Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

              I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1- Cử tri đồng tình với chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng: thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật (Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Bộ luật Lao động (sửa đổi)); xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội;… Cử tri đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cần phát huy tối đa trách nhiệm của mình để hoàn thành chương trình kỳ họp.

2- Cử tri cho rằng trong thời gian qua Quốc hội ban hành nhiều luật nhưng việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thi hành luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

3- Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, công tác quản lý đất đai, tài sản công; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc giải quyết kiến nghị phản ánh của cử tri và khiếu nại, tố cáo của người dân,…

II. VỀ KINH TẾ

1- Cử tri đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong những tháng đầu năm 2019. Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục có các chính sách điều hành hiệu quả để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, bình ổn giá cả thị trường; tập trung cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; quan tâm kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ công.

2- Cử tri có nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian qua gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân, nhất là vào thời điểm cao điểm của mùa nắng nóng; trong khi chất lượng phục vụ cung cấp điện chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ngành điện còn nhiều hạn chế. Cử tri cho rằng cơ cấu giá điện bậc thang hiện nay chưa phù hợp và đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc tăng giá điện, Chính phủ công khai minh bạch cho người dân biết lý do tăng giá điện, làm rõ cách tính giá điện hiện nay để đảm bảo tính khách quan, việc điều tiết giá bán điện phải phù hợp thực tế để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

3- Cử tri cho rằng, việc cho phép xây dựng quá nhiều thủy điện nhỏ trong thời gian qua gây không ít hệ lụy về môi trường do việc phá rừng để xây dựng nhà máy và việc trồng lại rừng quá ít, không bảo vệ được môi trường. Do đó, đề nghị Quốc hội cần có Nghị quyết chấm dứt việc xây dựng nhà máy thủy điện dưới 5 megawat. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện trước khi thực hiện dự án phải ký quỹ trồng lại rừng, mức độ ký quỹ do ngành lâm nghiệp xác định vì các chủ đầu tư đều cam kết trồng lại rừng nhưng thực hiện không tốt; ngành lâm nghiệp sử dụng tiền ký quỹ để trồng lại rừng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Cần phải khảo sát thăm dò kỹ lưỡng tình hình địa chất và thủy văn tại khu vực xây dựng nhà máy thủy điện để tránh gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

4- Cử tri phản ánh trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc tai nạn giao thông đường sắt gây tâm lý lo lắng cho người dân. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường sắt phù hợp với tình hình thực tế, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt để hoạt động giao thông vận tải đường sắt luôn được thông suốt, an toàn và hiệu quả.

5- Cử tri kiến nghị cần đầu tư và nâng cao năng lực, tăng cường duy tu, bảo dưỡng các tuyến vận tải đường thủy nội địa, ven biển, ngành vận tải biển của Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại, góp phần hội nhập kinh tế sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

6- Cử tri quan tâm nhiều đến các quy định mới trong dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) nhất là quy định về tăng tuổi nghỉ hưu, việc thay đổi thời gian làm việc. Cử tri cho rằng đây là vấn đề quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tác động việc thay đổi để có quy định phù hợp.

7- Cử tri phản ánh thời gian qua việc Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/7/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có một số điểm bất hợp lý, gây bất lợi cho doanh nghiệp, cụ thể:

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 quy định “Tổng chí phí lãi vay phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao của doanh nghiệp”, nghĩa là chi phí vay được trừ tối đa 20% EBITLA (thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao) của doanh nghiệp. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước mà đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì chi phí lãi vay của doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định và không thuộc quy định chi phí không được trừ thì toàn bộ chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó quy định khống chế chi phí lãi vay của Nghị định 20 không phù hợp với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Do đó, kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét không áp dụng việc khống chế lãi vay theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 đối với doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết với đơn vị cùng mức thuế suất, chỉ nên áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có giao dịch liên kết qua biên giới.

Quy định chi phí lãi vay với các giao dịch liên kết của công ty không cùng mức thuế suất chỉ áp dụng đối với khoản vay liên quan của các công ty với nhau, không tính chung tất cả các khoản vay của công ty, và lãi suất vay các công ty phải theo lãi suất vay bình quân của công ty cho vay (không bao gồm khoản cho vay liên kết). Các công ty khác mức thuế suất có giao dịch liên kết nhưng không phải giao dịch cho vay thì không áp dụng khống chế chi phí lãi vay theo quy định của Nghị định 20.

Không áp dụng khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 cho năm tài chính 2017, 2018 cho đến khi có Nghị định mới thay thế.

8- Hiện nay công tác thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển lưới điện (trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) đang gặp khó khăn cho chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch làm cơ sở pháp lý triển khai các dự án lưới điện.

9- Cử tri phản ánh hiện nay theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ có quy định các điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có 02 nội dung như sau:

- Công ty phải có dự án đang trong giai đoạn đầu tư

- Công ty phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Vói quy định này thì rất nhiều doanh nghiệp bị vướng về “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”. Theo quy định hiện nay, một số ngành nghề kinh doanh phải đi vào hoạt động kinh doanh thì cơ quan chức năng mới kiểm tra và cấp “Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện”. Tuy nhiên, khi được cấp “Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện” thì dự án thuộc diện đã đưa vào khai thác kinh doanh. Theo quy định của việc hoàn thuế giá trị gia tăng thì dự án đã đi vào khai thác kinh doanh sẽ không được hoàn thuế. Điều này trái với quy định hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng đầu vào trên 300 triệu đồng thì được hoàn. Do đó, đề nghị cần bãi bỏ quy định phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” thì mới được hoàn thuế hoặc nếu áp dụng, trong giai đoạn đầu tư doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng (nếu thuế đầu vào trên 300 triệu đồng) và doanh nghiệp cam kết bổ sung “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” trong thời gian nhất định. Điều này sẽ tránh được trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế mà không được hoàn do quy định pháp luật không thống nhất dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp và không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

10- Về công tác quản lý quy hoạch đô thị:

- Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, ban hành Quy chuẩn xây dựng địa phương nhằm thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

- Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Nhà ở. Ban hành Nghị quyết giao cho Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chuẩn xây dựng địa phương để phù hợp với tình hình phát triển của của một đô thị đặc biệt; các Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật, nghị định nêu trên, Quy chuẩn xây dựng thay thế Quy chuẩn xây dựng 01:2008/BXD, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD.

- Quá trình thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố và cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc cơ quan Trung ương cần thẩm tra, đánh giá đúng năng lực, nhu cầu và phù hợp với chức năng hành nghề hoạt động của doanh nghiệp, quy hoạch của Thành phố.

- Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý công sản khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ – ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc Trung ương phối hợp với các Sở – ngành của của Thành phố rà soát kiểm tra việc thực hiện phương án xử lý, sắp xếp nhà đất công đã được Bộ Tài chính phê duyệt và đề xuất phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

- Xem cơ chế chính sách điều tiết nguồn thu từ các chủ thể được hưởng lợi từ các quỹ đất đai bên đường (đặc biệt là các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án phát triển đô thị) sau khi Nhà nước đầu tư đường giao thông (hoặc) các dự án không đủ quỹ đất xây dựng hạ tầng xã hội (trường học, y tế, công viên cây xanh…) theo quy hoạch.

11- Về thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh:

- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực phối hợp với Thành phố đối với các đề án có liên quan thuộc thẩm quyền: Đề án phối hợp các Bộ, ngành Trung ương thực hiện rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố; Đề án ứng vốn ngân sách Thành phố cho Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn thành phố; Đề án mô hình cơ quan chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ đề xuất cụ thể của Thành phố trên từng nội dung, lĩnh vực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm điều chỉnh các Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho Thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của Thành phố, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn; ban hành Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh (thực tế các nội dung ủy quyền theo Nghị quyết 54 chủ yếu điều chỉnh một số Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thực tế còn nhiều cơ chế bất cập được quy định trong các Nghị định, Thông tư không phù hợp với thực tiễn thành phố, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện cần đề xuất điều chỉnh, phân cấp, ủy quyền cho Thành phố thực hiện).

- Việc triển khai các đề án liên quan tổ chức bộ máy cho thấy việc giảm biên chế đối với Thành phố là một vấn đề khó khăn do dân số tăng nhanh, đặt ra yêu cầu về nhân lực quản lý nhà nước, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội (một số phường có trên dưới 100.000 dân). Thành phố phải bổ sung biên chế cho các bệnh viện, trường học xây dựng mới nhằm khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, sĩ số học sinh trên lớp còn cao, tỷ lệ học sinh học 02 buổi/ngày càng giảm, phải tăng cường đầu tư trường mầm non ở các khu vực khó khăn (công nhân, lao động nghèo,…). Quy mô quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực của thành phố khối lượng nhiều, phức tạp, việc đầu tư xây dựng các bệnh viện, trường học tại thành phố là một phần phục vụ cho người dân trong cả nước. Do đó, Thành phố cần có cơ chế đặc thù về biên chế để đảm bảo các công việc được thông suốt ở từng khâu, bộ phận chuyên môn và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Về tài chính, ngân sách: nhằm tạo điều kiện không chỉ riêng cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho các địa phương có tiềm lực phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước, cần thiết nghiên cứu một cơ chế phân cấp quản lý ngân sách hợp lý, tiêu chí phân bổ ngân sách công bằng làm cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý. Đề xuất cần có một Chương trình hoặc Dự án nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách do Cơ quan Trung ướng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan thực hiện, báo cáo trình có quan có thẩm quyền (Bộ Chính trị, Quốc hội) cho ý kiến để khắc phục những bất cập khi thực hiện quy định về tỷ lệ điều tiết hiện nay.

Trước mắt, trong năm 2019 kiến nghị giao Ban Kinh tế Trung ương cùng thành phố Hồ Chí Minh có Đề án nghiên cứu tình hình của thành phố, có so sánh mặt bằng chung của cả nước về cơ chế phân cấp quản lý ngân sách, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách phù hợp với yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội; quy định về tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách cho ngân sách Thành phố; cơ cấu thu chi ngân sách, cơ cấu nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để tính được hiệu quả huy động vốn đầu tư xã hội, của vốn ngân sách; hiệu quả đầu tư công… để từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách giữa ngân sách  Trung ương và ngân sách Thành phố; xác định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý, tạo điều kiện cho Thành phố có nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước theo đúng Điều 8 Nghị quyết 54/2017/QH14.

III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1.    Về văn hoá, giáo dục

1.1- Cử tri quan tâm nhiều đến công tác cải cách giáo dục và cho rằng lĩnh vực giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Theo cử tri, công tác cải cách giáo dục là cần thiết, tuy nhiên cần thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cần có cơ chế biên soạn và xuất bản sách giáo khoa phù hợp, tránh việc phần lớn sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần gây lãng phí và tốn kém nguồn lực xã hội; chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng giảm khối lượng kiến thức lý thuyết, tăng cường dạy kỹ năng và phát triển nhân cách, năng lực cho học sinh. Có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng công tác hướng nghiệp, tăng cường sự liên kết giữa các trường Đại học, Cao đẳng với các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm.

1.2- Cử tri lo lắng trước tình hình đạo đức xã hội đang ngày một xuống cấp: tình trạng bạo lực trong học đường, tội phạm vị thành niên,… gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm nhiều hơn nữa việc giáo dục đạo đức, đào tạo con người, giáo dục phải kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; cần tăng thời lượng dạy môn giáo dục công dân vì đây là môn học giáo dục về đạo đức, nhân cách con người; tăng thời gian dạy những bài học hay về đạo đức, những câu chuyện người tốt việc tốt nhằm tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của giới trẻ.

1.3- Cử tri đề nghị Nhà nước cần ưu tiên đầu tư cho giáo dục đặc biệt là những vùng khó khăn; khuyến khích bảo hộ hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư cho cho giáo dục

1.4- Cử tri quan tâm nhiều về vụ việc gian lận thi cử, chỉnh sửa điểm thi tại một số địa phương trong thời gian qua trong đó có con của các cán bộ có chức quyền gây dư luận xấu trong nhân dân. Cử tri đề nghị cần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai kết quả cho người dân được biết.

1.5- Về giáo dục nghề nghiệp:

- Kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chính sách tín dụng đầu tư đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi vay vốn tạo việc làm và khởi nghiệp,… tạo sự hấp dẫn cho giáo dục nghề nghiệp, thu hút người học vào giáo dục nghề nghiệp.

- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là các trường chất lượng cao và trường có nghề trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực dạy và học cho nhà giáo và học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo các bộ, ngành ra soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ví dụ như: Sau khi có quyết định thành lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải làm con dấu tiến hành đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngay 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tuy nhiên theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 99/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu, theo đó phải có Giấy Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp mới có đủ hồ sơ để đăng ký con dấu mới.

1.6- Cử tri phản ánh hiện nay một số chương trình phát sóng trên truyền hình chưa đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đề nghị Bộ ngành, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm duyệt để chấn chỉnh tình trạng này.

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1- Về công tác khám bệnh, chữa bệnh:

- Kiến nghị việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh cần kịp thời, phù hợp với yêu cầu mới trong tình hình mới và mang tính bền vững. Các văn bản liên quan đến chính sách xã hội cần xây dựng cụ thể thời gian, lộ trình thực hiện. Sớm ban hành bộ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn toàn bộ các hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phù hợp với yêu cầu mới trong tình hình mới và mang tính bền vững; thành lập các Tổ, Ban chuyên đề tổ chức giám sát, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm thi hành đúng các quy định Luật; bổ sung các quy định thu hồi giấy phép hành nghề khi vi phạm đạo đức hành nghề.

- Có chính sách đặc thù cho các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ... trong việc áp dụng các quy trình chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh mới theo xu hướng hội nhập quốc tế.

- Hiện nay nhiều chuyên gia y khoa người nước ngoài (không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam) có mong muốn thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam với mục đích nhân đạo hoặc để chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám chữa bệnh trong nước; tuy nhiên do chưa có quy định cụ thể về việc chuyển giao kỹ thuật, hợp tác chuyên môn nên Sở Y tế không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Bên cạnh đó chưa có quy định, hướng dẫn về thủ tục thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh giữa các nước nên người nước ngoài đến Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề; đây là thủ tục cần nhiều thời gian để hoàn thành nên ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức công việc của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Do đó, kiến nghị cần có quy định đối với bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam để khám và đưa người bệnh ra nước ngoài chữa bệnh; sớm có giải pháp mời giảng viên nước ngoài đến đào tạo thực hành tại Việt Nam khi không có Chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp.

- Quy định người đứng đầu của cơ sở khám chữa bệnh không được đứng đầu 02 cơ sở hiện nay đang gây khó khăn cho trạm trưởng trạm y tế phường, xã, thị trấn vì họ sẽ không thể đứng đầu cơ sở khám bệnh ngoài giờ. Điều này ảnh hưởng đến việc thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế. Kiến nghị nên có chính sách đặc thù với người làm trạm trưởng trạm y tế có thể đứng đầu 02 cơ sở.

- Hiện nay, một số chức danh đã làm trong cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa được cấp phép là cử nhân tâm lý, cử nhân tâm lý lâm sàng, cử nhân xạ trị, thư ký y khoa, nhân viên y tế học đường, cử nhân dinh dưỡng, cử nhân công nghệ sinh học, cử nhân khúc xạ. Đề xuất bổ sung quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho các nhóm đối tượng này.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chứng nhận cho người thực hành nhưng lại chưa có chuẩn năng lực đầu ra, chuẩn năng lực hướng dẫn thực hành, chuẩn cơ sở thực hành để làm tài liệu tham chiếu trong quá trình thực hành cũng như chứng nhận thực hành. Đề xuất cần có quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn về chuẩn năng lực của cơ sở được phép xác nhận thời gian thực tập tiền hành nghề và chuẩn năng lực đầu ra của quá trình thực tập tiền hành nghề. Đề nghị bổ sung thêm một loại hình nhân viên y tế: Chuyên viên cứu cấp ngoài bệnh viện (paramedic). Bổ sung chức danh nghề nghiệp này đối với loại hình nhân viên y tế. Các trường đại học cần bổ sung mã ngành đào tạo nhân viên y tế công tác trong lĩnh vực cấp cứu ngoài bệnh viện (paramedic).

- Kiến nghị sớm có tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng các bệnh viện độc lập, là cơ sở để xác định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và là cơ sở cho các đơn vị Bảo hiểm Y tế ký hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh. Xác định thời gian từ lúc được công nhận đến khi đánh giá lại, cụ thể 3 hay 4 năm.

- Kiến nghị xem xét không đào tạo định hướng chuyên khoa mà chỉ đào tạo chuyên khoa 1, 2 theo xu hướng hội nhập quốc tế. Cần có tổ chức công nhận về cấp độ bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế, căn cứ vào cấp độ này để cho phép việc lưu trữ bằng hồ sơ số thay cho hồ sơ giấy; có quy định cơ sở pháp lý đối với việc chẩn đoán từ xa (đọc giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoàn hình ảnh,...).

- Kiến nghị cần có quy định cụ thể thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Y tế cho phép nhân viên y tế ở các cơ sở công lập làm việc ở các cơ sở tư nhân. Cụ thể hóa về phân tuyến chuyên môn các cơ sở khám chữa bệnh theo 3 cấp thay cho phân hạng bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh như hiện nay (Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới).

2.2- Cử tri đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc mua bán, sản xuất các loại thực phẩm bẩn, độc hại để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2.3- Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng, các địa phương cần có giải pháp quyết liệt, kịp thời để ngăn chặn việc phát tán, lây lan dịch tả heo Châu Phi nhằm bảo vệ sức khỏe và không ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của người dân.

2.4- Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước và không khí vẫn còn xảy ra ở các khu công nghiệp, khu dân cư, nông thôn và đô thị, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trong quản lý và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, quan tâm tăng cường công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vi phạm.

3. Về chế độ, chính sách  :

3.1- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan cần giải quyết nhanh những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

3.2- Cử tri đề nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chính sách cải cách tiền lương và thu nhập cho người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở, chính sách lương hưu cho người nghỉ hưu từ trước năm 1993 vì hiện nay chi phí sinh hoạt cao mà lương hưu lại thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

 IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1- Cử tri cho rằng công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều cán bộ cao cấp sai phạm đã được xử lý. Cử tri đề nghị cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng; giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

2- Cử tri phản ánh hiện nay công tác quản lý tài sản công còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Cử tri đề nghị cần tăng cường công tác quản lý tài sản công, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

3- Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ; việc tuyển dụng, bố trí cán bộ phải đảm bảo công khai, minh bạch; xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng để quy hoạch, bổ nhiệm những người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

4- Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cần minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

5- Cử tri lo lắng trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, nhiều vụ án ma túy được phát hiện với số lượng lớn ma túy bị bắt giữ và một số vụ án giết người hàng loạt liên quan đến việc sử dụng ma túy, chất kích thích xảy ra gần đây gây bất an trong nhân dân. Cử tri đề nghị cần xem xét tăng nặng hình phạt đối với tội phạm ma túy để đảm bảo răn đe cho toàn xã hội.

6- Cử tri lo lắng thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em gây dư luận xấu trong nhân dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với các hành vi bạo hành, xâm hại tình dục đối với trẻ em. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tăng cường giáo dục, kỹ năng phòng vệ đối với trẻ em trước các tình huống có khả năng bị xâm hại, kết hợp với tuyên truyền giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em.

7- Cử tri lo lắng vì trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do chủ phương tiện không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, sử dụng bia rượu, chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người; nhất là trong các dịp nghỉ lễ vừa qua. Cử tri tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông; kiểm tra chặt chẽ việc đào tạo cấp bằng lái xe; tăng nặng hình phạt đối với những tài xế có nồng độ cồn cao điều khiểu phương tiện gây tai nạn giao thông. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội sớm xem xét thông qua Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia để góp phần hạn chế tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia. Có cử tri đề nghị luật cần quy định hạn chế hoặc cấm việc quảng cáo rượu bia, chất kích thích để góp phần giảm phòng chống tác hại do rượu bia gây ra.

8- Cử tri đề nghị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các hành vi thông tin, truyền thông không đúng sự thật trên mạng.

8- Cử tri phản ánh việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương không theo quy hoạch; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện bức xúc, kéo dài. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý nghiêm các vi phạm.

10- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

11- Cử tri lo lắng trước tình trạng kẹt xe, ngập lụt, lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra thường xuyên tại các địa phương. Các vấn đề về xã hội như mại dâm, đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, kinh doanh đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen đang diễn ra phức tạp, gây tâm lý bất ổn cho người dân làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Cử tri đề nghị các ngành, các cấp phải có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn các vấn đề trên, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe.

12- Cử tri phản ánh trong thời gian qua có không ít vụ việc chó thả rông cắn người gây thương tích, thậm chí gây chết người gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù đã có quy định xử phạt nhưng tình trạng chó thả rông không rọ mõm vẫn phổ biến tại các khu dân cư và nơi công cộng. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra xử phạt trong lĩnh vực thú y, người nuôi chó buộc phải đăng ký với chính quyền địa phương, thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

13- Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến nhưng không bị xử phạt, Luật phòng, chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực nhưng chưa được nghiêm túc thực hiện. Đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

14- Về công tác phòng cháy và chữa cháy:

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, các quy chuẩn, tiêu chuẩn một cách đồng bộ, tránh tình trạng Luật, Nghị định ban hành mà chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, không để tình trạng chồng chéo, bất cập giữa các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, đang được đô thị hóa, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chữa cháy mà các văn bản pháp luật, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy chưa được cập nhật đầy đủ tại Luật, Nghị định, Thông tư, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. Đề nghị Chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh ban hành và áp dụng các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đặc thù để điều chỉnh công tác phóng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố.

- Đề nghị Chính phủ có quy định, hướng dẫn về việc thành lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên phạm vi cả nước; để có thể tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn, kinh nghiệm trong xã hội cho công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tạo điều kiện tiếp xúc, giao lưu hòa nhập và tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế. Trước mắt có thể thí điểm thành lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban hành tiêu chuẩn (có thể là tiêu chuẩn địa phương), Quy chuẩn đối với các loại hình cơ sở kinh doanh dưới dạng cửa hàng tiện ích, bách hóa; nhà phố chợ; nhà để xe 02 bánh, các công trình ngầm, các nhà tập trung đông người ở dưới các tầng hầm, bố trí nơi đậu máy bay đối với các nhà cao tầng để phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Kiến nghị Chính phủ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng không tổ chức triển khai thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng, đồng thời có hướng dẫn công an các địa phương, các biện pháp chế tài xử lý đối với người đứng đầu các cơ sở, Chủ đầu tư, Ban quản lý chung cư, nhà cao tầng thường xuyên vi phạm và không thực hiện các kiến nghị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần).

+ Quan tâm, bố trí nguồn vốn cho việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt chú trọng đến các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoạt động kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy là hoạt động kỹ thuật, nhằm tiến tới xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy về lâu dài nên đưa công tác kiểm định phòng cháy, chữa cháy cho các đơn vị chuyên môn và các cơ sở khác nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chỉ làm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng. Trong đó, tập trung kiến nghị tăng mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp chủ đầu tư cho sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu, hoàn thành về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng.

- Đề nghị Bộ Công an rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, trên cơ sở rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mô hình, bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo Đề án tinh giản của Bộ Công an. Sớm ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

15- Về công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư:

- Kiến nghị Quốc hội điều chỉnh, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 theo các nội dung sau:

+ Điểm a Khoản 01 Điều 108 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua”. Quy định này sẽ tạo gánh nặng cho người mua, thuê mua căn hộ; đồng thời tại thời điểm này cũng chưa cần sử dụng đến quỹ bảo trì của nhà chung cư (do vẫn trong giai đoạn bảo hành theo trách nhiệm của chủ đầu tư nhà chung cư);

+ Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó . Tuy nhiên, đối với phần diện tích làm nơi để xe (tầng hầm hoặc tại các vị trí khác) thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư mà áp dụng theo quy định trên thì chưa phù hợp, do giá trị kinh tế phần diện tích này mang lại thấp hơn giá trị diện tích căn hộ. Do đó, cần xem xét quy định đóng kinh phí bảo trì đối với diện tích làm nơi để xe (tầng hầm hoặc tại các vị trí khác) thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Đồng thời, quy định việc chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ cao nhất đối phần diện tích chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng. Điều này khó thực hiện vì thông thường chủ đầu tư không thực hiện nội dung này, nếu có thực hiện sẽ gây khó khăn về kinh tế cho chủ đầu tư trong trường hợp chỉ mới bán được một số lượng căn hộ nhỏ. Vì vậy, kiến nghị chỉ thực hiện nội dung này khi ban quản trị nhà chung cư được thành lập và khi tiến hành quyết toán số liệu kinh phí bảo trì nhà chung cư giữa chủ đầu tư và ban quản trị.

- Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm các quy định về quản lý sử dụng chung cư nhưng thực tế còn nhiều nội dung vi phạm trong công tác quản lý sử dụng chung cư nhưng chưa có biện pháp chế tài xử lý, cụ thể như sau:

+ Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư;

+ Vi phạm Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

+ Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên;

+ Các thành viên ban quản trị nhà chung cư không tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư.;

+ Khoản 4 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm của ban quản trị nhà chung cư trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư với mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Tuy nhiên, ban quản trị nhà chung cư không có kinh phí riêng mà chỉ là một tổ chức hoạt động theo tập thể và được Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định công nhận, các thành viên tham gia đa số trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Dẫn đến khó xác định chủ thể để xử phạt hoặc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Do đó, kiến nghị Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ các biện pháp xử lý đối với các hành vi nêu trên.

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ chưa có chế tài xử lý đối với hành vi chủ đầu tư (chủ sở hữu) nhà chung cư không nộp kinh phí bảo trì đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng, do đó đề xuất Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung nội dung này.

- Kiến nghị Bộ Xây dựng:

+ Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xác định diện tích xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh và xe ô tô để xác định được phần diện tích sở hữu chung – riêng đối với nơi để xe trong hồ sơ thiết kế, cấp phép xây dựng tránh phát sinh tranh chấp; có văn bản hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nơi để xe tại chung cư đối với trường hợp sau ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực thi hành.

+ Hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của ban quản trị theo Hội đồng quản trị của Hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Vì hiện nay điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, cư dân trong việc xây dựng, lựa chọn mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi chung cư.

+ Điểm đ, khoản 1, Điều 39 Quy chế kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định “Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà ban quản trị nhà chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành”. Tuy nhiên, thực tế rất khó xử lý đối với việc chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ không đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, do đó cần có chế tài quy định mức phạt cụ thể để xử lý hành vi này.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
08391085
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn