Đăng nhập

 

Liên kết website
chương trình hoạt động
Nội dung kết luận cuộc họp 3 thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố khóa VIII.  (7/3/2016)
Báo cáo Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014  (11/6/2015)
Chương trình công tác năm 2015 Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VIII.  (27/1/2015)
Chương trình công tác năm 2015 Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Khoá VIII.  (21/1/2015)
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 16 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII.  (21/11/2014)
Báo cáo hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.  (6/11/2014)
Báo cáo hoạt động năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.  (6/11/2014)
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 15 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII.  (29/8/2014)
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII  (25/6/2014)
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII  (15/11/2013)
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII  (8/7/2013)
Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012  (30/7/2012)
Báo cáo hoạt động năm 2011 và chương trình công tác năm 2012  (31/1/2012)
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chính chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016
  Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
  Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04976126


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn