Đăng nhập

 

Liên kết website
Tiếp công dân - giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 8/2019

Trong tháng 8 năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng số 129 đơn thư các loại, trong đó đơn thư bưu điện là 65 đơn, đơn trong buổi tiếp công dân của đại biểu Quốc hội là 15 đơn với 34 lượt công dân, tồn tháng 7 năm 2019 là 49 đơn.

 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý và đã chuyển 72 đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, chuyển 6 văn bản đôn đốc đến các cơ quan chức năng, ban hành 2 văn bản hướng dẫn công dân gửi đến đúng cơ chức năng xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, đang trình xử lý 27 đơn, lưu 22 đơn thư có nội dung không rõ ràng, trùng đơn, đơn công dân không ký tên người đứng đơn, đơn đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nhận 24 văn bản trả lời của các cơ quan chức năng về việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Hồng Ngọc.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06583520
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn