Đăng nhập

 

 

Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

 Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, ngày 18/9/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Dưới đây là tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật:

I- Điếu 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

1- Về tên gọi và bố cục dự thảo Luật   

1.1- Một số ý kiến đề nghị đổi tên thành Luật Phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

1.2- Về tên gọi Chương IV: có ý kiến đề nghị đổi tên Chương IV thành: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI.

Ý kiến này cho rằng thiên tai là hiện tương tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường … bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lụt, sụt lún và các loại thiên tai khác. Vì thiên tai là hiện tượng tự nhiên nên không thể chống mà chỉ có thể nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để ứng phó với thiên tai.

1.3- Có ý kiến cho rằng hiện nay biến đổi khí hậu xảy ra rất nhanh và trên cơ sở của việc biến đổi có thể dự báo, đánh giá tác động của hiện tượng này. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định về tác động của biến đối khí hậu để kịp thời có chính sách ứng phó trong việc phát triển kinh tế.

1.4- Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu nhằm tạo sự thống nhất của bộ máy tổ chức chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai trong cả nước. Hiện nay, mỗi địa phương  có văn phòng thường trực riêng; ở miền Bắc có Chi cục đê điều phục vụ phòng chống thiên tai; ở miền Nam Chi cục thủy lợi là Văn phòng thường trực cho công tác này nên thiếu sự đồng nhất trong bộ máy dẫn dến hoạt động cũng rất bất cập.

2- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3

- Khoản 1:

+ Một số ý kiến đề nghị cần giải thích cụ thể hơn thế nào là thiên tai? Vì việc công bố chịu ảnh hưởng do thiên tai sẽ liên quan đến việc chi kinh phí khắc phục hậu quả.

+ Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “và các loại thiên tai khác” hoặc nếu giữ thì bổ sung vào cuối khoản 1 cụm từ “theo công bố hoặc thông lệ quốc tế” nội dung sẽ phù hợp hơn. 

- Khoản 5: có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: “Công trình phòng, chống thiên tai là công trình để khắc phục, giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra” như vậy ngắn gọn và đầy đủ.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật định nghĩa cụ thể các khái niệm về: gió mạnh trên biển; sương mù.

Có ý kiến đề nghị cần bổ sung cụm từ “trên diện rộng” vào sau cụm từ “thiên tai” vì thiên tai trên diện rộng nên mới gọi là thiên tai.

3- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5

Khoản 1: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “điều tra cơ bản” vì thiên tai là hiện tượng bất ngờ, không báo trước, trên diện rộng nên không thể điều tra cơ bản. Hiện nay thế giới chỉ nói đến phòng tránh thiên tai và giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra bởi khí quyển; thủy quyển; địa quyển, tức là là gió, bảo, nước, đất. Khoản 1 viết lại như sau: “Có chính sách đồng bộ về đầu tư, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm; hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Chính phủ”.  

4- Sửa đổi, bổ sung khoản 1Điều 7

Có ý kiến cho rằng quy định như khoản 1 Điều 7 khó khả thi khi thực hiện. Đề nghị sửa lại như sau: “Vật tư, phương tiện trang thiết bị cho hoạt động phòng chống thiên tai bao gồm các vật tư, phương tiện trang thiết bị chuyên dùng và các vật tư, phương tiện khác khi cần thiết”.

5- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 10

Khoản 1: một số ý kiến cho rằng thực tế hiện nay Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã không có nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai để chủ động giải quyết ngay các sự cố thiên tai đột xuất và khẩn cấp theo Phương châm 04 tại chỗ (trước đây theo Nghị định số 50/Cp ngày 10/5/1997 của Chính phủ thì tại các quận – huyện có nguồn Quỹ Phòng, chống lụt, bão với 40% được trích lại trên số thu Quỹ hàng năm).

Quỹ Phòng chống thiên tai không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có số thu hàng năm không lớn nên không cần thiết thành lập ở cấp Trung ương. Ngoài ra, Quỹ này do nhân dân và doanh nghiệp của từng địa phương đóng góp nhằm khắc phục nhanh các sự cố khẩn cấp do thiên tai gây ra trên địa bàn; việc thu Quỹ có hiệu quả phần lớn là do địa phương có biện pháp thu tích cực của cả hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai. Nếu thành lập Quỹ ở Trung ương để điều chuyển Quỹ cho các địa phương  sẽ gây tâm lý ỷ lại của các địa phương có số thu Qũy thấp (như thời gian qua nhiều địa phương không thực hiện thu Quỹ) và phản ứng dư luận không hay đối với doanh nghiệp và người dân; từ đó sẽ gây khó khăn trong công tác thu Quỹ dẫn đến số thu Quỹ và khả năng thu giảm. Đề nghị sửa lại khoản 1 Điều 10 như sau: “Quỹ phòng, chống thiên tai là Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và ở cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”.

Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể về Cơ quan có trách nhiệm chính trong huy động, quyên góp phòng chống thiên tai. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể hơn việc tiếp nhận cứu trợ của nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp để việc tiếp nhận được  thực hiện dễ dàng và được  quản lý tốt hơn.

            6- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

Khoản 5: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “và thủy lợi” vì quy hoạch thủy lợi đã được quy định trong Luật Thủy lợi. Khoản 5 viết lại như sau: “Quy hoạch phòng, chống thiên tai; Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; rà soát, có kế hoạch di dời dân cư vùng có rủi ro thiên tai rất cao”.

7- Bổ sung Điều 13a sau Điều 13

Khoản 1: có ý kiến cho rằng thiên tai thường là hiện tượng bất thường, không báo trước nên điều tra thiên tai hàng năm là như thế nào? Điều tra thiên tai chỉ là thu thập ban đầu từ cơ quan  phòng chống thiên tai, vì vậy cần hoàn thiện công tác điều tra, thu thập cơ sở dữ liệu các công trình phòng chống thiên tai để làm dữ liệu cơ bản cho công tác phòng chống thiên tai, sau đó hàng năm chỉ cần cập nhật những nội dung mới, không cần thiết tổ chức điều tra hàng năm vì gây tốn kém ngân sách của Nhà nước. Đề nghị sửa khoản 1 Điều 13a như sau “Điều tra cơ bản là xây dựng dữ liệu về phòng chống thiên tai ban đầu”.

8- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 15

Có ý kiến đề nghị xem lại nội dung bổ sung vào điểm c khoản 4 Điều 15 vì không phù hợp. Theo quy định như dự thảo Luật có thể hiểu bão, lụt đã gây thiệt hại xong mới căn cứ vào đó để quản lý tổng hợp lưu vực sông thì rất bất hợp lý. Kế hoạch quản lý lưu vực sông  được  tiến hành ngay từ đầu chứ không phải chờ bão lụt đến rồi sau đó mới điều tra lại cấp độ.

9- Sửa đổi khoản 1 Điều 24

-  Có ý kiến cho rằng để nội dung khoản 1 Điều 24 rõ nghĩa hơn đề nghị viết lại như sau Thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai phải kịp thời, đủ độ tin cậy, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng được diễn tả bằng ngôn ngữ phổ thông (tiếng Việt), và trong trường hợp cần thiết được diễn tả bằng ngôn ngữ dân tộc”.

Có ý kiến cho rằng tại vùng đồng bào dân tộc chiếm đa số thì thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai đồng thời bằng tiếng Việt và ngôn ngữ dân tộc tại vùng đó.

10- Bổ sung Điều 39a

Có ý kiến cho rằng, hiện nay nước ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu vì vậy nghiên cứu khoa học và công nghệ cần tập trung vào: (1) Công tác dự báo, cảnh báo, ứng phó thiên tai. (2) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giải pháp để phòng tránh sự cố, tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thiên tai như cơ sở dữ liệu sạc lở, ngập lụt… (3) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ứng phó phòng chống thiên tai như các phần mềm cảnh báo, mạng xã hội, công tác quản lý sạc lở, đê điều. Vì vậy, để nghị viết lại Điều 39a như sau :

1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi giám sát, truyền tin, truyền thông các loại hình thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động có thể làm gia tăng rủi ro thiên tai.   

2. Nghiêu cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng công trình ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn công trình đê điều, công trình phòng, chống sạt lở, hồ, đập và các công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai khác.

Vì xu hướng hiện nay các nghiên cứu ứng dụng vào thực tế thường là sự tích hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực vì vậy nếu chỉ quy định nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vật  liệu mới sẽ hẹp và hạn chế các nghiên cứu, các giải pháp thật sự hữu ích đem lại hiệu quả cao trong ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

II- Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều

1- Bổ sung khoản 23 vào Điều 3

Có ý kiến cho rằng cần xem lại cách giải thích tại khoản 23 Điều 3 gây khó khăn cho quá trình thực hiện sông khu vực đồng bằng và trung du có bãi sông, còn sông ở miền núi thì thường không có bãi sông. Đề nghị sửa lại như sau: “Bờ sông là ranh giữa mái dốc của lòng sông với mặt đất tự nhiên”.

2- Sửa đổi , bổ sung khoản 2 Điều 25

Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định có cho phép sử dụng đường đê điều để vận chuyển vật tư hay không ? Vì hiện nay tải trọng của các công trình đê điều thấp trong khi các bãi tập kết cát được cấp phép ven sông có xe chuyên chở với trong tải lớn và thường sử dụng các đường giao thông kếp hợp đê điều để vận chuyển.

III- Điều 3: Điều khoản thi hành

Có ý kiến cho rằng tên gọi Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy nên gộp lại thành một và nên giao cho một cơ quan  thực hiện để nghiên cứu đó tổng thể đầy đủ, hiệu quả hơn khi vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa phòng chống thiên tai.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí MinhThông cáo Báo chí về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVBáo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020


tin nổi bật
Liên kết website
Số lượt truy cập
07970375
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn