Đăng nhập

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 20/9/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6


Hầu hết các ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Việc mở rộng như vậy phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 về trách nhiệm của những người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài quốc doanh đối với các hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Bên cạnh đó, đề nghị cần xác định rõ thế nào là “để giải quyết công việc của địa phương” để từ đó có cơ chế kiểm soát việc chạy chính sách, chạy cơ chế vì “công việc của địa phương”.

 Về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, nhiều ý kiến nhất trí với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định tại Điều 31 dự thảo Luật theo hướng giao Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra các cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

 Về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập, nhiều ý kiến nhất trí với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định tại Điều 35 dự thảo Luật về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập. Các ý kiến đều cho rằng ngoài quy định mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, cần có cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, ý thức tuân thủ của người kê khai tài sản, đảm bảo trung thực, theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập của người kê khai tài sản.

Về trách nhiệm giải trình, theo quy định tại Điều 15 dự thảo Luật thì trách nhiệm giải trình của người giải trình xác định theo quyết định, hành vi thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình và nội dung dung yêu cầu giải trình phải liên quan có tác động trực tiếp đến người có yêu cầu giải trình. Theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nội dung yêu cầu giải trình phải liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Có ý kiến cho rằng, với quyết tâm chống tham nhũng ngày càng cao, cơ chế về trách nhiệm giải trình cần có sự mở rộng, cần phải quy định cụ thể trách nhiệm giải trình mà không bị ràng buộc bởi tác động trực tiếp, phạm vi trách nhiệm quản lý, ranh giới giữa đời tư và công vụ. Chế tài đối với việc không thực hiện trách nhiệm giải trình cần được quy định trong các điều khoản của dự thảo Luật (Điều 93).

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05718646
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn