Đăng nhập

 

Liên kết website
Tin nổi bật
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thư viện

Chiều 5-11-2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận dự án Luật Thư viện; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ 4.069 tỷ đồng trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020.

 Về dự án Luật Thư viện, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung sau:

Về chính sách của Nhà nước với phát triển sự nghiệp thư viện, các đại biểu đồng tình với quy định chính sách của Nhà nước ở 3 cấp độ, một số hoạt động thư viện cần được đầu tư và hiện đại hóa, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thư viện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thư viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần bổ sung chính sách xã hội hóa để phát triển thư viện.

Về mạng lưới thư viện, các đại biểu cơ bản nhất trí với các khái niệm từng loại thư viện, bổ sung quy định về mô hình hoạt động các loại thư viện được quy định trong dự thảo Luật.

Về thành lập thư viện, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần phải quy định điều kiện thành lập thư viện chung cho cả thư viện công lập và ngoài công lập, trong đó thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập thư viện thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập đối với thư viện công lập, các thư viện còn lại được thực hiện theo quy định của pháp luật điều chỉnh việc thành lập cơ quan, tổ chức chủ quản của thư viện.

Về phát triển thư viện số và hiện đại hóa thư viện, các đại biểu thống nhất với nội dung về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thư viện lên mục Nhà nước đầu tư để nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thư viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện, một số ý kiến đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể về quyền của một số đối tượng đặc thù trong lĩnh vực thư viện và quy định trách nhiệm của các thư viện trong việc phục vụ các đối tượng đặc thù nhằm tạo điều kiện cho đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận các dịch vụ thư viện.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã cho ý kiến về một số nội dung như: thư viện cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác; nguồn tài chính của thư viện; liên thông thư viện; thư viện cộng đồng; các hành vi bị nghiêm cấm; xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin; tài nguyên thông tin sử dụng hạn chế trong thư viện; chức năng của thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện; đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện; ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Đại biểu Lâm Đình Thắng (TP Hồ Chí Minh) đề xuất 4 nội dung sau: Thứ nhất, luật cần bổ sung quy định đưa tiết đọc sách có gắn với việc sử dụng thư viện vào khung chương trình chính thức ở cấp học phổ thông. Thời gian đọc hiện nay của học sinh ở trường chủ yếu là giờ ra chơi với không khí hoàn toàn không phù hợp để trẻ có thể tập trung thưởng thức và thẩm thấu nội dung sách. Hiện nay Luật Giáo dục chưa quy định nội dung này và có trường thực hiện, có trường không, trong khi đó tiết đọc sách là triết học duy nhất trong nhà trường có thể giúp học sinh phát triển tất cả các yếu tố về nhu cầu, hứng thú đọc, kỹ năng đọc, thói quen đọc và làm nền tảng để học sinh trở thành người đọc độc lập. Ngoài ra chương trình giáo dục phổ thông sắp tới cũng cần phải yêu cầu các môn học chính khóa có tiết đọc sách tại thư viện.Thứ hai, người đứng đầu các cơ sở giáo dục có trách nhiệm đảm bảo tất cả học sinh đều được trang bị nhận thức về tầm quan trọng của thư viện và kỹ năng sử dụng thư viện, đảm bảo tất cả học sinh trong trường đều phải sử dụng thư viện trong năm học. Đây là bài học từ Thụy Điển và Nhật Bản.Thứ ba, kiến nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức giám sát việc chi đầu tư cho thư viện và văn hóa đọc hàng năm. Vì trong dự thảo luật có cho phép Ủy ban nhân dân các cấp đầu tư cho thư viện trong điều kiện phù hợp với tình hình địa phương. Như vậy, rất có khả năng nhiều đơn vị sẽ tiếp tục viện lý do phải đầu tư cho những hạng mục quan trọng hơn và không đầu tư phát triển thư viện, văn hóa đọc như hiện nay. Đồng thời, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì tổ chức khảo sát, đo lường và công bố tỷ lệ đọc sách của người Việt Nam, nhất là thanh, thiếu nhi Việt Nam hàng năm để có cơ sở giám sát hiệu quả và thúc đẩy phát triển chính sách.Thứ tư, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật Thư viện trường học trên nền tảng những quy định khung tại Luật Thư viện này để tập trung chính sách phát triển và phát huy hết công dụng của hệ thống này cho việc nâng cao trình độ học thuật, nâng cao dân trí và văn hóa, nhân cách của con người Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Sau thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình thay mặt cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Thư viện sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thông qua.

Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ 4.069 tỷ đồng trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này. Tại phiên thảo luận đã có 02 đại biểu phát biểu. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, nhìn chung, ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội. Tuy nhiên, có ý kiến đại biểu băn khoăn về việc cho phép trình tự giao vốn như Luật Đầu tư công và đề nghị Chính phủ giải trình bằng văn bản. Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, đồng thời chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, bổ sung vào các Dự thảo Nghị quyết Dự toán NSNN và phân bổ NSTW năm 2020, trước khi trình Quốc hội thông qua.

HHT.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06429342
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn