Đăng nhập

 

 

TRẢ LỜI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 15261/BTC-TCHQ ngày 11 tháng 12 năm 2020; văn bản số 15196/BTC-NSNN ngày 10 tháng 12 năm 2020; văn bản số 14993/BTC-CST ngày 07/12/2020 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIVBộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 4757/BXD-QLN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 2210/UBKT14 ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc trả lời kiến nghị cử triBan Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại văn bản số 562/BCTĐB-CTĐB ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ban Công tác đại biểu về việc trả lời kiến nghị cử tri


Các tin khác:
  Bộ Y tế trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Ban Công tác đại biểu trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
TRẢ LỜI CỦA SỞ, NGÀNH THÀNH PHỐ
Sở Giao thông vận tải Thành phố trả lời kiến nghị cử tri thành phố trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá

Tại văn bản số 3449/SGTVT-KH ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc trả lời các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV.Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại Văn bản số 185/BC-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Tân về trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIVUỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại văn bản số 889/UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIVUỷ ban nhân dân Quận 8 trả lời kiến nghị cử tri Quận 8 trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Cử tri phường 11, Quận 8 phản ánh trường hợp bị giải tỏa Công ty Cổ phần nhôm nhựa Kim Hằng thuộc dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây.Uỷ ban nhân dân Quận 5 trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV

Tại văn bản số 354/UBND-VP ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Quận 5 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV


Các tin khác:
  Uỷ ban nhân dân Quận 10 trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc khội khoá XIV
  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị cử tri Thành phố trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV
  Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị cử tri Quận 9 sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV
thông tin cần biết
Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV (2016 - 2021)Báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh năm 2020Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí MinhKế hoạch khảo sát tình hình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2020; những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng


Liên kết website
Số lượt truy cập
06773972
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn