Đăng nhập

 

 

Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và

cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về  Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các dự án Luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các ngành, các cấp, các giới cử tri thành phố, chú trọng phát huy khả năng của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, các hiệp hội ngành nghề có liên quan  trên địa bàn thành phố đóng góp cho các dự án luật.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến đóng góp xây dựng luật của các ngành, các cấp, cử tri thành phố, phản ánh được thực tiễn sinh động gắn với đặc thù thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời xây dựng và tập hợp hệ thống các tư liệu, tài liệu tham khảo cho các vị đại biểu Quốc hội thành phố nghiên cứu, chắt lọc để tham gia thảo luận về các dự án luật tại kỳ họp Quốc hội.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về thời gian: Từ  tháng 03/2020 đến tháng 5/2020 (trọng tâm tháng 4/2020), tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các dự án Luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (09 dự án Luật thông qua; 07 dự án Luật cho ý kiến lần đầu).

2. Phương thức tiến hành:

- Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự án luật, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của các vị ĐBQH, các sở, ngành hữu quan, các quận huyện, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường, viện nghiên cứu, các hiệp hội ngành nghề có liên quan để tham gia đóng góp cho dự thảo luật.

+ Đối với các dự án luật Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9: tổ chức lấy ý kiến trên cơ sở các dự thảo đã được chỉnh lý và gợi ý thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Đối với các dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9: Thường trực Đoàn chủ động lấy các dự thảo đang đăng tải trên các website của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan để tổ chức lấy ý kiến; đồng thời tổ chức để các đại biểu Quốc hội đi khảo sát tình hình thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự án Luật.

+ Phối hợp mời cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra dự án Luật tham dự các hội thảo để các cơ quan này ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp trực tiếp. 

+ Đối với dự thảo Luật sửa đổi bổ, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức Hội thảo chuyên đề góp ý cho các dự thảo Luật này. 

- Thường trực Đoàn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến. Các buổi hội thảo lấy ý kiến mời tất cả đại biểu Quốc hội  trong Đoàn dự, đồng thời phân công nhóm đại biểu Quốc hội làm nòng cốt để theo dõi chuyên sâu và tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp Quốc hội (chủ yếu là các thành viên của Ủy ban thẩm tra dự án luật). Thường trực Đoàn sẽ xếp lịch sớm nhất sau khi nhận được dự án Luật để các vị đại biểu Quốc hội chủ động sắp xếp thời gian tham dự.

3. Về công tác phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật

- Văn phòng chịu trách nhiệm phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức  lấy ý kiến xây dựng luật; dự thảo các Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng luật trình Thường trực Đoàn ký ban hành đúng thời gian quy định.

- Các chế độ đóng góp xây dựng luật chi theo định mức quy định tại Nghị quyết 524 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Số lượt truy cập
08383791
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn