Đăng nhập

 

Liên kết website
Tin nổi bật
Quốc hội hảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Sáng 6/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 

Đầu giờ buổi sáng, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Trong buổi sáng, có 24 đại biểu phát biểu ý kiến góp ý cho dự thảo Luật. Theo đó, hầu hết các ý kiến nhất trí cao với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo luật lần này tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục đại học phát huy tự chủ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Một số ý kiến cho rằng, chính sách xuyên suốt của sửa đổi luật lần này là nhằm tháo gỡ nút thắt về tự chủ đại học. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật, những vướng mắc, mâu thuẫn, bất cập trong tổ chức bộ máy của đại học vẫn chưa được giải quyết. Theo các ý kiến này, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội đã có các nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đổi mới giáo dục - đào tạo. Những chủ trương này phải được thể chế hóa trong luật để thực hiện việc tinh giản biên chế, cải cách tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành giáo dục. Từ đó, giải quyết được việc chồng chéo, lãng phí nguồn lực, cơ sở vật chất tài chính. Các chuyên gia và tổ chức quốc tế đã có khuyến cáo, nhận định: Mô hình đại học hai cấp như đại học quốc gia, đại học vùng chỉ tồn tại ở Việt Nam, không có ở nơi nào trên thế giới. Việc phân cấp như hiện tại không tận dụng đầy đủ lợi thế khiến cho tài năng, tri thức, năng lực đang bị phân tán.

Có ý kiến cho rằng, tổ chức bộ máy đại học thế nào sẽ được Chính phủ quy định sau khi luật ban hành. Tuy nhiên, điều này không khả thi, vì tại khoản 5, Ðiều 4 quy định "trường đại học thành viên trong đại học có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập", có nghĩa là trong một đại học có hai tư cách pháp nhân. Như vậy, nếu các đại học đa ngành tới đây ra đời vẫn phải theo quy định của luật, nghĩa là tồn tại hai bộ máy quản lý, dẫn đến những vướng mắc không được giải quyết kịp thời. Ý kiến này đề nghị, cân nhắc xin ý kiến các đại biểu Quốc hội xem xét quyết định vấn đề cụ thể như sau: Phương án 1, sửa đổi tổ chức bộ máy của đại học theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 56 của Quốc hội, theo đó đại học bao gồm các trường đại học thành viên, các trường đại học thành viên chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của đại học, tức là tổ chức bộ máy một cấp. Phương án 2, có thể giữ nguyên tổ chức bộ máy như luật hiện hành, hoặc có thể sắp xếp tổ chức lại bộ máy của đại học hoặc có thể bỏ mô hình này.

Về chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học (Ðiều 12), một số ý kiến  cho rằng các nội dung quy định trong điều này khá đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều nội dung quy định còn mang tính nguyên tắc, không giao cho cơ quan nào quy định chi tiết, như vậy rất khó triển khai. Do vậy, các ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, thiết kế lại theo hướng quy định những nội dung nào Nhà nước có trách nhiệm ưu tiên đầu tư, những nội dung nào Nhà nước khuyến khích đầu tư. Cụ thể, Nhà nước có trách nhiệm đầu tư vào các cơ sở đào tạo giáo viên, ưu tiên đầu tư cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số... Ngoài ra, cần bổ sung chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn cả về lý thuyết và thực tiễn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và lý luận chính trị. Vì thực tế hiện nay, một số cơ sở đại học rất khó đào tạo đội ngũ giảng viên, đặc biệt là tiêu chí tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ do luật hiện hành không quy định chính sách này…

Bích Liễu

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCMNghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019Chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
05718643
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn