Đăng nhập

 

Liên kết website
Xem nội dung bài viết
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Sáng 19-6, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

 Mở đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thảo luận ở Ðoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Sau đó Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: ông Lê Hồng Quang  (387 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ 78,81%);  ông Nguyễn Văn Tiến (421 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ 85,74%).

Tiếp đó, Quốc hội nghe dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; với 408 đại biểu nhất trí (đạt tỷ lệ 83,10%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Góp ý cho dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), một số ý kiến cho rằng thời gian qua có nhiều bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ðiển hình như cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển rừng và xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc còn hạn chế. Nguồn nhân lực phân tán, chưa đủ mạnh để tạo thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm bảo vệ phát triển rừng và sống bằng nghề rừng. Trong khi đó, không thể phủ nhận được vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng dự thảo Luật chưa quy định vai trò bảo vệ rừng của đồng bào. Do vậy, đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung điều khoản vào dự thảo Luật về việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào, bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có thể sống bằng nghề rừng, có thu nhập từ rừng.

Về tên gọi của Luật, các ý kiến nhất trí với đề nghị tên gọi như Tờ trình của Chính phủ là Luật Lâm nghiệp, thay cho Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Theo các ý kiến này thì ngoài lý do như Tờ trình của Chính phủ đã nêu, lâm nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản, dịch vụ môi trường rừng... Vì thế, tiêu đề bảo vệ và phát triển rừng sẽ không bao hàm tất cả các hoạt động nêu trên. Ðể bảo đảm tính thống nhất với ngành lâm nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, ổn định môi trường với quốc phòng, an ninh, nên gọi tên là Luật Lâm nghiệp.

Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị giữ nguyên như tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Theo các ý kiến này thì rừng là tài nguyên rất quan trọng của quốc gia, là chủ thể chính của lâm nghiệp. Tên gọi này phù hợp yêu cầu về thời sự cấp bách hiện nay là bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững. Thực tế, việc trồng và phát triển rừng gắn với người dân vùng sâu, vùng xa, chủ yếu là ở miền núi, nên gọi như thế là dễ hiểu. Thực tiễn những năm qua, việc bảo vệ và phát triển rừng có vị trí, vai trò rất quan trọng đóng góp vào việc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng (Ðiều 19), một số ý kiến cần bổ sung một số nội dung bảo đảm tôn trọng không gian sinh tồn, không gian văn hóa, phong tục, tập quán quản lý rừng của cộng đồng dân cư; bảo đảm hộ gia đình, cộng đồng dân cư có cuộc sống sinh hoạt gắn bó với rừng, có truyền thống quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, được giao rừng và cho thuê rừng gắn với quyền sử dụng đất để thực hành sinh kế, văn hóa tín ngưỡng gắn với rừng tại địa phương. Hơn nữa, dự thảo chưa quy định về vai trò bảo vệ rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ. Do vậy, cần bổ sung quy định về việc ưu tiên giao rừng cho đối tượng này.

Theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội Ðại biểu Nguyễn Minh Hoàng “Ðồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào vùng biên giới có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, đời sống người dân tại đây còn rất nhiều khó khăn, có hơn 60% là hộ nghèo. Do vậy, trong quy định về giao rừng, đề nghị cần bổ sung việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại chỗ hoặc bổ sung các quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, nhằm giúp người dân có thể sống bằng nghề rừng, có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống”.

Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - QUỐC HỘI KHÓA XIV CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 2).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 1).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX.
  Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa IX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04973039


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn