Đăng nhập

 

Liên kết website
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

 

Cơ quan trình: Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan soạn thảo: Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan thẩm tra: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tài liệu liên quan:

   - Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

    - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN.

(*) trường bắt buộc

thông tin cần biết
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIVNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06583520
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn