Chương trình hoạt động - Website Đại biểu Nhân dân TPHCM
Đăng nhập

 

Liên kết website
chương trình hoạt động

LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 2). (13/6/2017 15:19)LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 1). (13/6/2017 15:02)LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX. (15/7/2016 09:53)Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa IX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/6/2016 14:39)Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Thành phố Hồ Chí Minh (15/6/2016 14:36)

Các tin khác:
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 21 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VIII.  (23/3/2016)
Kế hoạch Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  (19/2/2016)
Quyết định Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.  (19/2/2016)
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 20 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VIII.  (10/11/2015)
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 18 HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ VIII.  (6/7/2015)
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chính chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016
  Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
  Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05069296
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn