Đăng nhập

 

 

NỘI DUNG CÁC CUỘC GIÁM SÁT, KHẢO SÁT

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 01/01/2016 – 30/6/2020 (20/12/2020 08:29)Kết quả khảo sát về tình hình thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2020 (19/12/2020 08:53)Kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 – 30/6/2020 (10/12/2020 08:23)Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông – giai đoạn 2015-2020 (10/9/2020 08:50)Kết quả khảo sát tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 01/7/2014 đến 31/12/2019 (6/8/2020 10:10)Kết quả giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 (30/7/2020 09:29)Kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 (20/7/2020 08:59)Kết quả khảo sát tình hình thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố (giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019) (15/6/2020 10:04)Kết quả khảo sát về tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Từ ngày 01/7/2013 đến 31/12/2019 (25/5/2020 10:07)Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 31/12/2018 (5/12/2019 09:35)Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018 (5/12/2019 08:30)Kết quả giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (1/11/2019 08:27)


thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV


tin nổi bật
Số lượt truy cập
06774028
Liên kết website
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn