Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tiếp công dân - giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với 506 đơn thư.

 Trong đó đơn nhận qua đường bưu điện là 426 đơn, đơn do Đại biểu Quốc hội tiếp dân là 25 đơn với 48 lượt công dân, đơn tồn tháng 12/2019 là 55 đơn. Kết quả đã xử lý 469 đơn, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết là 284 đơn, đôn đốc cơ quan chức năng trả lời cho Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và công dân là 23 đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan chức năng giải quyết là 32 đơn, đang trình là 37 đơn, lưu 128 đơn. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã nhận được 131 văn bản phúc đáp kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. 

Hồng Ngọc

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06882559
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn