Đăng nhập

 

 

chương trình hoạt động
Báo cáo hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

 I. CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 8

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tích cực tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, tập trung vào các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.

1. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 18 các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8[1]. Qua các cuộc Hội thảo, Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 782 nhóm ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố và các Sở, ngành có liên quan giám sát về “tình hình thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn Thành phố (từ 01/6/2017 đến 31/12/2018)”.

- Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành hữu quan giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 31/12/2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018”.

- Tổ chức làm việc với Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, các Sở, ngành và một số doanh nghiệp có liên quan khảo sátvề việc thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hò Chí Minh từ  01/01/2016 đến 30/6/2019; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường”.

- Tổ chức làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán khảo sát về “tình hình hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và lấy ý kiến góp ý cho Luật Chứng khoán (sửa đổi)”.

­- Tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 09 tháng năm 2019 trên địa bàn thành phố;

Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các vị đại biểu Quốc hội còn tham gia 06 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại Thành phố[2]; tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo do Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức[3].

3. Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri (trong đó có 02cuộc ở xã, phường, thị trấn); đã có trên 3.290cử tri tham dự với 255 lượt ý kiến phát biểu. Sau đợt tiếp xúc, đã xây dựng và ban hành hai báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (86 nhóm ý kiến) và ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (199 nhóm ý kiến). Đã nhận và sao gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện 156 văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 của các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành Thành phố (Trung ương: 104 văn bản; thành phố: 52 văn bản) để có cơ sở trả lời cho cử tri.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - QUỐC HỘI KHOÁ XIV (số liệu tính đến ngày 25 tháng 11năm 2019)

            Các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực phát biểu thảo luận tại Tổ, Hội trường, tham gia chất vấn… với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

            Trong kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 86 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật với 420 ý kiến, kiến nghị; trong đó, có 56 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Tổ với 308 ý kiến, kiến nghị; 30 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường với 112 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, có 07 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu chất vấn trực tiếp tại Hội trường và 04 đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn bằng văn bản.

1.     Thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách:

            Từ những vấn đề bức xúc được cử tri thành phố kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 9tháng đầu năm 2019 và thực tiễn công tác, các vị đại biểu Quốc hội đã chắt lọc ý kiến để tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội, kiến nghị nhiều nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ Ngành hữu quan. Nhiều ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố về kinh tế xã hội và ngân sách và các vấn đề quan trọng khác đã được tiếp thu, thể hiện vào các Nghị quyết của Quốc hội.

            Tại kỳ họp,có 27 lượt đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu về kinh tế - xã hội và ngân sách (15 tại Tổ, 12 tại Hội trường) với 122 ý kiến, kiến nghị.

2. Về công tác xây dựng pháp luật:

            Các vị đại biểu Quốc hội Thành phố đã tích cực tham gia thảo luận sôi nổi vào nội dung các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, nhất là các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội Thành phố cũng tham gia đóng góp vào nhiều điều khoản cụ thể của các dự án luật với tinh thần trách nhiệm cao.

            Tại kỳ họp, có 59 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng luật (41 tại Tổ; 18 tại Hội trường), với 298 kiến nghị. Trong đó:

            a- Thảo luận về các dự án luật được Quốc hội thông qua: có 27 lượt đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu, với 106 ý kiến, kiến nghị.

            b- Thảo luận về các dự án luật Quốc hội cho ý kiến: có 32 lượt đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu, với 192 ý kiến, kiến nghị.

            Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội Thành phố đã được Ban soạn thảo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự án luật để Quốc hội xem xét thông qua.

            3- Về hoạt động chất vấn:

            Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp thứ 8, đã có 04 đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn bằng văn bản với 08 văn bản chất vấn với 16 nội dung; 07 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn trực tiếp tại hội trường với 10 nội dung. Các ý kiến chất vấn tập trung vào các nội dung về chính sách hiệu quả để khuyến khích người nông dân chuyển sang mô hình sản xuất hữu cơ, sạch và xanh; việc tổ chức sản xuất và áp dụng máy móc kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; giải pháp hiệu quả để duy trì hoạt động mô hình hợp tác xã, cánh đồng lớn; các chính sách khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời; vấn đề về quản lý, kiểm tra, kiểm soát cũng như xử lý tình trạng nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng được bày bán công khai và tràn lan trong các cửa hàng và trên mạng; giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo mà vẫn thực hiện được chủ trương giảm biên chế đối với giáo viên; giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu và phiền toái cho người dân và doanh nghiệp; vấn đề thí điểm mô hình chính quyền đô thị hiệu quả; giải pháp ngăn chặn những tin xấu, độc hại trên môi trường mạng;…

            4- Về phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri:   

Tại kỳ họp thứ 8, đã có 86 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng Trung ương xem xét giải quyết. Đồng thời, trong quá trình thảo luận, đóng góp những nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, xây dựng pháp luật, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đều cố gắng chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố đến nghị trường Quốc hội.

5- Các hoạt động khác:

            Trong thời gian tham dự kỳ họp thứ 8, các vị đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hộiđể thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, thẩm tra các dự án luật, thảo luận các chuyên đề giám sát, góp phần vào thành công chung của kỳ họp Quốc hội./.[1]11 dự án luậtQuốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8:Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 08 dự án Luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

[2](1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018; (2) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; (3) khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; (4) Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật và việc thực hiện chính sách, pháp luật về tự chủ tài chính tại bệnh viện công lập; (5) Khảo sát về tình hình hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; (6) khảo sát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ngân sách quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

[3]Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh; 02 Hội nghị về “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Thư viện do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức; Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)” của Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức; Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức; Hội nghị thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Số lượt truy cập
08625464
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn