Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tiếp công dân - giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 01 năm 2021 (3/2/2021 14:00)

Trong tháng 01 năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 115 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 12 năm 2020 (4/1/2021 13:57)

Trong tháng 12 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 121 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 11 năm 2020 (4/12/2020 13:56)

Trong tháng 11 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 97 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 10 năm 2020 (2/11/2020 13:54)

Trong tháng 10 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 100 đơn thư.

Các tin khác:
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 9 năm 2020  (4/10/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 8 năm 2020  (3/9/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 7 năm 2020  (3/8/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020  (10/7/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 2/2020  (6/7/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 6 năm 2020  (2/7/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 5 năm 2020  (1/6/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 4/2020  (30/4/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 1/2020  (31/3/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 3/2020  (31/3/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 2/2020  (29/2/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 01/2020  (31/1/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 4/2019  (31/12/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 12/2019  (31/12/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 11/2019  (30/11/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân THÁNG 10/2019  (31/10/2019)
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06773954
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn