Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

 I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Về xây dựng pháp luật

Căn cứ Nghị quyết chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội và chương trình công tác năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức 34 cuộc Hội thảo lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7[1], kỳ họp thứ 8[2], Quốc hội khóa XIV, tổng hợp 1.472 ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội. Qua các cuộc hội thảo, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố ghi nhận, tập hợp đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, phản ánh được thực tiễn sinh động gắn đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu và chắt lọc những ý kiến xác đáng để tích cực đóng góp có hiệu quả trong việc thảo luận, thông qua các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội.

Ngoài các buổi hội thảo tổ chức tại trụ sở Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố còn phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động, Thương binh và xã hội Thành phố tổ chức 03 Hội nghị lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Bộ Luật lao động là người lao động, cán bộ công đoàn, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước nhằm ghi nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát:

2.1- Căn cứ Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019, Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV và tình hình thực tiễn của thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức 08 nội dung giám sát, khảo sát:

(1) Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 7, Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và các Sở, ngành có liên quan Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.

(2) Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 12, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 31/12/2018.

(3) Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân Quận 12, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố và các Sở, ngành có liên quan Giám sát về việc thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(4) Tổ chức làm việc với Sở Y tế Thành phố và các sở, ngành, đơn vị hữu quan khảo sát về tình hình thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố (từ 01/01/2011 đến 31/12/2018).

(5) Tổ chức làm việc với Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban chỉ huy Quân sự một số quận, huyện và các sở, ngành có liên quan khảo sát về tình hình thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2018.

(6) Tổ chức làm việc với Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố và các sở, ngành có liên quan khảo sát tình hình thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2011 đến 30/6/2019; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường.

(7) Tổ chức làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố khảo sát tình hình hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố và nghe góp ý về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).

(8) Tổ chức 02 buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 105 kiến nghị cụ thể chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong đó, có 63 kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 42 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở - ngành, quận - huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

2.2- Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội tham gia 15 Đoàn giám sát, khảo sát[3] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại Thành phố.

3. Về công tác tiếp xúc cử tri:

Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố đến Quốc hội. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội còn chủ động tiếp xúc cử tri nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm; gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị hữu quan để đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức 03 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với 70 cuộc (trong đó có 10 cuộc ở xã, phường, thị trấn); đã có trên 13.337 cử tri tham dự với 764 lượt ý kiến phát biểu. Sau các đợt tiếp xúc, đã xây dựng và ban hành 03 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (195 nhóm ý kiến) và 03 báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (485 nhóm ý kiến). Đã nhận và sao gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện 156 văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành Thành phố (Trung ương: 104 văn bản; thành phố: 52 văn bản) để có cơ sở trả lời cho cử tri.

Tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV (trong đó có 02 cuộc tại phường, xã). Đã có trên 4.939 cử tri tham dự với 221 lượt ý kiến phát biểu.

Trước kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố còn tổ chức làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành Thành phố để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề bức xúc của thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên; với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận huyện trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri.

Tại các đợt tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu Quốc hội đều có báo cáo với cử tri về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy, cử tri ngày càng quan tâm theo dõi và mong muốn tham dự nhiều buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để đề đạt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị với chính quyền các cấp.

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị, vướng mắc mà cử tri có nhiều bức xúc. Từ kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã chọn lọc những vấn đề mà cử tri bức xúc, các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước để các đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp Quốc hội hoặc có các văn bản gửi các Bộ, ngành đề nghị giải quyết.

4. Về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn vào sáng thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần; đã tổ chức 35 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 128 lượt công dân tại trụ sở Đoàn, nhận 75 đơn thư. Tổng số đơn thư tiếp nhận từ các nguồn là 843 đơn thư, đã xử lý 843 đơn thư (trong đó, có 474 phiếu chuyển, 50 văn bản đôn đốc, 29 văn bản hướng dẫn, 04 văn bản trả lời, lưu 231 đơn thư, bố trí đại biểu Quốc hội tiếp 10 đơn thư, đang trình xử lý 45 đơn). Nhận được 328 văn bản phúc đáp từ các cơ quan chức năng.

Trong năm, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tiến hành rà soát, kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến ngày 31/8/2019, đã ban hành 51 văn bản đôn đốc đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài việc phân công đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Đoàn, các Tổ đại biểu Quốc hội còn kết hợp thực hiện việc tiếp công dân sau các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội theo nguyện vọng của công dân[4].

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đề xuất các vụ việc cụ thể để Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thực hiện việc kiểm tra, giám sát; triển khai sử dụng phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Phân công lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tham gia Tổ Công tác của Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và kéo dài.

Trong năm, Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và các Tổ đại biểu Quốc hội đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Sở, ngành hữu quan để xem xét việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn ứng cử; tham dự nhiều buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố đối với các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài[5]

5. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chương trình nghị sự của kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực phát biểu thảo luận tại Tổ, Hội trường, tham gia chất vấn… với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật; các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đều cố gắng chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố đến nghị trường Quốc hội.

Trong hai kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 175 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật với 736 ý kiến, kiến nghị; trong đó, có 128 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Tổ với 593 ý kiến, kiến nghị; 47 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường với 143 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, có 21 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu chất vấn trực tiếp tại Hội trường và 07 đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn bằng văn bản.

Trong thời gian tham dự hai kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, kể cả làm việc buổi tối, ngày nghỉ để thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, thẩm tra các dự án luật, thảo luận các chuyên đề giám sát, góp phần vào thành công chung của kỳ họp Quốc hội.

6. Các hoạt động khác:

- Tổ chức Đoàn đi thăm các đơn vị, gia đình chính sách, người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp Đoàn Thượng nghị viện Hoa Kỳ, do Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi làm Trưởng Đoàn trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

- Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Mỹ trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam theo Chương trình Trao đổi Văn hóa Giáo dục Việt – Mỹ (MECEA).

- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Đức, Đan Mạch, Pháp, thời gian từ 08/9 đến 18/9/2019.

- Tham dự Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh chất vấn các thành viên Chính phủ và người đứng đầu các cơ quan liên quan về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

- Các vị đại biểu Quốc hội thành phố tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Ngoài việc tham gia các hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các vị đại biểu Quốc hội tích cực tham gia vào các hoạt động đối nội, đối ngoại của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu Quốc hội là thành viên. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã cử đại biểu tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức.

7. Về hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách

- Thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã duy trì chế độ họp giao ban định kỳ để kịp thời cho ý kiến, điều phối các hoạt động của Đoàn; giữ vai trò điều hòa, phối hợp và làm nòng cốt, chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động của Đoàn để thực hiện đúng chương trình công tác đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát, khảo sát; lấy ý kiến xây dựng luật; tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; chỉ đạo các mặt nội dung tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hà Nội để thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

- Tham dự các buổi làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các Ủy ban của Quốc hội trên địa bàn Thành phố; tham dự và phát biểu tham luận tại một số Hội nghị chuyên đề do các cơ quan của Quốc hội tổ chức[6]; tham dự nhiều Hội nghị của Trung ương và Thành phố trên lĩnh vực được phân công phụ trách.


[1] 06 dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7: Luật Giáo dục (sửa đổi) (02 cuộc); Luật Kiến trúc; Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế (sửa đổi). 09 dự án Luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật Dân quân tự vệ, Luật Thư viện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

[2] 11 dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 08 dự án luật Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

[3] (1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 của Quốc hội; (2) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 của Quốc hội; (3) Giám sát việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; (4) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 của Ủy ban Tài chính  - Ngân sách của Quốc hội; (5) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội; (6) Khảo sát về kết quả 10 năm (2009 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; (7) Khảo sát việc thực hiện Luật Thanh niên và lấy ý kiến dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; (8) Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; (9) Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; (10) Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật và việc thực hiện chính sách, pháp luật về tự chủ tài chính tại bệnh viện công lập của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; (11) Khảo sát về tình hình hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; (12) Khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; (13) Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; (14) Khảo sát việc thực hiện Luật Du lịch của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; (15) Đoàn khảo sát của Uỷ ban Pháp luật về “tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính”.

[4] Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 (Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức) tiếp công dân khiếu nại liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 3 (Quận 6, quận Bình Tân) tiếp công dân khiếu nại liên quan đến đến việc triển khai thực hiện dự án Kênh Hàng Bàng (giai đoạn 2) trên địa bàn khu vực phường 1, phường 2, Quận 6; Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10 (Quận 8, H.Bình Chánh) tiếp công dân khiếu nại liên quan đến dự án Khu đô thị Sing Việt, huyện Bình Chánh.

[5] Khiếu nại, tố cáo liên quan đến: dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; dự án Khu Công nghệ cao, Quận 9; dự án Công viên Sài Gòn Safari, huyện Củ Chi.

[6] Hội nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng giới thiệu những điểm mới của Luật trẻ em năm 2016; 02 Hội nghị về “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)” của Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức; Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức; Hội nghị thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; Phiên giải trình về “tạm giữ, tịch thu phương triện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính” do Uỷ ban Pháp luật tổ chức.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08355142
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn