Đăng nhập

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật

Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (20/5/2020 09:54)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (20/5/2020 09:53)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (18/5/2020 09:51)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (17/5/2020 09:48)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo luật Cư trú (sửa đổi) (16/5/2020 09:46)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (15/5/2020 09:45)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (10/5/2020 09:43)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (29/4/2020 11:41)Tổng hóp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) (29/4/2020 10:37)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (29/4/2020 09:33)Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (29/4/2020 09:31)Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (20/4/2020 09:29)Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (20/4/2020 09:27)Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (20/4/2020 09:21)Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (30/3/2020 09:18)

Các tin khác:
Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án  (25/3/2020)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)  (21/10/2019)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp  (21/10/2019)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước  (21/10/2019)
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp  (20/10/2019)
thông tin cần biết
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhNghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIVChương trình công tác năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh


Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
06584602
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn