Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tin nổi bật
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021

Chiều 17-12, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 tác động và linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…, cụ thể:

- Tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, luật sư, luật gia đóng góp cho 01 dự án luật Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và 07 dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Qua đó, ghi nhận được 341 ý kiến đóng góp gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tổ chức 04 nội dung giám sát: (1) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết 154/NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới; (3) Giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn  từ 01/01/2018 đến 30/6/2021; (4) Giám sát việc thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn  từ 01/01/2018 đến 30/6/2021. Qua hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã có 49 nhóm kiến nghị cụ thể chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong đó, có 24 nhóm kiến nghị đối với Trung ương và 25 nhóm kiến nghị đối với Thành phố. Các kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã được Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm tiếp thu và có chỉ đạo kịp thời để triển khai công tác điều hành, quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, ngay từ tháng 11 năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã xây dựng và ban hành 04 kế hoạch giám sát về các nội dung: (1) Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn Thành phố; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021; (4) Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 29 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 27 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và 02 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri doanh nghiệp Thành phố và cử tri ngành y tế Thành phố, với số lượng khoảng 3.300 cử tri tham dự với 239 lượt ý kiến tham gia phát biểu. Sau các đợt tiếp xúc, đã tổng hợp 177 nhóm ý kiến, kiến nghị cử tri (trong đó có 86 nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; 91 nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố) chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đã xử lý 1.078 đơn thư của công dân, nhận được 216 văn bản trả lời; tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và một số quận, huyện, các Sở, ngành có liên quan để giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài.

- Các vị đại biểu Quốc hội tham gia tích cực vào các kỳ họp Quốc hội trong năm: kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Về công tác trong năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải tiến cách thức tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo luật, mở rộng các kênh lấy ý kiến rộng rãi của cử tri, các sở ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, chuyên gia đóng góp cho các dự án luật sẽ được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội. Cùng với việc tổ chức hội thảo góp ý, đoàn sẽ chủ động đặt hàng các chuyên gia, cơ quan, đơn vị có liên quan đến các dự án luật nghiên cứu và góp ý xây dựng luật.

Trong hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề cử tri đang quan tâm, bức xúc và những nội dung cần tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách pháp luật để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chú trọng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc chuyên đề theo giới, ngành; bố trí để các đại biểu tiếp xúc cử tri ở ngoài địa bàn ứng cử; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố để ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; tiếp nhận và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; tăng cường tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

P.CTĐBQH.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhKế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19Thông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
08624509
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn