Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Kết quả kháo sát tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2019

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành báo cáo kết quả khảo sát số 28/BC-ĐĐBQH ngày 20/5/2020 tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2019 và những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 Bên cạnh kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ 01/7/2013 đến 31/12/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nhận thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cụ thể như:

- Một hành vi vi phạm nhưng được quy định ở nhiều nghị định khác nhau với mức phạt khác nhau, quy định hành vi vi phạm nhưng thẩm quyền xử phạt không phù hợp thực tiễn quản lý cũng như chưa phù hợp các quy định pháp luật khác dẫn đến không phát huy được hiệu quả trên thực tế. Mặt khác, việc củng cố, bổ sung biên chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, trong khi đó yêu cầu và khối lượng công việc quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính phức tạp và ngày càng tăng; trang thiết bị phục vụ cho công tác xử phạt vi phạm hành chính chưa được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành như y tế, bảo vệ môi trường,... các quy định về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cũng như điều kiện kho, bãi phục vụ cho công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, tạm giữ chưa đáp ứng được nhu cầu dẫn đến quá tải.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mặc dù được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm nhưng hàng năm có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cần tuyên truyền, phổ biến trong khi nguồn lực về con người, kinh phí có hạn dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện. Hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã được các cơ quan quan tâm, tổ chức thực hiện, tuy nhiên, một phần do thiếu nhân sự, một phần do các quy định pháp luật chưa đầy đủ, chưa rõ nên vẫn còn tình huống cơ quan, tổ chức bị kiểm tra, thanh tra không thống nhất với kết luận kiểm tra, thanh tra hoặc cơ quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chưa thể giải thích, trả lời cho đối tượng bị kiểm tra, thanh tra về việc áp dụng các quy định pháp luật trong những tình huống cụ thể; việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính đôi khi chưa kịp thời, chưa thống nhất, đặc biệt là giữa cơ quan quản lý hành chính với các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý hồ sơ các vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu phạm tội hình sự hoặc ngược lại dẫn đến việc không xử lý được do hết thời hiệu, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người xử lý vi phạm nhưng lại hạn chế trong việc xác định trách nhiệm pháp lý của người vi phạm, nhất là liên quan đến chế tài bắt buộc người vi phạm phải chấp hành yêu cầu của cán bộ, công chức xử lý vi phạm hành chính nên tình trạng chống đối không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn nhiều (theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố, tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng còn thấp (năm 2013 đến năm 2017, số quyết định chấp hành đạt tỷ lệ trên 55%, năm 2018 đến năm 2019, tỷ lệ chấp hành dưới 50%. Nguyên nhân chủ yếu là các đối tượng vi phạm không không có khả năng nộp phạt, việc tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm ảnh hưởng đến nơi ở, làm việc của đối tượng vi phạm. Mặt khác, công tác cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm rất phức tạp, dễ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công tác tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thiếu sự quan tâm của địa phương, còn nặng tình, chủ yếu thực hiện công tác vận động thuyết phục, không kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn, nên đa số tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính xem nhẹ việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng vi phạm cố tình né tránh, chây ỳ, không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại vượt cấp…) tạo áp lực tâm lý cho cán bộ, công chức xử lý vi phạm nhất là liên quan đến bồi thường trách nhiệm dân sự trong việc tạm giữ, tang vật, phương tiện.

Trên cơ sở đó Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 20 kiến nghị gửi đến các Bộ ngành Trung ương, 07 kiến nghị gửi đến Thành phố xen xét giải quyết. (Chi tiết xem b áo cáo tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06597423
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn