Đăng nhập

 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo tại kỳ họp lần thứ 20, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII (ngày 20/4/2011)

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
CỦA CHỦ TỊCH HĐND TP PHẠM PHƯƠNG THẢO
TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 20, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VII
(ngày 20 tháng 4 năm 2011)

 

Kính thưa đ/c Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước CHXHCNVN,

Kính thưa đ/c Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

Thưa cử tri và đồng bào  thành phố,

 

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi cám ơn đồng chí Nguyễn Minh Triết, đồng chí Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã về dự tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố đã thẳng thắn phân tích sâu sắc những việc làm được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền thành phố. 7 năm qua, trong bối cảnh có nhiều biến động nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của nhân dân, kế thừa và phát huy những thành quả, những bài học kinh nghiệm của các khóa trước, các cơ quan trong bộ máy chính quyền thành phố đã có nhiều phấn đấu, tiếp tục đổi mới cả về tổ chức, phương thức hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân thành phố đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu qủa hoạt động, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố, có những chủ trương, chính sách phù hợp lòng dân, tính công khai, dân chủ được tăng cường, hoạt động giám sát, chất vấn được coi trọng, nhiều chủ trương đã có sự tham vấn ý kiến của người dân.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và cuộc sống người dân. Các cơ quan tư pháp đã có bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp và đã có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp. Những kết quả đó đã đóng góp có ý nghĩa vào thành tựu chung của thành phố.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của cuộc sống người dân, hoạt động của các cơ quan chính quyền thành phố vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của việc quyết định và điều hành tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác quy hoạch chưa đáp ứng; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều công trình chậm tiến độ; chất lượng nguồn nhân lực, công tác cải cách hành chính chưa tương xứng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách tư pháp so với yêu cầu còn chậm…

Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng hoạt động của Thường trực Hội đồng và các Ban Hội đồng nhân dân đã có nhiều cố gắng, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa sâu sát, gắn bó với dân, với thực tiễn cuộc sống. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 20 kỳ họp chính thức, 10 hội nghị chuyên đề, 1007 cuộc giám sát, khảo sát, 28 cuộc tham vấn ý kiến nhân dân. Các chương trình “Nói và Làm”, “Đối thoại cùng chính quyền thành phố”, hơn 5 năm thực hiện đã luôn thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần thúc đẩy sự chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố trong hoạt động giám sát, lắng nghe ý kiến cử tri, cùng với chính quyền thực hiện tốt việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện – quận và phường. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tăng cường việc tiếp xúc cử tri và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận – huyện, phường – xã lắng nghe ý kiến cử tri. Hoạt động trong điều kiện mới, không có Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường đã thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tổ chức hội nghị nhân dân để lắng nghe nhân dân góp ý về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

Với 168 Nghị quyết được thông qua, trong đó các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, Nghị quyết về phân bổ ngân sách, các Nghị quyết chuyên đề đã đi vào cuộc sống, góp phần vào sự chuyển động đi lên của thành phố.

Tuy có nhiều đổi mới nhưng Hội đồng nhân dân thành phố vẫn thấy còn những hạn chế nhất định trong hoạt động giám sát nhất là việc đôn đốc xử lý những vấn đề bức xúc, những vụ việc, những công trình kéo dài, việc giải quyết đơn thư của người dân đạt tỷ lệ chưa cao…

Những mặt hạn chế của chính quyền thành phố có nguyên nhân khách quan bởi những cơ chế quản lý đô thị về cơ bản cũng như nông thôn, chưa phù hợp với đặc điểm thành phố. Sự phân công, phân cấp trong quản lý còn không ít những chòng chéo. Quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là của người đứng đầu chưa thật rõ ràng, khen thưởng thì có địa chỉ, còn khuyết điểm thì của “Chúng ta”. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu phát triển và đời sống nhân dân thành phố. Tuy nhiên về chủ quan, chúng ta nhận thấy rằng, năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền thành phố chưa ngang tầm nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố chưa đi sâu vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, của các cơ quan chuyên môn nhằm chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu của mỗi tổ chức và phát hiện kịp thời, chính xác những vấn đề đặt ra để có những kiến nghị có sức thuyết phục đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố. Hàng năm, khi thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố chưa quan tâm đúng mức đến tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư…Đó là những nguyên nhân nhân chính và cũng là bài học rút ra từ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Từ nguyên nhân, bài học này, thành phố cần kiên trì kiến nghị Trung ương tiếp tục xem xét thông qua Đề án Chính quyền đô thị để có thể giải quyết về cơ bản những ách tắc trong quá trình phát triển hiện đại và bền vững của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII có thể kế thừa, phát huy thành quả của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và đồng bào thành phố.

Thưa các vị đại biểu,

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố sắp kết thúc, một nhiệm kỳ đầy sôi động và cũng nhiều trăn trở – một nhiệm kỳ mà các đại biểu đã luôn gắn bó cùng nhau, luôn gắn bó với cử tri, gắn bó với cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố trong mối lo chung vì sự phát triển bền vững của thành phố. Có lẽ, mỗi đại biểu đều thấy có sự đóng góp, có sự trưởng thành với nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm sâu sắc, khó phai. Những bài ca “Đại biểu nhân dân”, “Hứa rồi nhớ nhé!”…như khúc hát tâm tình cùng người đại biểu. Mai đây, dù ở cương vị nào, chúng ta vẫn luôn xứng đáng là những người có một thời là đại biểu của nhân dân – đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – thành phố anh hùng.

Xin cám ơn sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của các ban – ngành, đoàn thể các cấp của thành phố, cử tri và nhân dân thành phố, cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và thành phố, những nhà khoa học, những người lao động sáng tạo trên các lĩnh vực đã luôn đồng hành góp phần cho thành công của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII.

Xin cám ơn những phần thưởng quý giá dành cho tập thể và các cá nhân của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII. Phần thưởng lớn thuộc về cử tri và nhân dân thành phố kiên cường, năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái – đã luôn hun đúc, tiếp sức cho Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi cử tri và nhân dân thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ thành phố, đưa đất nước và thành phố phát triển, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ năm 2011, thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Xin được gửi đến Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiều kỳ vọng và niềm tin cùng nhiều tâm đắc, những gửi gắm chân thành của tất cả các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII

Những điều tâm đắc về nhiệm kỳ khóa này được các đại biểu ghi lại nhiều đó là DÂN CHỦ, GẦN DÂN, HIỆU QUẢ.

Còn những điều các đại biểu muốn gửi gắm cho khóa sau như một thông điệp đó là VƯỢT QUA HẠN CHẾ, VUN ĐẮP THÊM NIỀM TIN CỦA DÂN.

Xin chúc cử tri và nhân dân thành phố, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
08694147
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn