Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Bài viết tham khảo
thông tin cần biết
  Báo cáo số 150/BC-BCĐTPHCM ngày 31/3/2013 về Tổng hợp ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Đợt 2: từ ngày 06 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2013)
  Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19/03/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Đợt 1 từ ngày 02 tháng 1 đến ngày 05 tháng 3 năm 2013)
  Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06/3/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tiếp tục triển khai nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Hướng dẫn số 239/HD-UBDTSĐHP ngày 23/2/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Hướng dẫn tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
07815974
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn