Đăng nhập

 

Liên kết website
Tin nổi bật
Quốc hội thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 01/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

 Tại phiên thảo luận đã có 27 đại biểu phát biểu, trong đó, đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Các ý kiến đại biểu cho rằng, việc xây dựng Đề án là cần thiết. Các vị đại biểu Quốc hội đã nhất trí cao về việc cho phép tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2030, đối tượng điều chỉnh là các dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn; đồng thời, thống nhất tên gọi của Đề án là: Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu cho rằng, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển; tốc độ tăng trưởng phát triển ở khu vực này đã tiến bộ hơn trước; cơ sở hạ tầng như đường, điện, trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi từng bước được đầu tư phát triển đồng bộ; công tác định canh, định cư luôn gắn với việc hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa góp phần giữ vững sự ổn định chính trị; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được quan tâm đúng mức.

Để góp phần hoàn thiện Đề án, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: những thành tựu, tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quan điểm xây dựng, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, phạm vi thực hiện của Đề án; tích hợp cơ chế, chính sách giữa các Chương trình mục tiêu; tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi; về bình đẳng giới, việc giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ,  trẻ em; kinh phí và việc tổ chức thực hiện Đề án. Ngoài ra, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các giải pháp phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, như: Bảo đảm không gian sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm nguồn lực nâng cao vai trò của đồng bào trong việc bảo vệ biên cương của Tổ quốc; chính sách di dân, di cư nhằm hạn chế tình trạng đồng bào di dân tự do tàn phá môi trường; bảo tồn và phát huy văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có chính sách bố trí hợp lý việc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; phát triển hạ tầng giao thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi; giải pháp chống tái nghèo; về kinh phí thực hiện Đề án, có ý kiến đề nghị cần rà soát cụ thể, tập trung một đầu mối, tránh phân tán; đảm bảo tính khả thi và huy động mọi nguồn lực trong xã hội; có chính sách thu hút vốn đầu tư trong việc tổ chức thực hiện Đề án.

Tham gia thảo luận, Đại biểu Nguyễn Phước Lộc (TP Hồ Chí Minh) đề nghị lấy tên gọi là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm đảm bảo nhất quán quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thực sự là vấn đề chiến lược cơ bản lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, tôn trọng đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ với các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tinh thần tự lực nâng cao cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh toàn diện, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, chăm sóc  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Việc Quốc hội xem xét, thảo luận, quyết định các chính sách dân tộc đúng với quy định tại Điều 70 của Hiến pháp năm 2013 và thực sự có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan hoàn thiện Đề án trước khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về Đề án này.

HHT.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06479439
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn