Đăng nhập

 

Liên kết website
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị của tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
KIẾN NGHỊ CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THÀNH PHỐ
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIVTổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV


Các tin khác:
  Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
  Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Luật thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
06584608
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn