Đăng nhập

 

 

Liên kết website
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Báo cáo số 150/BC-BCĐTPHCM ngày 31/3/2013 về Tổng hợp ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Đợt 2: từ ngày 06 tháng 03 đến ngày 26 tháng 03 năm 2013) (2/4/2013 13:57)Công văn số 258/UBDTSĐHP ngày 19/03/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc trả lời kiến nghị của địa phương về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (26/3/2013 10:08)Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Đợt 1 từ ngày 02 tháng 1 đến ngày 05 tháng 3 năm 2013) (15/3/2013 14:43)Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 06/3/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tiếp tục triển khai nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (15/3/2013 10:00)Hướng dẫn số 239/HD-UBDTSĐHP ngày 23/2/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Hướng dẫn tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (14/3/2013 09:59)Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ ngày 17/01/2013 của Ban Chỉ đạo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hướng dẫn Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (13/3/2013 08:29)Đề cương giời thiệu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (5/3/2013 08:40)Danh sách Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy (25/1/2013 16:09)Mẫu Bảng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 (18/1/2013 19:58)Hướng dẫn đề cương báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (18/1/2013 19:55)Báo cáo thuyết minh ngày 05/01/2013 về Dự thảo sửa đổi HIến pháp năm 1992 (17/1/2013 16:39)Bảng so sánh giữa Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (17/1/2013 16:38)Dự thảo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013) (17/1/2013 16:37)Thông báo phân công thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (17/1/2013 16:31)Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (17/1/2013 16:27)

Các tin khác:
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (17/1/2013)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992  (17/1/2013)
thông tin cần biết
  Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII: Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Hội đồng nhân dân thị trấn Hóc Môn họp chuyên đề lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Kiểm tra tiến độ triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Bộ Tư lệnh thành phố
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
07816179
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn