Đăng nhập

 

 

Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về năm dự án luật

Ngày 31/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về năm dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðiện lực; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðiện lực. Luật này được QH khóa XI, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 3-12-2004, đã tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động điện lực và sử dụng điện, góp phần khẳng định vai trò của điện lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên hiện nay, một số quy định của Luật Ðiện lực đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp các mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành điện lực. Trong quá trình thi hành đã có những khó khăn, vướng mắc giữa quy định của Luật với thực tiễn cuộc sống. Về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực, khâu lập và phê duyệt quy hoạch điện lực địa phương còn chồng chéo; thời gian của quy hoạch điện lực địa phương quá ngắn gây khó khăn, lãng phí trong quá trình thực hiện. Về giá điện và cơ chế điều chỉnh giá điện, còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng mục tiêu từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh trong nước nhằm chuyển ngành điện sang thực hiện theo cơ chế thị trường... Những hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật Ðiện lực đặt ra một yêu cầu cấp bách là cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn hoạt động điện lực nói riêng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Tờ trình về Luật Dự trữ quốc gia cho biết, Pháp lệnh Dự trữ quốc gia (DTQG) được ban hành ngày 29-4-2004 đã tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động DTQG. Tuy nhiên, qua tám năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều hạn chế. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH nhất trí với Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Dự trữ quốc gia nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động DTQG, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực DTQG; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tờ trình về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các hợp tác xã hiện có hoạt động theo đúng bản chất hợp tác xã; đưa khu vực hợp tác xã nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta; bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, và định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế nêu rõ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ngoài những tác động tích cực cũng xuất hiện những thách thức, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý thuế (như dàn xếp tránh thuế, chuyển giá,...), đòi hỏi công tác quản lý thuế phải được tiếp tục hoàn thiện về thẩm quyền, biện pháp quản lý để phù hợp hơn với các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, góp phần tăng cường quản lý, giám sát công tác quản lý thuế nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia về quyền thu thuế.

Cũng trong phiên họp sáng 31/5, Quốc hội cũng đã nghe Tờ trình; Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Bích Liễu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
06984062
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn