Đăng nhập

 

Liên kết website
Hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố
Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia

Chiều 11/6, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia.


Về Mục tiêu của dự trữ quốc gia, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu quy định trong Dự thảo luật là khá rộng so với nguồn lực dự trữ quốc gia và chưa phù hợp với bản chất của dự trữ quốc gia. Đề nghị xem xét thu hẹp mục tiêu sử dụng DTQG dựa trên cơ sở cân đối nguồn lực, bảo đảm phù hợp với bản chất DTQG, tránh dàn trải; theo đó, nguồn lực dự trữ quốc gia chỉ được sử dụng trong trường hợp đột xuất, cấp bách, bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống, an ninh, quốc phòng, với phạm vi rộng mang tính vùng, miền, quốc gia. Việc Dự thảo luật quy định mục tiêu "bình ổn thị trường" của dự trữ quốc gia là chưa hợp lý vì có thể dẫn đến trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, phức tạp trong triển khai thực hiện.

Về hàng hóa, vật tư thuộc phạm vi điều chỉnh, nguồn hình thành dự trữ quốc gia, có kiến cho rằng, để tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia cần xem xét bổ sung dự trữ vàng, ngoại tệ.

 Về nguồn hình thành dữ trữ quốc gia, dự thảo Luật quy định "dự trữ quốc gia được hình thành từ ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định", một số ý kiến cho rằng để tăng cường sức mạnh dự trữ quốc gia thì cần thiết phải có quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích, động viên sự đóng góp của doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động dự trữ quốc gia, nhằm tạo cơ chế mở, khuyến khích các nguồn lực khác ngoài nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với tổng mức dự trữ quốc gia, các ý kiến cho rằng việc tăng cường, củng cố nguồn lực dự trữ quốc gia là cần thiết. Tuy nhiên, việc quy định trong dự thảo Luật yêu cầu tổng mức dự trữ quốc gia phải tăng dần hàng năm (năm sau cao hơn năm trước) là chưa hợp lý vì việc có tăng được hàng năm hay không phụ thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ và thực trạng tiềm lực dự trữ quốc gia, sự cần thiết tăng nguồn lực dự trữ quốc gia trong từng giai đoạn. Mặt khác, nếu năm nào cũng tăng mà không có điểm dừng thì bất hợp lý.

Về tổng mức dự trữ quốc gia, một số ý kiến cho rằng, quy định như vậy là chưa hợp lý vì việc có tăng được hằng năm hay không phụ thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ và sự cần thiết tăng cường nguồn lực dự trự quốc gia tại từng giai đoạn. Do vậy, đề nghị bỏ quy định nêu trên nhằm bảo đảm tính khả thi của luật, nhất là trong tình hình ngân sách nhà nước biến động, tiềm lực còn hạn chế...

                                                                                      Bích Liễu


CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06484900
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn