Đăng nhập

 

 

Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Quốc hội thảo luận về Đề án Tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh

Ngày 8/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án Tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Các ý kiến nhất trí với nhiều nội dung của Đề án, trong đó có 4 mục tiêu thành phần gồm: Thứ nhất, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô một cách vững chắc với lạm phát thấp và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thứ hai, thiết lập phát triển cân đối hợp lý giữa các địa phương, vùng miền trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng và sự hỗ trợ có hiệu quả từ Trung ương. Thứ ba, cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành kinh tế nói riêng và nền kinh tế nói chung thông qua việc các ngành sử dụng công nghệ cao. Thứ tư, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc gia trong quan hệ quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các ý kiến cho rằng mục tiêu chung của việc tái cơ cấu là thay đổi thể chế, cơ chế, công cụ phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia theo mô hình tăng trưởng mới với cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, hiệu quả hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn băn khoăn về việc thực hiện Đề án, cho rằng, để thực thi thành công Đề án, bên cạnh việc xác định mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế thì cần xác định rõ lộ trình thực hiện tái cơ cấu, đề ra những chỉ tiêu cụ thể được xác định trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Đề nghị, cần có một quy hoạch tổng thể nền kinh tế Việt Nam, trên cơ sở dự báo và tầm nhìn chiến lược dài hạn. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn cách thức, cơ chế và nguồn lực thực hiện Đề án vì các nội dung này được thể hiện trong Đề án còn rất mờ nhạt, chưa thấy rõ đến năm 2020, tái cơ cấu nền kinh tế có tác động như thế nào đến việc đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; cũng chưa rõ, khi đó, nước ta ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu? Đề án chưa có những giải pháp mang tính đòn bẩy để thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế: trong số 12 nhóm giải pháp đã được nêu trong Đề án, Chính phủ cần xác định rõ đâu là giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược để thực hiện thành công Đề án. Một trong các giải pháp đột phá cần quan tâm là hoàn thiện và xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là tiền đề có ý nghĩa quyết định để các nguồn lực của nền kinh tế được phân bổ, sử dụng một cách hiệu quả. Đề án cần coi trọng nhiệm vụ hoàn thiện thể chế quản lý theo hướng lấy việc lập, quản lý quy hoạch kinh tế - xã hội làm điểm tựa. Bên cạnh đó, cần coi trọng hoàn thiện thể chế pháp lý, môi trường kinh doanh nhằm gỡ điểm nghẽn trong quản lý đầu tư công, quản lý các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại. Đề án cần lượng hóa cụ thể và rõ ràng hơn các mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Các ý kiến cũng cho rằng với nền kinh tế có nhiều khiếm khuyết và yếu kém nội tại như nền kinh tế nước ta hiện nay, thì quá trình tái cơ cấu kinh tế sẽ rất nhọc nhằn. Do vậy, công tác quản lý nhà nước luôn luôn phải ở mức “trên bình thường”, phải khẩn trương hơn, quyết liệt hơn thì mới có thể giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong quá trình tái cơ cấu. Theo các đạo biểu phải làm rõ một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như việc cần hay không cần nguồn lực tài chính để thực hiện Đề án Tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, kể cả nguồn tài chính trong quá trình thực hiện các nội dung của Đề án cũng như nguồn lực tài chính để bù đắp cho những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế? Có hay không có hội đồng, tổ chức, hay ủy ban độc lập, chịu trách nhiệm kiểm soát và thực hiện quá trình tái cơ cấu? ĐB cho rằng, những vấn đề có ý kiến trái chiều thì cần có sự lý giải thuyết phục thì việc triển khai Đề án mới thông suốt. Do đó đề nghị, Đề án cần phải được tiếp tục lấy ý kiến bổ sung ở nhiều phía, nhiều lĩnh vực để hoàn tất và xây dựng một Đề án có chất lượng và khả năng thực thi cao hơn nữa.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TP.Hồ Chí Minh) đề nghị: Đề án cần làm rõ toàn bộ nguồn lực quốc gia sẽ được phân bổ như thế nào, những việc gì sẽ dùng nguồn lực của nhà nước, những việc gì sẽ dùng nguồn lực của xã hội để làm. Những vấn đề liên quan đến phân bổ nguồn lực, đặc biệt làm sao tối ưu hóa và huy động được tổng lực nguồn lực của xã hội, chuyển dần từ việc sử dụng nhiều nguồn lực nhà nước và nhà nước hướng tới tạo môi trường, tạo thể chế để huy động nguồn lực của xã hội. Trong quá trình tái cơ cấu cần làm rõ tái cơ cấu của mỗi ngành, vai trò của nông nghiệp như thế nào, công nghiệp ra sao. Liên quan đến mô hình tăng trưởng, Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng trong đề án chỉ mới dừng lại nêu những nét chung là chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, tuy nhiên mô hình tăng trưởng cụ thể là gì, dựa trên những nguyên tắc nào đề nghị đề án cần phải làm rõ. Bên cạnh những mục tiêu đã nêu ra, Đại biểu Hòa kiến nghị  cần có những chỉ tiêu để đo lường hiệu quả của quá trình tái cơ cấu, theo các chỉ tiêu này để điều chỉnh cho kịp thời.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua, bên cạnh những tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đang thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình thì cũng đã xảy ra một số sự cố liên quan tới các tập đoàn, các tổng công ty làm mất lòng tin của người dân, làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước, hoạt động sai mục đích... Từ thực tế đổ vỡ và sai phạm của một số tập đoàn đã cho thấy, thể chế pháp lý cho tập đoàn kinh tế Nhà nước đang có nhiều bất cập, thể chế đó có thể tạo ra khả năng sai phạm thất thoát tài sản Nhà nước không chỉ riêng ở các đơn vị đã đổ vỡ, hoặc đã được thanh tra. Cùng quan điểm này, nhiều ý kiến đề nghị, cần tiến hành tổng kết thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước thời gian qua. Qua đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, về mô hình hoạt động, đặc biệt là tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp các tập đoàn kinh tế nhà nước. Cần xác định lộ trình cụ thể để xử lý có kết quả việc thoái vốn đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính của các tập đoàn kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Các bộ, ngành liên quan phải giải trình trước Quốc hội ngay tại Kỳ họp này để làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước dẫn đến các sai phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước của Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải Vinalines... Bên cạnh việc sớm ban hành Luật Quản lý vốn, tài sản Nhà nước, đầu tư, kinh doanh tại doanh nghiệp nhà nước, một số ý kiến cũng đề nghị,  cần quan tâm, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng hình thành cơ quan quản lý vốn Nhà nước độc lập, tách chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước khỏi tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Đây là thời điểm thích hợp để minh bạch và công khai hóa về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhằm lấy lại niềm tin và huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Một lần nữa, phải xác định được vai trò quan trọng của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Nên tiến hành cổ phần hóa, đa dạng hóa các sở hữu doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động đúng theo cơ chế thị trường và tạo ra được sự cạnh tranh bình đẳng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
06978552
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn