Việc thành lập Thành phố phía Đông cần được công khai thông tin, hướng dẫn cho người dân.

1.2- Cử tri phường Bình Khánh phản ánh việc cho thuê Kiốt tại phường Bình Khánh với giá 500.000 đồng/m2 so với mặt bằng giá trên địa bàn còn cao gây khó khăn cho người dân. Đề nghị nên ưu tiên trước cho các hộ trong diện di dời, tái định cư được thuê, đồng thời giảm giá cho thuê để giúp người di dời ổn định cuộc sống.

1.3- Cử tri phường Thảo Điền phản ánh quy hoạch khu công viên cây xanh không có lối đi xuống bờ sông, dọc hành lang bờ sông Sài Gòn, đề nghị cần nghiên cứu lại cho phù hợp.

2. Kiến nghị của cử tri Quận 7:

2.1- Cử tri khu phố 1, phường Tân Phong, Quận 7 kiến nghị Tổng Công ty Điện lực Thành phố và Công ty Điện lực Tân Thuận kiểm tra lại việc thay đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử của các hộ dân Tổ 1, Tổ 2, Tổ 7 Khu phố 1, phường Tân Phong Quận 7 vì sau khi thay đồng hồ, năng lượng tiêu thụ cũng như số tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. 

3. Kiến nghị của cử tri Quận 8:

3.1- Cử tri Phường 7 kiến nghị:

- Xem xét đẩy nhanh tiến độ đền bù của dự án khu E trung tâm lưu thông hàng hóa Bình Điền; dự án do Công ty Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư.

- Công trình dự án cống ngăn triều trên địa bàn Phường 7 làm lún, nứt nhà dân nhưng đến nay chưa được bồi thường, đề nghị xem xét giải quyết cho người dân.

4. Kiến nghị của cử tri Quận 9:

4.1- Cử tri phường Phước Long B phản ánh Dự án khu nhà ở Hải Nhân tại phường Phước Long B do Công ty Cổ phần Hải Nhân làm chủ đầu tư, người dân đã liên hệ nhiều nơi xin cung cấp các văn bản nhưng không được trả lời do dự án đã kéo dài nhiều năm nhưng không thực hiện. Đề nghị có văn bản chính thức thông tin cho người dân biết dự án có tiếp tục thực hiện và thu hồi đất hay không để người dân ổn định cuộc sống. 

4.2- Cử tri phường Long Bình đề nghị công khai Quyết định thu hồi đất và áp giá đền bù thỏa đáng cho người dân trong Dự án Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.

4.3- Cử tri  khu phố 5, phường Tân Phú phản ánh dự án mở rộng Lâm trại Suối Tiên đã 03 lần gia hạn và đã hết thời gian nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng. Đề nghị xóa bỏ dự án để người dân ổn định cuộc sống.

4.4- Cử tri khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ phản ánh việc thu hồi đất của dự án Khu công nghệ cao trong đó một phần để xây dựng nhà lưu trú cho công nhân khu công nghệ cao nhưng đã 13 năm chưa được triển khai thực hiện.

4.5- Cử tri khu phố 1, phường Tân Phú kiến nghị:

- Kiểm tra việc tăng tự phát phí thu gom rác đối với các nhà trọ (10.000đ phòng tăng lên 20.000đ) trong thời điểm dịch Covid-19.

- Cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội vì liên quan đến có tuyến đường thuận lợi để đưa chợ Tân Phú vào hoạt động, đồng thời diện tích quy hoạch cây xanh trên tuyến đường này cần sớm được chính thức phê duyệt vì đã ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận nhà đất của hộ liên quan.

4.6- Cử tri khu phố 04, phường Tân Phú phản ánh việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm và dân cư phường Tân Phú, Quận 9 đã ảnh hưởng với 04 hộ (số nhà 261/2, 2014, 261/6 và 261/8 đường Hoàng Hữu Nam) về việc chồng lấn ranh với đất Phân viện miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), người dân gửi đơn nhiều nơi nhưng đã quá 5 năm chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 9 quan tâm giải quyết.

4.7- Cử tri Nguyễn Thị Giáng Kiều, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ phản ánh đất của gia đình bị dự án Vincom thu hồi nhưng không được bồi thường vì lý do đất không có giấy tờ pháp lý. Gia đình thường xuyên bị đe dọa khủng bố tinh thần (tạt mắm tôm), đã khiếu nại hơn 01 năm, đã báo công an nhưng chưa được giải quyết.          

5. Kiến nghị của cử tri Quận 11:

5.1- Cử tri Trần Lương Lai, Phường 15, Quận 11 phản ánh: Cử tri có thuê nhà tại địa chỉ 40/38 Cư xá Lữ Gia Phường 15 Quận 11 để ở, do nhà cấp 4 xuống cấp nên cử tri tiến hành sửa chữa cải tạo như lát xà gồ, làm gác suốt nhưng chưa xin phép sửa chữa; sáng ngày 07/05/2020 nhân viên nhà đất phường buộc ngưng thi công, khóa trái của nhà vì sai Luật Xây dựng. Theo cử tri, trường hợp cải tạo sửa chữa nhà của cử tri rơi vào nhóm 3 là được tồn tại và cấp phép theo hướng dẫn mới của Sở Xây dựng Thành phố về “Hợp thức hóa nhà không phép”, cử tri đã trao đổi với phường nhưng không được chấp nhận và xử lý tháo dỡ. Kiến nghị nên xem xét và giúp đỡ vận dụng luật theo hướng có lợi cho người dân.

6. Kiến nghị của cử tri Quận 12:

6.1-Cử tri phường Đông Hưng Thuận và phường Tân Hưng Thuận phản ánh bờ kè và kênh Tham Lương bên phía Quận 12 rất ô nhiễm và mất vệ sinh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

6.2- Cử tri Trần Văn Lợi- phường Tân Hưng Thuận phản ánh dự án Depot Metro Tham Lương, Bến Thành - Tham Lương đội vốn lên rất cao; dự án đã thu hồi giải phóng mặt bằng đến nay hơn 10 năm chưa có nền tái định cư cho người dân, đề nghị xem xét giải quyết.

6.3- Cử tri Trần Anh Thơ - phường Tân Thới Hiệp phản ánh:

- Gia đình hiện đang sử dụng nước máy bị đục vàng không đảm bảo chất lượng, đề nghị xem xét giải quyết.

- Kiến nghị cần khơi thông dòng chảy kênh Cầu Suối.

- Kiến nghị nên xem lại việc đăng ký sử dụng nước đồng hồ nước quy định định mức nước 4m3/người; việc đăng ký tạm trú rất bất tiện cho người dân khi thực hiện giao dịch về nước. Đề xuất nên bỏ định mức, nên quy định 02 mức giá, người sử dụng nhiều thì trả tiền nhiều, sử dụng ít thi trả tiền ít.

6.4- Cử tri Dương Nông Khang, phường Tân Thới Nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư chung cư Kim Tân Hải trích 2% để thực hiện việc bảo trì và sớm giải quyết việc cấp giấy chủ quyền cho người dân sinh sống tại chung cư vì đã gần 10 năm không được làm giấy tờ.

6.5- Cử tri Lê Văn Mùa - 62/3, Tổ 10, Khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận phản ánh tại đường ĐHT-19 việc ngập nước khi triều cường lên, rác từ đường Nguyễn Văn Quá tràn vào gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục để đảm bảo môi trường sống cho người dân.

6.7- Cử tri phường An Phú Đông kiến nghị tại các công ngăn triều cần làm cổng phụ để vận hành.

6.8- Cử tri Ngô Hữu Thành- 50, tổ 19, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây phản ánh những khó khăn việc cấp Bảo hiểm xã hội cho những người tham gia cuộc chiến tranh tại biên giới phía Bắc, do đã hơn 30 năm giấy tờ thất lạc nên vướng mắc trong việc làm hồ sơ. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

7. Kiến nghị của cử tri quận Thủ Đức:

7.1- Cử tri sinh sống tại Khu dân cư Hồng Long phường Hiệp Bình Chánh đề nghị Thành phố, Quận xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận chủ quyền nhà, đất cho các hộ dân sinh sống tại Khu dân cư Hồng Long, phường Hiệp Bình Chánh.

7.2- Cử tri  Khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A đề nghị cho người dân biết kế hoạch sử dụng đất, đền bù giải tỏa khu vực Khu phố 6 phường Linh Trung (Khu Đại học Quốc gia) và thông tin khu vực này còn quy hoạch nữa không để người dân ổn định cuộc sống.

7.4- Cử tri phường Bình Thọ đề nghị xem xét về 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định về tách thửa vì không mang tính khả thi đối với những khu vực đất có hiện trạng cũ để lại.

7.5- Cử tri phường Hiệp Bình Chánh đề nghị Thành phố sớm xem xét các khu vực quy hoạch (khu công viên cây xanh trên địa bàn quận) đã quy hoạch treo gần 30 năm gây ảnh hưởng quyền lợi đời sống, sinh hoạt người dân đang sinh sống tại các khu vực này.

7.6- Cử tri Khu phố 4 phường Hiệp Bình Phước phản ánh mức thu phí thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư quá cao gây khó khăn cho người dân, đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết.

7.7- Cử tri Nguyễn Văn Đô  – số 833/48, đường Kha Vạn Cân, Khu phố 2 phường Linh Tây:

- Đề nghị giải quyết tranh chấp giữa gia đình Ông Đô và gia đình ông Trần Minh Dũng địa chỉ: 833/46 đường KVC phường Linh Tây.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức giải thích việc thu hồi lối đi chung và cũng là lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy của các hộ dân ở hẻm 833, đường Kha Vạn Cân Khu phố 2 phường Linh Tây.

- Đề nghị kiểm tra, xem lại  biên bản xác minh ngày 05/5/2016 do Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân phường Linh Tây lập, vì không đi thực tế nơi địa điểm xác minh.

7.8- Cử tri Phùng Lê Anh Khoa – 118/2, Quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước đề nghị xem xét việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nhà ở cho gia đình.

7.9- Cử tri Tổ 2 Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước đề nghị xem xét lại việc quy hoạch từ đoạn đường cầu Bà Cả tiếp giáp đến Quốc lộ 13 làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, liên quan đến hệ thống thoát nước tại Quốc lộ 13.

7.10- Cử tri Khu phố 9 phường Trường Thọ đề nghị chính quyền địa phương thông tin cho người dân biết khi nào triển khai thực hiện giai đoạn 2, đường Vành Đai 2.

7.11- Cử tri Khu phố 2, phường Bình Chiểu đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm ở kênh Ba Bò; xem xét giải quyết tình trạng rác thải ở khu vực Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, lưu lượng xe tải chạy vào khu dân cư rất nhiều, không đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này.

7.12- Cử tri Khu phố 2, phường Bình Chiểu:

- Đề nghị cơ quan chức năng Quận kiểm tra gần 50 căn nhà xây dựng như nhà tiền chế làm kho lạnh không đúng theo quy hoạch trong Khu dân cư Bình Đức tại Khu phố 2, phường Bình Chiểu.

- Đề nghị cơ quan chức năng Quận kiểm tra đối với số xe đầu kéo quá trọng tải ra vào thường xuyên khu dân cư để vào các nhà xưởng rửa rau củ quả gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này.

7.13- Cử tri Nguyễn Văn Dán (địa chỉ: số 28 đường 26, Khu phố 7, phường Linh Đông) đề nghị giải quyết việc Ủy ban nhân dân Quận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông thiếu diện tích đất trên 28 m2.

7.14- Cử tri Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh đề nghị xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận nhà, đất cho các hộ dân đường số 7, ở Khu dân cư Sông Đà vì hơn 19 năm nay chưa được giải quyết; quan tâm việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở trạm trung chuyển rác thải ở khu phố 7 phường Hiệp Bình Chánh.

7.15- Cử tri Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh đề nghị xem xét việc quy hoạch (theo bản đồ quy hoạch 1/2000) dự án mở đường mới 20m trước cửa nhà thờ Fatima – phường Hiệp Bình Chánh làm ảnh hưởng đến 17 hộ dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận sớm quan tâm xây dựng trường cấp 1 ở phường Hiệp Bình Chánh vì hiện nay không đủ trường, lớp cho các cháu học 02 buổi.

8. Kiến nghị của cử tri quận Gò Vấp:

8.1- Cử tri Nguyễn Đức Sáu, phường 13 phản ánh:

-  Mảnh đất của ông ngoài ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đề nghị chỉ đạo Ủy ban nhân dân Quận 2 bồi thường hợp lý cho người dân.

- Phụ cấp tổ trưởng tổ dân phố ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn so với Thành phố Hà Nội, đề nghị làm rõ.

- Phản ánh tiền phí bảo vệ môi trường trong việc sử dụng nước sạch lên đến 10% là rất cao, đề nghị Ủy ban nhân dân quận công khai việc quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường.

8.2- Cử tri Phường 9 phản ánh hai dự án đang xây dựng trên địa bàn Phường 9 là trường tiểu học và trường trung học cơ sở chưa triển khai được do gặp nhiều vướng mắc về giá đất, vướng quy hoạch. Đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học.

9. Kiến nghị của cử tri quận Bình Thạnh:

9.1- Cử tri phường 27 phản ánh:

- Dự án cư xá Thanh Đa (có 1300 hộ dân ở 8 lô) dự kiến xây dựng từ 30 đến 45 tầng tại các lô. Cử tri rất lo lắng việc xây dựng này có đảm bảo chất lượng công trình không vì chưa có nhà đầu tư nào trả lời, chỉ có đơn vị tư vấn, thiết kế trả lời những vấn đề xung quanh bản đồ, còn liên quan đến chất lượng công trình thì chưa được trao đổi với người dân. Đề nghị chủ đầu tư phải gặp mặt cư dân tại nơi này để trả lời những vấn đề còn vướng mắc trước khi trình bản vẽ, thiết kế lên Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Việc bác sĩ Phạm Hữu Quốc bệnh viện quận Gò Vấp đã đầu cơ đến 50 triệu khẩu trang trong lúc mọi người đang cần khẩu trang giấy và tiền lời lên tới 3 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý. Đề nghị kiên quyết xử lý vấn đề này.

9.2- Cử tri phường 25 phản ánh đất công tại khu phố 1,5 (khu ao tây phường 25 gần 03 hecta) bị chiếm dụng hơn 20 năm nay đã được quận quyết tâm lấy lại. Nhưng lại để đất trống và rào chắn lại, không xây dựng nhà xã hội hoặc trường học mà lại giao cho công an làm bãi giữ xe tang vật gây lãng phí. Bên cạnh đó bên trong các khu rào lại người dân đổ rác gây ô nhiễm, mùa mưa thì ngập nước, kẹt xe ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh trường Tiểu học Đống Đa nhưng không thấy đơn vị nào đến để nạo vét các hố ga, khơi thông để thoát nước. Đề nghị quận quan tâm giải quyết.

10. Kiến nghị của cử tri quận Phú Nhuận:

10.1- Cử tri Phường 15 đề nghị cung cấp kinh phí và trang bị thêm cho cơ sở y tế, trạm y tế phường các máy phun thuốc khử trùng đến từng các con hẻm, tuyến đường nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân.

11. Kiến nghị của cử tri quận Tân Bình:

11.1- Cử tri Phường 15 phản ánh:

- Tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, chống ngập tuyến đường Phạm Văn Bạch (Phường 15, quận Tân Bình) còn chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Kiến nghị cần quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Vỉa hè đường Trường Chinh còn tồn tại nơi kinh doanh sửa xe của binh chủng phòng không - không quân. Đề nghị trả lại đoạn vỉa hè này để người dân thuận lợi di chuyển.

- Phường 15 hiện nay không có các trường cấp 2, cấp 3 nhưng hiện nay trên địa bàn phường 15 quy hoạch 6 chung cư, bà con nhân dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp xem xét không xây dựng chung cư mà chuyển mục đích sang xây dựng trường học phục vụ cho con em trên địa bàn phường. Kiến nghị Quận quan tâm giải quyết.

- Phường 15, quận Tân Bình có Ao Đôi đã lấp để xây dựng 02 chung cư block A và block B, hiện nay chung cư block A đã xây dựng xong. Đề nghị ngừng xây dựng chung cư block B và chuyển mục đích sang xây dựng trường học.

- Đề xuất cần có phương án đầu tư nâng cấp, sữa chữa kênh Tân Trụ, kênh Hy Vọng trên địa bàn Phường 15.

11.2- Cử tri Phường 4 phản ánh tiến độ thực hiện phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam chậm so với kế hoạch, sân Golt có thực hiện thu hồi hay không? Đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thông tin cho người dân biết.

12. Kiến nghị của cử tri quận Tân Phú:

12.1- Cử tri khu phố 2, phường Tân Quý:

- Chung cư Khang Gia không đảm bảo an toàn về mọi mặt, nhất là về phòng cháy, chữa cháy. Cư dân đã đóng phí 2% từ rất lâu nhưng chủ đầu tư không quan tâm, gây bức xúc cho bà con cư dân. Người dân đã nhiều lần gửi đơn đến Ủy ban nhân dân Thành phố nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Đề nghị sớm giải quyết trả lời cho cử tri.

- Công an phường Tân Quý không cho gia hạn tạm trú, ảnh hưởng đến việc học của con, em cư dân tại đây. Đề nghị Công an quận Tân Phú chỉ đạo công an phường Tân Quý có hướng giải quyết về thủ tục tạm trú để đảm bảo việc học tập của các cháu.

12.2- Cử tri khu phố 2, phường Phú Trung phản ánh về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với các hộ thuê nhà tại chung cư Huỳnh Văn Chính 2 phường Phú Trung theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ kèm theo công văn số 6551/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố danh sách gồm 31 trường hợp nhưng không được thông tin rộng rãi cho người dân biết.

12.3- Cử tri khu phố 5, phường Tân Quý phản ánh hiện nay Hẻm 15 Cầu Xéo phường Tân Quý đã được nhân dân đóng góp xây dựng rất rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, có 03 trường học nằm trên tuyến hẻm này, nhưng đã 15 năm nay vẫn còn là hẻm, chưa có tên đường. Đề nghị quận, Thành phố xem xét đặt tên đường và nâng cấp hệ thống thoát nước cho Hẻm 15 Cầu Xéo, phường Tân Quý.

13. Kiến nghị của cử tri huyện Bình Chánh:

13.1- Cử tri xã Tân Kiên đề nghị chính quyền địa phương các cấp quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án kéo dài nhiều năm trên địa bàn huyện Bình Chánh.

13.2- Cử tri xã An Phú Tây đề nghị chính quyền các cấp quan tâm sớm triển khai thực hiện Dự án Khu E, xã An Phú Tây.

13.3- Cử tri xã Bình Chánh phản ánh trên địa bàn huyện Bình Chánh hiện còn nhiều hồ sơ xin cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết. Những trường hợp này đã được cấp giấy nhưng trong quá trình sử dụng có biến động do người dân tự tách thửa, tự chuyển mục đích sử dụng, đã thực hiện chuyển nhượng bằng giấy tay. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét có hướng dẫn để người dân được cấp giấy theo đúng quy định pháp luật.

13.4- Cử tri xã Tân Kiên kiến nghị Thành phố xem xét mở rộng đoạn đường Quốc lộ 1A đoạn xã Tân Kiên hướng về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm ùn tắc giao thông; quan tâm việc đặt biển báo giao thông cho phù hợp thực tế đoạn Quốc lộ 1A từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc.

14. Kiến nghị của cử tri huyện Hóc Môn:

14.1- Cử tri tổ 18, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp phản ánh một số hộ dân tổ 18, ấp Tân Thới 3 chưa có đường ống cấp nước sạch cấp 3 nên chưa có nước sạch để sử dụng. Đề nghị huyện quan tâm triển khai lắp đặt hệ thống cấp nước sạch để người dân khu vực tổ 18 được sử dụng nước sạch. Đồng thời quan tâm giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân tại khu vực này và đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn khu vực tổ 18, ấp Tân Thới 3. 

14.2- Cử tri Trần Quang Trung (địa chỉ: số 11 đường 8, khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức) đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố xem xét giải quyết nhanh đơn thư khiếu nại, tố cáo của ông. Đồng thời phản ánh phản ánh việc Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án tranh chấp đất đai liên quan đến gia đình ông không đúng quy định của pháp luật. Việc này ông có gửi đơn đến đại biểu Quốc hội xem xét, chuyển đơn đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng chưa nhận được trả lời. 

15. Kiến nghị của cử tri huyện Củ Chi:

15.1- Cử tri Lê Văn Lắm, xã Trung An phản ánh ông có làm hồ sơ hợp thức hóa nhà đất cho 01 căn nhà ở ấp Thạnh An, xã Trung An huyện Củ Chi đã lâu nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

16. Kiến nghị của cử tri huyện Nhà Bè:

16.1- Cử tri xã Phước Kiển phản ánh quy hoạch treo tại đường Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Tạo đã kéo dài nhiều năm, người dân có nhà nhưng không có quyền định đoạt tài sản. Đề nghị công bố cho người dân biết dự án quy hoạch bao lâu, đền bù tại khu vực nào và giá đất đền bù của dự án là bao nhiêu; nếu không quy hoạch thì trả lại đất cho người dân ổn định cuộc sống.

16.2- Cử tri xã Phước Kiểng phản ánh tiến độ xây dựng cầu Kinh Cây Khô thực hiện quá chậm, hiện nay đã ngừng thi công. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện; cầu Ông Bốn bị hư hỏng bề mặt gây tai nạn cho người lưu thông, đề nghị sớm sửa chữa để người dân dễ dàng lưu thông.

16.3- Cử tri xã Phước Lộc phản ánh tại địa bàn ấp 1, xã Phước Lộc các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án C30 đã có quyết định thu hồi đất nhưng vẫn chưa có quyết định bố trí tái định cư cho người dân. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét, giải quyết.

16.4- Cử tri Nguyễn Kim Thủy, xã Phước Kiểng kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm đến cuộc sống gia đình bà và giải quyết việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình sau khi mở rộng hẻm 13, ấp 2 xã Phước Kiểng.

16.5- Cử tri Dương Thị Ngọc Huyền phản ánh việc tranh chấp đất giữa gia đình với ông Huỳnh Hữu Thi đã gửi đơn khởi kiện ra Tòa án hơn 10 năm vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết.

16.6- Cử tri Dương Thị Thoa phản ánh cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã làm giả chữ ký của ba bà để chuyển phần đất sang cho mẹ bà để bà bán đi phần đất đó. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và giải quyết vụ việc.

17. Kiến nghị của cử tri huyện Cần Giờ:

17.1- Cử tri xã Long Hoà phản ánh về việc Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã Long Hòa đóng cửa. Kiến nghị lãnh đạo huyện quan tâm có hướng giải quyết bức xúc của người dân trên địa bàn huyện về việc quy hoạch xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân của Huyện để có địa điểm chốt cất người thân khi qua đời. 

17.2- Cử tri ấp Đồng Hoà, xã Long Hoà kiến nghị:

- Lãnh đạo các ngành chức năng Thành phố, huyện quan tâm hỗ trợ người dân trên địa bàn xã, huyện về chính sách, điều kiện phát triển du lịch đường sông. Xem xét cho các hộ sản xuất nông nghiệp được xây dựng các công trình tạm chứa vật tư, dụng cụ, nhà ở công nhân trên đất nông nghiệp, phục vụ sản xuất. 

- Đề nghị các ngành xem xét, kiến nghị giải quyết việc thực hiện Dự án lấn biển Cần Giờ , khu vực xã Long Hoà, quy hoạch từ năm 2007 đến nay, không triển khai thực hiện gây lãng phí, cần khắc phục, nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người đàn trên địa bàn huyện. 

- Kiến nghị Thành phố quan tâm sớm triển khai xây dựng cầu Cần Giờ, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế huyện Cần Giờ.

- Hiện nay việc cấp thuốc cho người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế còn hạn chế, thiếu... phải mua bên ngoài. Đề nghị cần quan tâm có chính sách hỗ trợ thêm cho các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

17.3- Cử tri ấp Đồng Tranh, xã Long Hoà kiến nghị:

- Đề nghị các ngành chức năng, lãnh đạo huyện, xã về giải pháp tăng cường kiểm tra ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp xâm canh, lạm sát nguồn lợi thủy sản trong khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên địa bàn; quan tâm xem xét giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ di dời năm 2001.

- Đề nghị các ngành chức năng huyện có kế hoạch nâng cấp sửa chữa tuyến đường Rừng Sác hiện nay nhiều đoạn bị hư hỏng, nhằm phục vụ tốt hơn việc giao thương, đi lại của người dân tham gia giao thông. 

- Kiến nghị chính quyền các cấp có biện pháp đơn giản hoá thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tách thửa đất ở, xây dựng nhà ở, góp phần giảm nghèo cho hộ dân căn cơ, bền vững hơn. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


tin nổi bật
Liên kết website
Số lượt truy cập
08366091
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn