Đăng nhập

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Chiều 6/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Hầu hết ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) như trong Tờ trình của Chính phủ.

Việc sửa đổi luật lần này nhằm mục đích thể chế hóa đầy đủ hơn quan điểm, chủ trương của Ðảng về phát triển kinh tế hợp tác xã, góp phần hoàn thiện khung pháp lý để hợp tác xã hoạt động đúng bản chất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời khuyến khích người dân, hộ gia đình hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tham gia hợp tác xã để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo về quy định đối tượng tham gia hợp tác xã là "người nước ngoài cư trú tại Việt Nam" vì quy định như vậy phù hợp nguyên tắc "kết nạp rộng rãi" của hợp tác xã, để hợp tác xã có cơ hội tiếp cận với trình độ quản lý, tư liệu sản xuất hiện đại, tăng khả năng huy động vốn, mở rộng thị trường và phù hợp xu thế hội nhập quốc tế, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về bản chất của tổ chức hợp tác xã, có ý kiến đề nghị giữ như quy định luật hiện hành, quy định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên,  một số ý kiến cho rằng hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, do các thành viên có chung nhu cầu, lợi ích tự nguyện hợp tác, thành lập và tự quản lý nhằm tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho thành viên tham gia cùng phát triển. Bản chất của hợp tác xã thể hiện ở mục đích hoạt động vì lợi ích thành viên và quản lý theo nguyên tắc đối nhân, khác với doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu là tối đa lợi nhuận và quản lý theo nguyên tắc đối vốn. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần có cơ sở khoa học trong việc quy định số lượng ít nhất có bảy cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tham gia thành lập hợp tác xã, nhất là đối với loại hình hợp tác xã nông nghiệp...

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, các ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định chính sách ưu đãi thuế đối với các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, vùng, miền, địa bàn, khu vực đặc thù... của từng hợp tác xã, không nên quy định chính sách ưu đãi chung đối với tất cả các loại hình hợp tác xã và chỉ quy định riêng đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

                                                                                                                     

Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06487067
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn