Đăng nhập

 

Liên kết website
Tiếp công dân - giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 4/2020 (30/4/2020 06:36)

Trong tháng 04 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 129 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 1/2020 (31/3/2020 08:35)

Trong Quý I năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 251 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 3/2020 (31/3/2020 06:33)

Trong tháng 03 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 89 đơn thư.Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 2/2020 (29/2/2020 06:32)

Trong tháng 02 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 101 đơn thư.

Các tin khác:
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 01/2020  (31/1/2020)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 4/2019  (31/12/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 12/2019  (31/12/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 11/2019  (30/11/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân THÁNG 10/2019  (31/10/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 09 tháng đầu năm 2019  (18/10/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 3/2019  (15/10/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 9/2019  (5/10/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 8/2019  (5/9/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 7/2019  (5/8/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm 2019  (15/7/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 6/2019  (5/7/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 5/2019  (21/5/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 4/2019  (3/5/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý I/2019  (16/4/2019)
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 3/2019  (15/4/2019)
thông tin cần biết
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06247448
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn