Đăng nhập

 

 

Liên kết website
TRẢ LỜI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Tổng thư ký Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “1. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; tăng cường giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đất đai, tài sản công; việc giải quyết kiến nghị phản ánh của cử tri và khiếu nại tố cáo của người dân” 2. Quốc hội cần phát huy và tăng cường vai trò giám sát của mình đối với hoạt động của chính quyền. Theo đó cần có thái độ kiên quyết trong việc xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc để xảy ra sai phạm, tiêu cực”.

 Trả lời: (Tại Công văn số 3083/TTKQH-GS ngày 01/10/2019)

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong việc nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành,… góp phần bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, được Nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận.

Thông qua hoạt động giám sát, từ việc xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt là hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã giám sát cơ bản các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Phạm vi giám sát sâu rộng từ Chính phủ, các bộ, ngành đến các cấp của chính quyền địa phương, cơ sở.

Về tăng cường giám sát một số nội dung như cử tri nêu: đây là những vấn đề luôn được cử tri và dư luận xã hội quan tâm và cũng được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên giám sát trong những năm gần đây. Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014 (năm 2015); việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 – 2016 (năm 2018); việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (năm 2019) (riêng đối với lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án; việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của người dân... mỗi năm đều được Quốc hội xem xét tại các kỳ họp cuối năm). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giám sát các chuyên đề: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 (năm 2018); việc thực hiện chính sách, pháp luật về, quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 (năm 2019). Các cơ quan của Quốc hội cũng đã tiến hành các hoạt động giám sát, giải trình về những nội dung thuộc lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 6 và phiên họp thứ 36 (tháng 8/2019), Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; các nghị quyết về giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. 

Qua đó cho thấy, hoạt động giám sát của Quốc hội luôn được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát đã tác động, tạo chuyển biến tích cực trong công tác điều hành của Chính phủ, các ngành, các cấp.

Về việc xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc để xảy ra sai phạm, tiêu cực: do lĩnh vực giám sát nhiều, phạm vi hoạt động rộng trong khi thời gian và nguồn lực có hạn, nên trọng tâm của hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian qua tập trung vào việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật mà ít đi vào giám sát từng vụ việc cụ thể nên tại mỗi cuộc giám sát thì các chủ thể giám sát đều có những kiến nghị tổng quát đối với các cơ quan bị giám sát. Bên cạnh đó, việc xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc để xảy ra sai phạm, tiêu cực ngoài chức năng, nhiệm vụ của các Đoàn giám sát còn thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành trong hệ thống chính trị, do vậy phải có sự phối hợp của các cơ quan này.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý nội dung này trong việc chỉ đạo hoạt động của các Đoàn giám sát tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm, tiêu cực phát hiện trong quá trình giám sát.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởngKế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 01/01/2016 đến 30/6/2020


Hình ảnh hoạt động
Số lượt truy cập
06773970
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn