Đăng nhập

 

Liên kết website
Quy chế - Quy định

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (11/6/2014 16:27)Quy chế phối hợp về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố (11/6/2014 16:31)Quy chế hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. (27/6/2014 08:27)Quy chế tiếp công dân của thường trực HĐNDTP (23/10/2013 15:52)Quy chế Về phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND TP, Thường trực UBND TP, Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP (28/10/2013 14:24)

Các tin khác:
Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP  (28/10/2013)
Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân  (11/11/2013)
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chính chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
  Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và chương trình xây dựng luật , pháp lệnh năm 2016
  Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015
  Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04973056


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn