Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

BÁO CÁO
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020,
phương hướng hoạt động đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV

 

                I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

                1. Về xây dựng pháp luật:

  Căn cứ Nghị quyết chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội và chương trình công tác năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 16 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9[1]; 12 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10[2]. Qua các hội thảo, bài góp ý dự thảo Luật, Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 1.199 nhóm ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu và chắt lọc những ý kiến xác đáng để tích cực đóng góp có hiệu quả trong việc thảo luận, thông qua các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội.

Ngoài các buổi hội thảo tổ chức tại trụ sở Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố còn phối hợp Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm ghi nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

                2. Về hoạt động giám sát, khảo sát:

2.1- Căn cứ Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020, Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và tình hình thực tiễn của thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức 10 nội dung giám sát, khảo sát:

- Tổ chức 05 nội dung giám sát:

(1) Giám sát việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019; (2) Giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019. (3) Giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. (4) Giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự giai đoạn 01/01/2016-30/6/2020. (5) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 01/01/2016 – 30/6/2020.

- Tổ chức 05 nội dung khảo sát:

(1) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (2) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính;(3) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013. (4) Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. (5) Khảo sát về tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

­2.2- Tổ chức 02 buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã chuyển 120 kiến nghị cụ thể đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong đó, có 76 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 44 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở - ngành, quận - huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

2.2- Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát và hội nghị, hội thảo[3] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại Thành phố.

                3. Về công tác tiếp xúc cử tri:

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên; với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận huyện trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri.

Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với 80 cuộc tiếp xúc (trong đó có 16 cuộc ở xã, phường, thị trấn); đã có trên 17.409 cử tri tham dự với hơn 835 lượt ý kiến phát biểu. Sau các đợt tiếp xúc, đã xây dựng và ban hành 04 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (316 nhóm ý kiến) và 04 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (477 nhóm ý kiến). Đã nhận và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện 229 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành Thành phố (Trung ương: 183 văn bản; thành phố: 46 văn bản) để có cơ sở trả lời cho cử tri.

Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố đến Quốc hội. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội còn chủ động tiếp xúc cử tri nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm; gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trước kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố còn tổ chức làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành Thành phố để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề bức xúc của thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tại các đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu Quốc hội đều có báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy, cử tri ngày càng quan tâm theo dõi và mong muốn tham dự nhiều buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để đề đạt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị với chính quyền các cấp.

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị, vướng mắc mà cử tri có nhiều bức xúc. Từ kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã chọn lọc những vấn đề mà cử tri bức xúc, các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước để các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp Quốc hội hoặc có các văn bản gửi các Bộ, ngành đề nghị giải quyết.

                4. Về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn vào sáng thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần. Trong năm 2020, đã tổ chức 27 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 109 lượt công dân tại trụ sở Đoàn. Ngoài việc phân công đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Đoàn, các Tổ đại biểu Quốc hội còn kết hợp thực hiện việc tiếp công dân sau các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội theo nguyện vọng của công dân. Trong năm 2020, tổng số đơn thư đã nhận và xử lý là 1.096 đơn thư (trong đó, có 605 phiếu chuyển, 64 văn bản đôn đốc, 52 văn bản hướng dẫn, 05 văn bản trả lời, lưu 370 đơn thư). Nhận được 469 văn bản phúc đáp từ các cơ quan chức năng.

- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020: tiến hành giám sát bằng văn bản đối với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện. Đồng thời tổ chức 08 buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị: Ủy ban nhân dân Quận 3; Ủy ban nhân dân Quận 9; Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; Thanh tra Thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố; Sở Xây dựng Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành hữu quan trên địa bàn thành phố.

- Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, trong tháng 6 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tiếp tục thực hiện rà soát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay. Đối với các đơn thư chưa nhận được văn bản trả lời, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục có 21 văn bản đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ theo quy định.

Trong năm, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và các Tổ đại biểu Quốc hội đã tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành hữu quan để xem xét việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn ứng cử[4].

                5. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chương trình nghị sự của kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực phát biểu thảo luận tại Tổ, Hội trường, tham gia chất vấn… với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật; các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đều cố gắng chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố đến nghị trường Quốc hội.

Trong hai kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 127 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật với 696 ý kiến, kiến nghị; trong đó, có 80 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại tổ với 496 ý kiến, kiến nghị; 47 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường với 200 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, có 07 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu chất vấn, tranh luận trực tiếp tại Hội trường và 07 đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn bằng văn bản.

Trong thời gian tham dự hai kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, kể cả làm việc buổi tối, ngày nghỉ để thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, thẩm tra các dự án luật, thảo luận các chuyên đề giám sát, góp phần vào thành công chung của kỳ họp Quốc hội.

                6. Các hoạt động khác:

- Tổ chức Đoàn đi thăm các đơn vị, gia đình chính sách, người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Đoàn công tác đi tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

- Các vị đại biểu Quốc hội Thành phố tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố.

                - Ngoài việc tham gia các hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các vị đại biểu Quốc hội tích cực tham gia vào các hoạt động đối nội, đối ngoại của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu Quốc hội là thành viên. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã cử đại biểu tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức.

7. Về hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách

- Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ vai trò điều hòa, phối hợp và làm nòng cốt, chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động của Đoàn để thực hiện đúng chương trình công tác đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực khảo sát, giám sát, lấy ý kiến xây dựng luật, tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; chỉ đạo các mặt nội dung phục vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

- Chỉ đạo Văn phòng tổ chức phục vụ tốt các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tham dự các phiên họp trực tuyến trong Đợt 1 kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV tại trụ sở Đoàn.

- Tham dự các buổi làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn Thành phố; tham dự và phát biểu tại một số Hội nghị chuyên đề do các cơ quan của Quốc hội tổ chức; tham dự nhiều Hội nghị của Trung ương và Thành phố trên lĩnh vực được phân công phụ trách.[1]10 dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). 06 dự án Luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).

[2]06 dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Thỏa thuận quốc tế. 06 dự án Luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 10: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

[3] (1) Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; (2) Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khảo sát việc thực hiện Luật Giáo dục đại học; (3) Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khảo sát việc thực hiện Luật Điện ảnh; (4) Hội nghị tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức.

[4] Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri liên quan đến dự án kênh Hàng Bàng – giai đoạn 2 trên đại bàn Quận 6; tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các sở ngành có liên quan về xử lý đơn khiếu nại của công dân liên quan đến dự án Khu đô thị Sing – Việt trên địa bàn huyện Bình Chánh.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08392051
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn