Đăng nhập

 

 

Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến
 tại kỳ họp thứ 9-Quốc hội khóa XIII
___________________
 
          Căn cứ vào Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về  Điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015;
          Căn cứ Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH;
          Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH TP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án Luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 như sau:
          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở ngành, quận huyện, các giới cử tri Thành phố, chú trọng phát huy khả năng của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia trên địa bàn Thành phố đóng góp cho các dự án luật.
          - Kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến đóng góp xây dựng luật của các ngành, các cấp, cử tri Thành phố; đồng thời xây dựng và tập hợp hệ thống các tư liệu, tài liệu tham khảo cho ĐBQH Thành phố nghiên cứu, chắt lọc để tham gia thảo luận về các dự án luật tại kỳ họp Quốc hội.
          II-TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1-Về thời gian: Từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2015 (trọng tâm tháng 4/2014), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với 15 dự án luật thông qua và 10 dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9.
          2-Phương thức tiến hành:
          2.1-Tổ chức hội nghị, hội thảo:
          - Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự án luật, Đoàn ĐBQH Thành phố gửi thư mời và dự thảo luật đến các sở, ngành hữu quan, các quận huyện, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường, viện nghiên cứu để tham gia đóng góp cho dự thảo luật.
          - Đối với các dự án luật Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10, tổ chức lấy ý kiến trên cơ sở các dự thảo đã được chỉnh lý và gợi ý thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với các dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, Thường trực Đoàn chủ động lấy các dự thảo đang đăng tải trên các website của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan để tổ chức lấy ý kiến; đồng thời Thường trực Đoàn tổ chức để các ĐBQH đi khảo sát tình hình tổ chức thực hiện trong thời gian qua thuộc lĩnh vực dự án Luật theo chương trình Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9.
          -Thường trực Đoàn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến. Các buổi hội thảo lấy ý kiến mời tất cả ĐBQH trong Đoàn dự. Thường trực Đoàn sẽ xếp lịch sớm nhất sau khi nhận được dự án Luật để các vị ĐBQH chủ động sắp xếp thời gian tham dự.
          2.2-Lấy ý kiến của cử tri:
          - Đưa nội dung các dự thảo luật lên website Đại biểu nhân dân Thành phố để cử tri theo dõi và gửi ý kiến đóng góp.
          - Gửi các dự án luật có liên quan mật thiết đến quyền, nghĩa vụ của đông đảo cử tri đến Mặt trận Tổ quốc các quận huyện để chọn và sao gửi cho các cử tri am hiểu sâu về dự án luật tham gia đóng góp tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9-QH13.
          3- Về công tác phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật và kinh phí:  
          - Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Thành phố chịu trách nhiệm phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH trong việc tổ chức  lấy ý kiến xây dựng luật. Dự thảo các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng luật trình Thường trực Đoàn ký ban hành đúng thời gian quy định.
          - Kinh phí tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH Thành phố, chi theo các định mức quy định tại Nghị quyết 524 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Số lượt truy cập
08354481
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn