Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1. Cử tri đồng tình với chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng như thông qua các dự án luật; xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, nhìn nhận lại những việc đã làm được của các bộ, ngành kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cử tri đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cần phát huy tối đa trách nhiệm của mình đề hoàn thành chương trình kỳ họp.

2. Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Đối với những dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thì phải thực hiện lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự đồng thuận xã hội, đảm bảo tính khả thi.

3. Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề nợ công, công tác quản lý đất đai, việc sử dụng đất quốc phòng, tài nguyên, khoáng sản; ô nhiễm môi trường; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;…

4. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tạo nên sự tranh luận trên nghị trường; các nội dung chất vấn cần tập trung vào những tồn tại, bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, phù hợp với tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri.

5. Cử tri đồng tình với việc Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Nước, cử tri đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cần tập trung thống nhất trong công tác nhân sự để đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

6. Cử tri tiếp tục đề nghị Đảng, Nhà nước cần kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

            II. VỀ KINH TẾ

1. Cử tri mong muốn Chính phủ có các chính sách điều hành hiệu quả để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, tập trung cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; quan tâm kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ công.

2. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét và sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư để tăng tính chặt chẽ và hợp lý hơn, cụ thể không nên quy định mức vốn đầu tư tối thiểu, như vậy sẽ xuất hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhỏ chỉ cần mở tài khoản ngân hàng (không quá năm trăm triệu đồng), xin mã số thuế là được cấp phép và được hưởng nhiều ưu đãi, tạo sự bất bình đẳng và cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, nghiên cứu có quy định khắc phục những sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện chủ trương đổi đất lấy hạ tầng và Luật đấu thầu trong thời gian qua.

3. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tăng cường bố trí ngân sách để phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước, phù hợp với từng vùng miền theo hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế vĩ mô.

4. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư phát triển hệ thống tuyến đường sắt Bắc Nam, nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ đường sắt và giảm tối đa tai nạn giao thông đường sắt.

5. Cử tri phản ánh việc quy hoạch bất cập tại dự án khu công nghiệp Nhân Cơ 2 tại Đắc Nông, xảy ra tình trạng nhiều xe quá tải gây hư hỏng tuyến đường từ Lâm Đồng đến Nha Trang. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương giải quyết.

6. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu của các doanh nghiệp, không để Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới.

7. Cử tri quận Tân Bình cho rằng vấn đề mở rộng sân bay và giảm ùn tắc giao thông khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện còn chậm. Cử tri yêu cầu Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra toàn diện đối với việc cho phép xây dựng sân Golf trong sân bay Tân Sơn Nhất; thu hồi toàn bộ đất khu vực bên trong tường rào bảo vệ sân bay để phục vụ mở rộng sân bay. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin để cử tri nắm được kết quả giải quyết.

8. Về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ:

8.1- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan xem xét sớm ban hành các giải pháp hỗ trợ cho trường, viện trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và thương mại hóa; có cơ chế tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu mang tính dài hạn; cần xem xét lại các quy định về giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cơ chế thu hồi kinh phí theo hướng thông thoáng hơn; ban hành quy định về việc thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học và viện nghiên cứu để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn

8.2- Kiến nghị cần có chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, cụ thể:

- Đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: các thủ tục để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học cần đơn giản hóa.

- Kiến nghị sửa đổi các chính sách thuế có liên quan cho phù hợp: hiện nay, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ chưa rõ ràng (miễn thuế toàn bộ cho doanh nghiệp hay miễn thuế cho phần doanh thu được đầu tư đổi mới công nghệ); Thuế suất nhập khẩu linh kiện để nội địa hóa sản phẩm cao hơn thuế suất nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc, do vậy không khuyến khích để nội địa hóa sản phẩm.

8.3- Kiến nghị giải pháp để hỗ trợ cho đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập:

- Cần có văn bản hướng dẫn về chế độ chi lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng cho phép tổ chức khoa học và công nghệ công lập chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động tùy vào kết quả tài chính trong năm, bảo đảm mức chi không thấp hơn mức tiền lương theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị để tạo điều kiện cho các tổ chức khoa học và công nghệ thu hút nhân sự có chất lượng cao.

- Cần có sự thống nhất giữa các bộ ngành liên quan trong việc thực hiện các ưu đãi cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Các quy định ưu đãi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khác với quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp nên các tổ chức khoa học và công nghệ rất khó khăn trong việc giải trình để hưởng các ưu đãi. Ví dụ: Hiện nay tổ chức khoa học và công nghệ đang được nhận một số ưu đãi về thuế quy định tại Điều 5 của Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ: “Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.” Tuy nhiên, để được hưởng chính sách ưu đãi này, các tổ chức khoa học và công nghệ rất khó khăn để giải trình với các cơ quan chức năng liên quan vì khoa học và công nghệ là nghành đặc thù.

- Cần có quy định về chi đầu tư từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo hướng bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên. Vì theo công văn số 3168/BKHĐT-LĐVX ngày 27 tháng 4 năm 2016 xác định “nguồn vốn Quỹ phát triển sự nghiệp của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực chất được hình thành chủ yếu từ nguồn quảng cáo, là nguồn thu được để đầu tư theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập,… là nguồn thu được để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách, được xác định là nguồn vốn đầu tư công.

8.4- Có chính sách quy định cho  các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được đầu tư vốn, tài sản trí tuệ, dịch vụ,… vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp khác.

8.5- Đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kiến nghị cần có quy định về thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho hoạt động  khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cần cải tiến thủ tục đầu tư và thoái vốn cho các Quỹ đầu tư mạo hiểm trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; có quy định về ưu đãi thuế (thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân,…) cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

9. Về công tác chống thất thu thuế:

9.1- Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ sở pháp lý để có chế tài đủ mạnh các hình thức trốn thuế thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ qua mạng.

9.2- Kiến nghị cần bổ sung vào Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế quy định sau: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp hóa đơn có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Trường hợp quá thời hạn 01 năm và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp hóa đơn hết thời hiệu mà tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế vẫn không chấp hành thì thời hiệu thi hành được tiếp tục tính là 05 năm, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế.

9.3- Kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng cần rà soát, điều chỉnh theo hướng thu hẹp khoảng cách về các ưu đãi thuế giữa các loại hình doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực và vùng miền, địa phương. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi chuyển giá là có sự chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quốc gia, chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong một quốc gia do áp dụng thuế suất ưu đãi và các ưu đãi khác như miễn, giảm thuế. Do vậy nên cân nhắc, chỉ cho phép ưu đãi thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền và trong những trường hợp có lợi nhất so với các hình thức ưu đãi khác.

9.4- Tăng cường công tác cải cách chính sách để giảm dần giao dịch bằng tiền mặt và tăng cường thanh toán qua ngân hàng.

9.5- Xác định trách nhiệm của các tổ chức quản lý nhà nước trong việc thực hiện hậu kiểm hoạt động của doanh nghiệp sau cấp phép. Quy định cơ chế chịu trách nhiệm của các cá nhân, đại diện pháp nhân của các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh vẫn còn nợ thuế.

9.6- Luật Hải quan năm 2014 quy định về thủ tục hải quan thông thoáng, nhanh chóng, hướng doanh nghiệp đến tính tự giác tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chưa đủ tính răn đe. Cần xử lý nặng hơn đối với doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng hoặc thủ tục đăng ký và giải thể doanh nghiệp quá dễ dàng để buôn lậu, gian lân thương mại; khi phát sinh nợ thuế thì doanh nghiệp đã đóng mã số thuế, thành lập doanh nghiệp khác gây nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

9.7-  Kiến nghị xem xét bổ sung chức năng điều tra thuế cho cơ quan thuế (có lộ trình, phân cấp hợp lý).

9.8- Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh theo hướng:

+ Mở rộng cho cá nhân kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 01 lao động trở lên, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn thực hiện kê khai nộp thuế (kể cả trường hợp sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền).

+ Quy định trường hợp cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế hàng tháng, nhưng không chấp hành thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, đồng thời cơ quan thuế sẽ ấn định thuế số tiền thuế phải nộp hàng tháng.

9.9- Kiến nghị Tổng cục Thuế xem xét tăng tỷ lệ khấu trừ thuế (hiện đang áp dụng 10% đối với các khoản chi trả trên 2 triệu) nhằm tránh tình trạng thất thu thuế đối với người có thu nhập cao, đồng thời cơ quan thuế cũng không mất nhiều thời gian để kiểm tra, đôn đốc các trường hợp này mà dành để khai thác nguồn thu từ các lĩnh vực khác.

III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1.    Về văn hoá, giáo dục

1.1- Cử tri quan tâm nhiều đến công tác cải cách giáo dục và cho rằng lĩnh vực giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cử tri cho rằng, công tác cải cách giáo dục là cần thiết, tuy nhiên cần thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, việc nghiên cứu và đang thí điểm dạy học chương trình công nghệ giáo dục sách tiếng việt lớp 1 gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Cử tri đề nghị cần tăng ngân sách nhà nước cho ngành Giáo dục và đào tạo ; phát huy những sáng kiến, phát minh mới nhưng phải áp dụng được trong thực tiễn; nghiên cứu có cơ chế biên soạn và xuất bản sách giáo khoa phù hợp, tránh việc phần lớn sách giáo khoa chỉ dụng một lần gây lãng phí và tốn kém nguồn lực xã hội, khắc phục tình trạng độc quyền trong in ấn sách giáo khoa.

1.2- Cử tri đề nghị nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng giảm khối lượng kiến thức lý thuyết, tăng cường dạy kỹ năng và phát triển nhân cách, năng lực cho học sinh.

1.3- Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến chế độ lương cho giáo viên, đặc biệt là lương của giáo viên bậc mầm non; bố trí cán bộ phụ trách y tế tại các trường học có trình độ chuyên môn, có khả năng xử lý các tình huống tai nạn thương tích và các bệnh lý thông thường đối với học sinh tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Về cơ sở vật chất tại trường học, cần quan tâm đến việc vệ sinh phòng lớp, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và tăng cường thêm các lớp bán trú.

1.4- Cử tri tiếp tục lo lắng trước tình hình đạo đức xã hội đang ngày một xuống cấp: tình trạng bạo lực trong học đường, tội phạm vị thành niên,… gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm nhiều hơn nữa việc giáo dục đạo đức, đào tạo con người; giáo dục phải kết hợp giữa nhà trường, xã hội và gia đình để tạo ra những con người tốt, có ích cho xã hội.

1.5- Cử tri cho rằng, Điều 65 dự thảo Luật giáo dục sửa đổi quy định giáo sư, phó giáo sư là chức danh nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn thủ tục bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư. Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn và thủ tục về phong hàm giáo sư và phó giáo sư, còn việc bổ nhiệm giao lại cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khoa học. Bên cạnh đó, đề nghị không nên đưa quy định chế tài phạt tiền đối với nhà giáo vào trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vì không phù hợp.

 

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1. Về lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế:

2.1.1- Kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế cho phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

- Tại khoản 2, Điều 11 quy định về “Điều khoản chuyển tiếp”, quy định hiện nay rất khó quản lý và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, đồng thời không khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

- Tại Điều 5 nên quy định các phương thức thanh toán cụ thể theo từng loại hình khám chữa bệnh phù hợp với khả năng chi trả của quỹ, đảm bảo kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Ví vụ: thanh toán theo định suất (ngoại trú); thanh toán theo chẩn đoán (nội trú).

2.1.2- Kiến nghị Bộ Y tế sớm đề xuất sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; ban hành quy định về xếp hạng bệnh viện tư nhân. Đồng thời xem xét, ủy quyền cho Sở Y tế để tăng tính phân cấp, tạo điều kiện pháp lý cho các tỉnh, thành phố giải quyết một số vướng mắc nhanh hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2.1.3- Kiến nghị Bộ Y tế cần sớm sửa đổi bổ sung và cập nhật thường xuyên danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật… để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế;

2.1.4- Kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh xác định số thu bảo hiểm y tế trong quý, trong năm vì hết năm tài chính bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh chưa có số quyết toán mà chi phí đã được hạch toán trong năm; hạch toán số vượt trần, vượt quỹ trong năm vì đây cũng là số thất thu.

2.1.5- Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì các bệnh viện khi  mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức để làm cơ sở trang bị. Kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính cho phép các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên và đầu tư, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên được tự quyết định định mức mua sắm trang thiết bị chuyên dùng nhằm tăng cường và khuyến khích quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị.

2.1.6- Kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét chỉ đạo sớm thanh toán chi phí vượt trần 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; hỗ trợ đơn vị trong việc kiểm soát chi phí chuyển tuyến; không áp dụng thanh toán theo tỷ lệ khi đã tổ chức giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế qua Cổng thông tin điện tử; sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho phù hợp với tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; các quy định thanh toán chi phí bảo hiểm y tế cần có thời gian triển khai tránh hồi tố; giám định viên bảo hiểm y tế phải có chứng chỉ hành nghề (như Bác sĩ) để đáp ứng yêu cầu mới; hàng quý thông tin cho cơ sở khám chữa bệnh số thẻ, cơ cấu thẻ, số quỹ làm cơ sở để điều hành quỹ bảo hiểm y tế.

2.1.7- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng (nhất là các trường ngoài công lập), thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên.

2.1.8- Về giá dịch vụ khám chữa bệnh: Giá thu dịch vụ khám chữa bệnh đã được kết cấu chi phí trực tiếp (thuốc, vật tư; điện, nước, chất thải, vệ sinh môi trường; và tiền lương) vẫn chưa được kết cấu chi phí khấu hao, chi phí quản lý, chi phí công nghệ thông tin, chi phí bảo hiểm, tiền lương đang tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng chưa tính theo mức 1.390.000 đồng. Do đó, kiến nghị điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.

2.1.9- Về định mức mua sắm trang thiết bị y tế: theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì các bệnh viện khi  mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức để làm cơ sở trang bị, cụ thể: về thẩm quyền ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế: “Tại Mục b Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định: Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại đơn vị.”

Kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính cho phép các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên và đầu tư, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên được tự quyết định định mức mua sắm trang thiết bị chuyên dùng nhằm tạo điều kiện cho các bệnh viện được chủ động mua sắm khi có nhu cầu cần thiết, cấp bách (có dịch bệnh, bệnh nhân tăng, phát triển kỹ thuật mới, hư hỏng đột xuất) vì trang thiết bị y tế liên quan đến tính mạng và sức khỏe người bệnh.

2.1.10- Về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: các cơ sở y tế công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (cho thuê bãi xe, căn tin, bách hóa, nhà kho, nhà tang lễ, khám chữa bệnh theo yêu cầu, trang thiết bị …)  thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Tại bệnh viện các khu khám, chữa bệnh theo yêu cầu, bãi xe, căn tin đều phải nộp tiền thuê đất và chi phí này người bệnh phải gánh chịu thêm. Do đó, kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính cho phép các bệnh viện thực hiện các hoạt động phụ trợ như bãi xe, căn tin, bách hóa không phải đóng tiền thuê đất.

2.1.11- Về định mức lượt khám/bàn khám/ngày và định mức chụp Siêu âm, X-quang  CT, MRI đối với các bệnh viện:

Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, định mức thanh toán tiền khám bệnh: 65 lượt khám/01 ngày làm việc 8 giờ/01 bàn khám; định mức thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật (số ca/01 máy/01 ngày làm việc 8 giờ): chụp X-quang là 58 ca , CT Scanner là 29 ca, MRI là 19 ca, siêu âm chẩn đoán là 48 ca, nội soi Tai Mũi Họng đã gây khó khăn cho các bệnh viện được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật vì các bệnh viện này có số lượt bệnh nhân từ các tỉnh đến khám chữa bệnh chiếm từ 40%-60%.

Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân từ các tỉnh đến khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm bình quân 50%, do đó kiến nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét: đối với 19 bệnh viện được Bộ Y tế giao là tuyến cuối nếu vượt định mức 65 lượt khám/bàn khám/ngày và định mức chụp Siêu âm, Xquang  CT, MRI giao Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Tương tự một số các bệnh viện quận, huyện đã tăng số lượt khám cũng giao Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh giải quyết nhằm khuyến khích tuyến y tế cơ sở phát triển và để thực hiện giảm tải tuyến trên.

2.1.12- Về giao dự toán chi bảo hiểm y tế: từ năm 2018 việc giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đơn vị có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018. Tại bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số lượt khám chữa bệnh 09 tháng đầu năm 2018 tăng cao so với cùng kỳ, hầu hết là bệnh nhân nặng cần can thiệp điều trị đặc hiệu, như vậy số lượt bênh nhân tăng nhưng dự toán chi bảo hiểm y tế không tăng sẽ dẫn đến vượt quỹ, vượt trần. Các bệnh viện rất khó khăn trong tìm giải pháp, nhất là không thể từ chối tiếp nhận bệnh nhân và không thể không can thiệp điều trị cho người bệnh. Do đó, kiến nghị khi giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đơn vị thì phần vượt quỹ, vượt trần của các bệnh viện phải được ngân sách cấp bổ sung.

2.1.13- Về công tác Quản lý giá thuốc:

- Kiến nghị Bộ Y tế cần sửa đổi thông tư về đấu thầu mua thuốc theo hướng phân chia nhỏ các nhóm kỹ thuật dựa trên nguyên tắc các thuốc có cùng tiêu chí chất lượng, kỹ thuật, công nghệ tương tự nhau mới được xếp cùng nhóm; chú ý đến nguồn gốc, chất lượng của nguyên liệu chứ không chỉ quan tâm đến chất lượng của thành phẩm. Cần phát huy hiệu quả của công tác đấu thầu thuốc tập trung bằng cách mở rộng danh mục và áp dụng hình thức đàm phán giá đặc biệt đối với gói thầu thuốc biệt dược gốc để công tác đấu thầu hướng đến mục tiêu: đấu thầu thuốc đúng quy định, chọn được thuốc có chất lượng và giá cả phù hợp, việc cung ứng và thanh toán thuận tiện, việc sử dụng thuốc đạt hiệu quả cả về chuyên môn và kinh tế y tế.

- Việc công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại của Cục Quản lý Dược hiện nay chưa kịp thời, chưa đầy đủ làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về giá thuốc, đặc biệt các thuốc thanh toán Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở điều trị. Kiến nghị Bộ Y tế cần cập nhật kịp thời và chính xác giá kê khai, kê khai lại để các đơn vị tổ chức đấu thầu tham khảo và kiểm tra giá khi tổ chức đấu thầu riêng lẻ; cần xây dựng thặng số giá bán buôn, bán lẻ thuốc tối đa thống nhất, hợp lý từ Cục Quản lý Dược.

- Tình trạng mua bán thuốc lòng vòng, qua nhiều tầng nấc trung gian, không hóa đơn, chứng từ vẫn còn tồn tại do các biện pháp xử phạt chưa đủ sức răn đe. Các cơ sở bán lẻ vẫn được quản lý giá, với quy định cơ sở kinh doanh tự định giá bán lẻ, phải niêm yết và bán không cao hơn giá niêm yết, giá để cho thị trường tự điều tiết cũng gây ra tình trạng giá thuốc chênh lệch bất hợp lý. Đo dó, kiến nghị cần sớm đưa ra hình thức quản lý giá cụ thể với các cơ sở bán lẻ thuốc; có các biện pháp khuyến khích chuỗi nhà thuốc GPP phát triển làm lực lượng chủ đạo tác động thị trường, bớt tầng nấc trung gian, có giá hợp lý thống nhất trong toàn hệ thống.

- Cần có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, cấp số đăng ký thuốc, đặc biệt quy trình cấp số đăng ký thuốc, tránh trường hợp các thuốc có hồ sơ đăng ký giả mạo được phép lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng đến công tác đấu thầu cũng như ảnh hưởng không tốt đối với dư luận xã hội và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

- Kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính nghiên cứu hợp nhất các các văn bản hướng dẫn Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC (quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc) và Thông tư 15/TT-BYT ngày 30/5/2018 (quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp) nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi áp dụng; sớm thực hiện đồng bộ chi phí khám chữa bệnh giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người chưa có thẻ để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế.

2.2- Cử tri tiếp tục phản ảnh sự bất cập trong quy định bắt buộc mua bảo hiểm y tế cả hộ gây khó khăn cho các hộ không có điều kiện để mua bảo hiểm y tế cho cả hộ. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân; quan tâm nâng cải thiện chất lượng khám chữa bệnh mua bảo hiểm y tế để người dân yên tâm khi đi khám chữa bệnh.

2.3- Cử tri lo lắng trước tình hình dịch bệnh bùng phát hiện nay như dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,…gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Cử tri đề nghị Bộ Y tế cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

2.4- Cử tri tiếp tục đề nghị các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc mua bán, sản xuất các loại thực phẩm bẩn, độc hại; tăng cường công tác phòng chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2.5- Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước và không khí tiếp tục xảy ra ở các khu công nghiệp, khu dân cư, nông thôn và đô thị, ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trong quản lý và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm; quan tâm tăng cường công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; tập trung xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác thải hiện đại để giải quyết tình tình trạng ô nhiễm môi trường.

2.6- Cử tri đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm khắc phục các sự cố của các nhà máy gây ô nhiễm môi trường (Bô xít ở Bình Định, Alumin ở Đắc Nông, DAP ở Lào Cai…), cần nghiên cứu rút giấy phép hoạt động nếu không khắc phục sự cố, không cấp phép nếu không đủ điều kiện an toàn vệ sinh môi trường.

            3. Về chế độ, chính sách      :

3.1- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan cần giải quyết nhanh những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

3.2- Cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ chính sách lương hưu cho người nghỉ hưu từ trước năm 1993 vì hiện nay chi phí sinh hoạt cao mà lương hưu lại thấp, cuộc sống của những người sống bằng lương hưu gặp nhiều khó khăn.

3.3- Cử tri đề nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chính sách cải cách tiền lương và thu nhập cho người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở.

3.4- Về chính sách bảo hiểm xã hội:

3.4.1- Kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng  giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thanh tra toàn diện về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3.4.2- Kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi như đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác.

3.4.3- Kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng quy trình khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật, xâm hại quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo thủ tục rút gọn, nhanh chóng để bảo vệ kịp thời quyền lợi người lao động.

            3.4.4- Kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý nợ và các giải pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp nợ thời gian dài, số tiền nợ lớn; các doanh nghiệp đã khởi kiện, thi hành án nhưng không có khả năng thanh toán nợ … để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ giải quyết quyền lợi cho người lao động.

3.4.5- Kiến nghị cần ban hành Nghị định hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội) đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3.4.6- Việc đơn vị để nợ bảo hiểm xã hội từ tháng thứ ba trở đi là dấu hiệu xác định đơn vị vi phạm nghiêm trọng phương thức đóng bảo hiểm xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội có thể thực hiện thanh tra đột xuất mà không vi phạm Chỉ thị 20. Kiến nghị sửa đổi bổ sung quy trình thanh tra đột xuất trong pháp luật thanh tra đơn giản hơn, để đảm bảo ý nghĩa và sự khác biệt của thanh tra đột xuất (như xem lại quy định phải có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền hợp pháp mới thực hiện thanh tra được, nếu đơn vị né tránh sẽ không khác thanh tra thông thường).

3.4.7- Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe là chế độ dành cho người lao động yếu sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản, sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần phải nghỉ ngơi nên không thể vừa đi làm, vừa nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Do đó, đề nghị quy định nghỉ liên tục số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, không nghỉ ngắt quãng.

3.4.8- Kiến nghị nên xem xét kéo dài thời gian được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhằm tránh tác động tiêu cực, tâm lý cho người lao động thì cần có lộ trình kéo dài thời gian quy định để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ví dụ như năm 2020 thì phải sau 03 năm nghỉ việc mới được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 2021 sau 05 năm nghỉ việc mới được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

3.4.9- Kiến nghị cần quy định rõ hơn các bệnh hiểm nghèo, hiện nay việc giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động 81% quy định chưa rõ ràng, khó xác định. Ví dụ trong số các bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng đủ điều kiện giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội rất khó xác định đối với bệnh lao, bệnh bại liệt vì không có cơ sở để kết luận trường hợp nào thì được coi là lao nặng, trường hợp liệt nào thì được coi là bại liệt.

3.4.10- Kiến nghị nên quy định chung: Các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên thì được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần nếu có yêu cầu (Vì thực tế Biên bản của Hội đồng giám định y khoa kết luận không đầy đủ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế).

3.4.11- Cho phép giải quyết thanh toán bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đi định cư theo diện kết hôn (hôn phu, hôn thê) và xem xét quy định về thủ tục đối với đối tượng này.

­3.4.12- Kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội:

- Tham mưu, trình Chính phủ có ý kiến báo cáo Quốc hội xem xét quy định cho người lao động đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp người lao động cao tuổi nhưng có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm có nguyện vọng được hoàn trả tiền (kèm lãi suất) để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu. Mục đích vừa đảm bảo tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ, vừa bảo đảm tính nhân văn trong chính sách chung của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội.

- Có văn bản hướng dẫn, bổ sung quy định tại Điều 35 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với người lao động có thời gian bị gián đoạn công tác hoặc nghỉ ngừng việc nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm xã hội một lần; NLĐ có thời gian công tác đi hợp tác lao động ở nước ngoài trước ngày 01/01/1995, cụ thể: trường hợp NLĐ bị thất lạc hồ sơ hoặc không còn đầy đủ hồ sơ gốc; cơ quan chủ quản cấp trên và đơn vị chủ quản trực tiếp của NLĐ bị sáp nhập, chia tách hoặc giải thể; đối tượng là lao động xã hội đi hợp tác lao động do địa phương cử theo thỏa thuận, hợp tác trực tiếp giữa địa phương và nước ngoài không theo Hiệp định.....

- Có ý kiến hướng dẫn cụ thể quy trình chuyển Cơ quan điều tra đối với chủ sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội để xử lý theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

- Tham mưu, trình Chính phủ ban hành quy định bổ sung nội dung xử phạt đối với người sử dụng lao động không trả bảo hiểm xã hội vào lương cho đối tượng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Các biện pháp cưỡng chế khả thi để Thanh tra ngành Lao động, Thương binh, Xã hội tiến hành cưỡng chế số tiền phạt, số tiền buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Các biện pháp chế tài, cưỡng chế cụ thể trong những trường hợp đối tượng không chấp hành các quyết định, kết luận của cơ quan thanh tra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên bị xâm phạm. Vì theo quy định Bộ Luật Dân sự khi đã được các cơ quan nhà nước giải quyết thì Tòa án nhân dân không thụ lý đơn.

- Sớm trình Chính phủ quy định biện pháp, giải quyết cụ thể về chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động tại các Doanh nghiệp bị nợ bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp có tình trạng chủ bỏ trốn… để bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

- Sớm trình Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Xem xét, tham mưu Chính phủ điều chỉnh về tỷ lệ phần trăm trích đóng quỹ tiền lương thích hợp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng để doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đúng quy định; đồng thời góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo đảm theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Xem xét, điều chỉnh quy định áp dụng mức tiền lương để tính lương bình quân hưởng lương hưu trí đối với người lao động có tổng thời gian làm việc trong khu vực nhà nước nhiều hơn so với thời gian làm việc tại khu vực ngoài nhà nước trước khi về hưu và người lao động nghỉ việc do bị gián đoạn công tác trước ngày 01/01/1995; Xem xét, điều chỉnh mức hưởng lương hưu đối với người đã về hưu trước ngày 01/01/1995 so với mức lương tối thiểu vùng hoặc trình Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép các địa phương căn cứ vào tình hình, khả năng nguồn ngân sách thực tế tại địa phương để hỗ trợ một phần cho người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 có mức lương hưu thấp. Vì những đối tượng này phần lớn đã trên 80 tuổi, thời gian kỳ vọng sống không còn nhiều.

            IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Cử tri đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, đã xử lý nhiều cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những cán bộ cấp cao, thuộc Trung ương quản lý. Cử tri đề nghị cần tiếp tục tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng; có biện pháp hiệu quả thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát; giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nếu phát hiện trường hợp nào kê khai không đúng với thực tế cần xác minh rõ ràng, nếu là tài sản bất minh, không chứng minh được nguồn gốc đề nghị thu hồi toàn bộ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

2. Cử tri đồng tình cao với kết quả của Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, đặc biệt là việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

3. Cử tri đề nghị Nhà nước cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, bố trí, tinh giản bộ máy theo hướng gọn nhẹ; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ; việc bố trí cán bộ phải xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng để quy hoạch, bổ nhiệm những người có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là đối với các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

4. Cử tri phản ánh việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương không theo quy hoạch; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện bức xúc, kéo dài.  Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành , chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý nghiêm các vi phạm.

5. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, tránh tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

6. Cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với các hành vi bạo hành, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

7. Cử tri lo lắng trước tình trạng kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt, lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra thường xuyên tại các địa phương. Các vấn đề về xã hội như mại dâm, đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, kinh doanh đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen đang diễn ra phức tạp, gây tâm lý bất ổn cho người dân làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri đề nghị các ngành, các cấp phải có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn các vấn đề trên, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

8. Cử tri tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

9. Cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở mất nhà và tài sản ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

10. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác trấn áp và xử lý triệt để, nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy; buôn pháo lậu nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự xã hội.

11. Cử tri phản ánh tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến nhưng không bị xử phạt, Luật phòng, chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực nhưng chưa được nghiêm túc thực hiện. Đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

12. Cử tri băn khoăn về các tai nạn máy báy bay quân sự xảy ra nghiêm trọng thời gian gần đây, cử tri đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo an toàn bay trong huấn luyện; đồng thời có chính sách tôn vinh xứng đáng đối với các phi công hy sinh khi gặp tai nạn trong tham gia huấn luyện bay.

13. Về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính: kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổ chức rà soát, nghiên cứu thực tiễn các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tổ chức thực hiện (các hình thức như khấu trừ tiền lương, tài khoản ngân hàng hoặc kê biên tài sản tương ứng cũng như hình thức cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả), để kịp thời xử lý, bảo đảm hiệu lực của quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
08377727
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn