Đăng nhập

 

 

Liên kết website
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 5516/BTC-TCT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIVBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 2468/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
thông tin cần biết
  Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
  Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 5 năm 2021
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 4 năm 2021
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 3 năm 2021
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
07816146
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn