Đăng nhập

 

 

Liên kết website
TRẢ LỜI CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Uỷ ban nhân dân Quận 8 trả lời kiến nghị cử tri Quận 8 trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Cử tri phường 11, Quận 8 phản ánh trường hợp bị giải tỏa Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng thuộc dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây.

Uỷ ban nhân dân Quận 8 trả lời tại văn bản số 587/UBND-BBT ngày 17/3/2020 về việc trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân Quận 8 trả lời kiến nghị cử tri như sau:

Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện công tác bồi thường dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây giai đoạn 1 tại Phường 9, Phường 10, Phường 11 Quận 8 do Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn TNHH Một thành viên (Resco) làm chủ đầu tư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 1772/UBND-HĐ-PABT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Quận 8. Trong các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án có phần diện tích nhà, xưởng của Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng nằm trong kế hoạch thực hiện của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 1010/UBND-BBT gửi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Resco) về việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng trong dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây tại Phường 11 Quận 8.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 1440/UBND-BBT gửi Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Resco) đề nghị sớm có ý kiến phản hồi về nội dung đề nghị tại Công văn số 1010/UBND-BBT do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Resco) có Công văn số 924/TCT-KHKD về việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng. Trong đó, Công ty Resco đã xin ngưng thực hiện giai đoạn 2 và đã được phê duyệt quyết toán dự án giai đoạn 1. Do đó, Công ty Resco không có kế hoạch tài chính để chuyển tiền cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 chi trả bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng tại thời điểm hiện nay.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (Chủ đầu tư dự án) và Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 8 có buổi tiếp xúc với Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng về việc hiệp thương giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với phần nhà xưởng 171 Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8. Ghi nhận buổi làm việc như sau: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 thông báo giá trị bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng với số tiền là 4.078.006.816 đồng (căn cứ theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 1772/UBND-HĐ-PABT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Quận 8)”.

Ý kiến Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng: Thống nhất với Phương án bồi thường và giá trị bồi thường, hỗ trợ là 4.078.006.816 đồng (Bốn tỷ không trăm bảy mươi tám triệu lẻ sáu ngàn tám trăm mười sáu đồng), đề nghị thanh toán trong Quí I/2020.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 có Công văn số 3562/UBND-QLDA gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng phí của dự án Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây – Quận 8 để thực hiện chi trả chi phí bồi thường đối với một phần mặt bằng số 171 Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8.

Tuy nhiên, đến nay, Uỷ ban nhân dân Quận 8 vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của Uỷ ban nhân dân Thành phố./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06597456
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn