Đăng nhập

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật đầu tư (sửa đổi)

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khoá XIII, sáng ngày 13/5/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIII.

Tại Hội thảo, các ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về sự cần thiết ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi). Việc sửa đổi, bổ sung  Luật Đầu tư năm 2005  nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, đảm bảo tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với yêu cầu hội nhập, thông lệ quốc tế và các cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường và tự do hóa đầu tư.

Về cơ chế ưu đãi đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng quy định về ưu đãi chưa rõ ràng, thiếu sự nhất quán với các quy định khác của pháp luật hiện hành. Đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể các cơ chế ưu đãi theo hướng: ưu tiên hàng đầu; ưu tiên; bình thường nhằm tạo sự thống nhất, minh bạch trong đầu tư.

Về thủ tục đầu tư tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các ý kiến đề nghị bỏ thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện vì lĩnh vực đầu tư có điều kiện thực chất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. Việc thiết lập thêm một thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư trong các lĩnh vực này như dự thảo Luật là không cần thiết, trùng lặp với pháp luật chuyên ngành, tạo thêm thủ tục cho nhà đầu tư, không tăng thêm hiệu quả quản lý bởi quản lý của cơ quan quản lý chung về đầu tư không thể hiệu quả bằng quản lý của cơ quan quản lý chuyên ngành về những lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

P.CTĐBQH.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05139715
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn