Đăng nhập

 

Liên kết website
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 4757/BXD-QLN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 2210/UBKT14 ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc trả lời kiến nghị cử tri


Các tin khác:
  Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
thông tin cần biết
  Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 7 năm 2020
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Quý 2/2020
  Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 6 năm 2020
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06419959
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn