Đăng nhập

Liên kết website
TIN hoạt động quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật đầu tư (sửa đổi)

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khoá XIII, sáng ngày 13/5/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIII.Hội thảo góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khoá XIII, ngày 9/5/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XIII.Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khoá XIII, ngày 7/5/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7- QH13.


Các tin khác:
  Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
  Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật đầu tư công
  Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật căn cước công dân
  Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật công chứng (sửa đổi)
TIN hoạt động hội đồng nhân dân
Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học.

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2014, Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố đã có buổi khảo sát về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND cuả Hội đồng nhân dân thành phố.Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học.

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2014, Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi giám sát về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND cuả Hội đồng nhân dân thành phố.Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Uỷ ban nhân dân Quận 7 về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học.

Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2014, Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi khảo sát về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND cuả Hội đồng nhân dân thành phố.


Các tin khác:
  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Uỷ ban nhân dân Quận 7 về tình hình chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 ở các bậc học.
  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức tọa đàm về chăm lo đời sống người dân sau tái định cư.
  Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát tại Sở Thông tin và Truyền thông.
  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015.
thông tin cần biết
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VIIILịch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMLỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA VIIICác dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIIIChương trình công tác năm 2014 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
01363880


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 08.38296196 - Fax: 08.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 08.38295353 - Fax: 08.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn