Đăng nhập

 

Liên kết website
Xem nội dung bài viết
Quốc hội thông qua dự án Luật đường sắt (sửa đổi)

Chiều 16/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua dự thảo Luật đường sắt (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật tố cáo (sửa đổi).

 Đầu giờ chiều Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi). Với với tỷ lệ 80,86% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu và 08 đại biểu tranh luận, các ý kiến tập trung vào những nội dung sau: Sự cần thiết sửa đổi Luật; phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết tố cáo; Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; Hình thức tố cáo: bằng đơn, tố cáo trực tiếp, tố cáo qua điện thoại, email, fax; tố cáo nặc danh và việc xử lý đơn tố cáo nặc danh; Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo, rút tố cáo; - Bảo vệ người tố cáo; các biện pháp bảo vệ; trình tự, thủ tục yêu cầu bảo vệ; điều kiện bảo đảm; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; tính khả thi; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Tính cụ thể, tính khả thi của dự án Luật và tiến độ ban hành Luật; việc tổ chức lấy ý kiến, đánh giá tác động…

Nhất trí với việc sửa đổi Luật Tố cáo để khắc phục những tồn tại bất cập trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, nhiều ý kiến cho rằng, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung chưa quy định cụ thể, chưa đánh giá kỹ tác động, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khó bảo đảm tính khả thi. Một trong những nội dung đó là cơ chế bảo vệ người tố cáo.

Có ý kiến cho rằng thực tế, nhiều trường hợp người cung cấp thông tin liên quan đến việc tố cáo không phải là người thân thích của người tố cáo mà chỉ là bạn bè, đồng nghiệp… Như vậy, những người này theo quy định của Điểm b, Khoản 2, Điều 11 cũng được áp dụng các biện pháp để bảo vệ. Tuy nhiên, trong toàn bộ Chương 6 về bảo vệ người tố cáo không có quy định về đối tượng này, vậy họ được bảo vệ không? Cũng có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của quy định tại các Điều 45, 46, 47 của dự thảo Luật, người tố cáo hoặc người thân thích của người tố cáo được quyền yêu cầu người giải quyết tố cáo, cơ quan công an nơi họ cư trú, làm việc, học tập… áp dụng các biện pháp bảo vệ họ. Trên thực tế rất khó thực hiện quy định này vì phải xác định lại yêu cầu này có căn cứ hay không, và ai sẽ ra quyết định áp dụng thực hiện bảo vệ?

Nhiều ý kiến cho rằng bảo vệ người tố cáo vô cùng quan trọng vì đây là cơ sở pháp lý trong đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật như phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, do mô hình cơ quan, tổ chức giải quyết đơn thư tố cáo thường là tập thể, nên quy định về bảo vệ người tố cáo khó được bảo đảm, đề nghị cần xây dựng quy trình nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo. Có ý kiến cho rằng  mặc dù dự thảo Luật đã dành một chương riêng để quy định về bảo vệ người tố cáo nhưng các quy định này chưa xác định rõ cơ quan nào có trách nhiệm chính trong bảo vệ người tố cáo. Mặt khác, việc quy định các biện pháp để bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm cơ quan Nhà nước tại Điều 40 của dự thảo Luật chưa đủ mạnh, chưa thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người tố cáo. ĐB đề nghị, cần nghiên cứu để quy định rõ trong dự thảo Luật cơ quan đầu mối có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Có ý kiến cũng cho rằng, các quy định tại Chương 6 còn chung chung, thiếu tính khả thi. Bởi lẽ, việc bảo vệ người tố cáo lâu nay thường áp dụng trong tố tụng hình sự, còn các lĩnh vực khác chỉ quy định chung chung. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, cần quy định cụ thể hơn theo hướng các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thụ lý giải quyết tố cáo và khi có yêu cầu của người tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo cần ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ dựa trên cơ quan công an cùng cấp.

                                                                  

                                                                                                Bích Liễu 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - QUỐC HỘI KHÓA XIV CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 2).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 1).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX.
  Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa IX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04976132


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn