Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

BÁO CÁO
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020,
phương hướng hoạt động đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV

 

                I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

                1. Về xây dựng pháp luật:

  Căn cứ Nghị quyết chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội và chương trình công tác năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 16 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9[1]; 12 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10[2]. Qua các hội thảo, bài góp ý dự thảo Luật, Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 1.199 nhóm ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu và chắt lọc những ý kiến xác đáng để tích cực đóng góp có hiệu quả trong việc thảo luận, thông qua các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội.

Ngoài các buổi hội thảo tổ chức tại trụ sở Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố còn phối hợp Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm ghi nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

                2. Về hoạt động giám sát, khảo sát:

2.1- Căn cứ Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020, Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và tình hình thực tiễn của thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức 10 nội dung giám sát, khảo sát:

- Tổ chức 05 nội dung giám sát:

(1) Giám sát việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019; (2) Giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019. (3) Giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. (4) Giám sát việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự giai đoạn 01/01/2016-30/6/2020. (5) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 01/01/2016 – 30/6/2020.

- Tổ chức 05 nội dung khảo sát:

(1) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (2) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính;(3) Khảo sát tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013. (4) Khảo sát về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. (5) Khảo sát về tình hình thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

­2.2- Tổ chức 02 buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã chuyển 120 kiến nghị cụ thể đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong đó, có 76 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 44 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở - ngành, quận - huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

2.2- Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát và hội nghị, hội thảo[3] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại Thành phố.

                3. Về công tác tiếp xúc cử tri:

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên; với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận huyện trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri.

Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với 80 cuộc tiếp xúc (trong đó có 16 cuộc ở xã, phường, thị trấn); đã có trên 17.409 cử tri tham dự với hơn 835 lượt ý kiến phát biểu. Sau các đợt tiếp xúc, đã xây dựng và ban hành 04 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (316 nhóm ý kiến) và 04 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (477 nhóm ý kiến). Đã nhận và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện 229 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành Thành phố (Trung ương: 183 văn bản; thành phố: 46 văn bản) để có cơ sở trả lời cho cử tri.

Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố đến Quốc hội. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội còn chủ động tiếp xúc cử tri nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm; gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị h