Đăng nhập

 

Liên kết website
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIIIKiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIIIKiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII


Các tin khác:
  Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII
  Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIIIKiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIIIKiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII


Các tin khác:
  Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIII
  Kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII (Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố))
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Báo cáo của các Bộ, ngành Trung ương về việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIIITập hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII


thông tin cần biết
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - QUỐC HỘI KHÓA XIV CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 2).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 1).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX.
  Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa IX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04976124


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn