Đăng nhập

 

Liên kết website
Xem nội dung bài viết
Quốc hội thảo luận về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

Sáng 16/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

 Đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu góp ý cho dự thảo Luật quản lý nợ công (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật;  Về nguyên tắc quản lý nợ công; kế hoạch vay trả nợ công; Xử lý vi phạm pháp luật, quản lý sử dụng nợ công, quản lý rủi ro đối với nợ công; Về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Chỉ tiêu an toàn chiến lược, chương trình và kế hoạch vay trả nợ công; Quỹ tích lũy trả nợ; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng nợ công; Điều kiện được vay lại, điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ; Việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật…

Về phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật, nhiều ý kiến nhất trí  với quan điểm, nợ công bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương. Theo đó, không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước, của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự vay, tự trả thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước  không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. Trường hợp đơn vị sự nghiệp vay nợ không trả được nợ thì cơ chế xử lý cũng được áp dụng như đối với các doanh nghiệp. Nếu quy định nợ của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi nợ công sẽ dẫn đến gia tăng nghĩa vụ trả nợ công rất lớn, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn về quy định này, có ý kiến đề nghị đưa khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN vào nợ công vì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nhà nước nắm cổ phần chi phối thì Nhà nước vẫn có trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Đã có trường hợp nhà nước trả nợ thay cho doanh nghiệp nhà nước.  Quy định này nhằm kiểm soát tổng nợ vay, quản lý và sử dụng vốn vay của DNNN đúng mục đích, hiệu quả.

Theo đại biểu Trần Hoàng NgânNợ doanh nghiệp nhà nước  đã tính trong nợ Chính phủ bảo lãnh rồi, do đó, Chính phủ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó. Hơn nữa, hiện nay chúng ta không phân biệt doanh nghiệp công tư, doanh nghiệp Nhà nước phải chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi của mình. Hàng ngày, doanh nghiệp nhà nước đi vay buổi sáng, buổi chiều bán ra thu nợ, như vậy nợ biến động liên tục. Vì vậy, nếu quy định nợ doanh nghiệp nhà nước vào phạm vi điều chỉnh của nợ công thì nợ công sẽ biến đổi từng giờ, từng phút, từng giây”.

Về điều kiện vay lại (điểm a, khoản 2, Điều 40)  quy định điều kiện vay lại đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Có ý kiến cho rằng quy định như vậy là quá rộng và chung chung. Việc vay lại cần được sàng lọc từ việc thông qua những quy định pháp luật chặt chẽ, bảo đảm giới hạn cho vay đối với dự án có hiệu quả và thuộc đối tượng dự án đáp ứng yêu cầu phát triển từng thời kỳ. Ý kiến này đề nghị   cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về điều kiện, chương trình dự án được vay lại một cách cụ thể hơn, đồng thời cần quy định các điều, mục sử dụng vốn vay lại, bảo lãnh sử dụng vốn vay không hiệu quả đối với những dự án, chương trình kém hiệu quả, để kịp thời bảo toàn đồng vốn, giảm thiếu rủi ro.

Cuối buổi sáng 16/6, Quốc hội nghe Tờ trình; Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; sau đó Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 - QUỐC HỘI KHÓA XIV CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 2).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Đợt 1).
  LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX.
  Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Khóa IX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
04973095


Trụ sở Hội đồng nhân dân TP.HCM:
86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38296196 - Fax: 028.38275564
Email: hdnd@tphcm.gov.vn


Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn