Đăng nhập

 

 

Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2020

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố vừa ban hành Báo cáo số 33/BC-ĐĐBQH ngày 09/7/2020 báo cáo về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có nhiều nỗ lực, tích cực thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố vẫn đảm bảo các hoạt động (xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân,…) theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động của Đoàn chú trọng đi vào những vấn đề trọng tâm của đời sống kinh tế xã hội mà cử tri quan tâm. Các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử trichuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố đến nghị trường Quốc hội; chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận tại Nghị trường Quốc hội, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội, Chính phủ trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng pháp luật

Về xây dựng pháp luật: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 16 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Qua các hội thảo, bài góp ý dự thảo Luật, Đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 690 nhóm ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội.

 Về hoạt động giám sát, khảo sát: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019 và Giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2019. Khảo sát về các nội dung về tình hình thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố; những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Khảo sát tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và Khảo sát tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013, những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013.­

Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các vị Đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại Thành phố.

   Về công tác tiếp xúc cử tri: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 40 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV (trong đó có 08 cuộc ở xã, phường, thị trấn); đã có trên 4.200 cử tri tham dự với hơn 396 lượt ý kiến phát biểu. Đã nhận và sao gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận, huyện 116 văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 của các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành Thành phố (Trung ương: 83 văn bản; thành phố: 33 văn bản) để có cơ sở trả lời cho cử tri.

   Về công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:  Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn vào sáng thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức 15 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 49 lượt công dân tại trụ sở Đoàn, nhận 25 đơn thư. Tổng số đơn thư nhận được từ các nguồn là 506 đơn thư. Đã xử lý 506 đơn thư (trong đó, có 284 phiếu chuyển, 23 văn bản đôn đốc, 32 văn bản hướng dẫn, lưu 128 đơn thư, đang xử lý 37 đơn). Nhận được 131 văn bản phúc đáp từ các cơ quan chức năng. Đoàn đã  tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của cử tri liên quan đến dự án kênh Hàng Bàng – giai đoạn 2 trên đại bàn Quận 6; tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các sở ngành có liên quan về xử lý đơn khiếu nại của công dân liên quan đến dự án Khu đô thị Sing – Việt trên địa bàn huyện Bình Chánh và thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Ban Thường vụ Thành uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ theo quy định.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 9, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực phát biểu thảo luận tại Tổ, Hội trường, gửi văn bản chất vấn… với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật.

   Trong kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 67 lượt đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng pháp luật với 319 ý kiến, kiến nghị; trong đó, có 41 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Tổ với 196 ý kiến, kiến nghị; 26 lượt đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội trường (trong đó có 10 lượt ý kiến phát biểu tại các phiên họp trực tuyến) với 123 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, có 05 đại biểu Quốc hội thực hiện chất vấn bằng văn bản.Cũng tại kỳ họp thứ 9, đã có 74 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng Trung ương xem xét giải quyết. Đồng thời, trong quá trình thảo luận, đóng góp những nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách, xây dựng pháp luật, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đều cố gắng chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố đến nghị trường Quốc hội.

 Đình Trinh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Liên kết website
Số lượt truy cập
06774004
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn