Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 

Kết quả tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh
trước kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV

(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương)

 

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1- Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu đặt hàng cho các tổ chức, chuyên gia am hiểu trong từng lĩnh vực tham gia ban soạn thảo, xây dựng các dự án luật theo đúng quy trình để Quốc hội xem xét, thông qua.

2- Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng, công tác quản lý đất đai, tài sản công; giám sát việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình công cộng, tránh tình trạng phải tăng vốn trong quá trình thực hiện; giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

3- Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội cần tăng cường việc tiếp xúc cử tri, trong nội dung tiếp xúc cử tri cần có nội dung báo cáo trước cử tri về tình hình thực hiện chương trình hành động, những vấn đề mà đại biểu đã cam kết thực hiện khi ứng cử.

4- Cử tri tiếp tục kiến nghị trong nhiệm kỳ tới, cần tăng số lượng các đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu kiêm nhiệm nhằm giúp đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò giám sát của mình; đồng thời có thể đeo bám sâu sát vào đời sống nhân dân cũng như có thể phản ánh, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giải quyết kịp thời các vấn đề người dân cần giải quyết.

6- Cử tri cho rằng hiện nay Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập nên việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai cho người dân trên địa bàn cũng còn nhiều vướng mắc. Kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

7- Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Thành phố.

8- Cử tri tiếp tục kiến nghị Đảng, Nhà nước cần kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, kịp thời thông tin đến nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

            II. VỀ KINH TẾ

1- Cử tri tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ứng phó, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ đã có giải pháp nhằm ổn định thị trường, kịp thời ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ đến doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ cần có các chính sách ưu đãi về thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp; có giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, góp phần phục hồi và ổn định nền kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid–19.

2- Cử tri kiến nghị hệ thống giao thông hiện nay chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện, thiếu đồng bộ, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh không đảm bảo khiến các đô thị Việt Nam nói chung và khu vực nội thành một số thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… nói riêng đang phải đối diện với tình trạng ùn tắc, thiếu hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường. Do đó, kiến nghị cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng chung cư cao tầng trong khu vực nội đô và nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị cho phù hợp, đảm bảo không gian cho quy hoạch cây xanh, thiết chế văn hoá và dịch vụ công cộng.

3- Cử tri kiến nghị cần có giải pháp quản lý chặt chẽ công tác chuyển đổi diện tích đất được cấp làm trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, cần có cơ chế đấu thầu dự án bảo đảm minh bạch, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước; kiên quyết thu hồi ngay đối với doanh nghiệp được giao đất nhưng không đủ năng lực triển khai dự án hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê để thu lợi.

4- Cử tri lo lắng trước tình trạng nhiều nhóm hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang các nước trong thời gian qua do diễn biến căng thẳng về thương mại giữa các cường quốc kinh tế trên thế giới, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp, nhiều lĩnh vực nghiệp vụ để đấu tranh với hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa.

5- Cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực chỉ đạo triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam, trong đó chú trọng xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng gạo xuất khẩu, quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm.

6- Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành quan tâm, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các nội dung sau:

- Kiến nghị sớm có hướng dẫn về Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa để Thành phố kịp triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra. 

- Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ kê khai, phê duyệt phương án và thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền với đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đ Thành phố có thêm nguồn lực đầu tư phát triển. 

- Kiến nghị Chính phủ xem xét và trình Quốc hội sớm thông qua Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững. 

7. Kiến nghị một số cơ chế chính sách liên quan đến các dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT):

7.1- Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đầu tư công; Luật ngân sách nhà nước; Luật Giá, quy định sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán dự án BT, là phương thức thanh toán chủ yếu, như sau:

- Đề xuất thực hiện phương thức “Nhà nước đặt hàng” công trình BT thuộc dự án BT (Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án BT thực hiện theo pháp luật về đấu thầu).

- Đề xuất “Nhà nước đặt hàng” (mua) công trình BT theo “tiền thuộc ngân sách nhà nước” thanh toán Hợp đồng BT cho nhà đầu tư dự án BT.

7.2- Đề xuất không sử dụng “quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc” để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, vì tiềm ẩn nguy cơ làm thất thoát ngân sách nhà nước, do khó đảm bảo “nguyên tắc ngang giá”, khi xác định giá trị “quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc” theo “nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” (quy định tại Điều 112 Luật Đất đai). Chỉ sử dụng “quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng” để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT với điều kiện nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định tại Khoản (1.b) Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP.

- Đề xuất, trong gói thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, thanh toán bằng “quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng”, và nhà đầu tư dự án BT cũng là nhà đầu tư “dự án khác”, thì phải thực hiện đấu thầu dự án BT, đồng thời đấu thầu “dự án khác” trong cùng cuộc đấu thầu, trong đó có điều kiện nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

7.3- Đề xuất thực hiện phổ biến phương thức đấu giá “quỹ đất công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc”, tạo nguồn vốn ngân sách dồi dào để phát triển kết cấu hạ tầng và sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán các dự án BT.

7.4- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập và “lổ hổng” trong việc lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, đồng thời là nhà đầu tư “dự án khác”, trong trường hợp được thanh toán bằng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng: trong gói thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, thanh toán bằng “quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng”, và nhà đầu tư dự án BT cũng là nhà đầu tư “dự án khác”, thì phải thực hiện đấu thầu dự án BT, đồng thời đấu thầu “dự án khác” trong cùng cuộc đấu thầu, trong đó có điều kiện nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

7.5- Đề nghị bổ sung Khoản 8 (mới) vào Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về “Nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)”, như sau:“8. Nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT):

a) Tiền thuộc ngân sách nhà nước;

b) Quỹ đất, trụ sở làm việc để thực hiện Dự án khác;

c) Tài sản kết cấu hạ tầng để thực hiện Dự án khác;

d) Quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ”.

7.6- Đề nghị bổ sung “Khoản 7 (mới)” vào Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, như sau: “7. Nhà nước sử dụng tiền thuộc ngân sách nhà nước để thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), theo loại dự án mua tài sản quy định tại Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư công và Khoản (2.đ) Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước”.

7.7- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, như sau: “4. Số tiền thu được từ khai thác quỹ đất, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư, hoặc để thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 2 Điều này phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan”.

7.8- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư công về “Phân loại dự án đầu tư công”, để bổ sung loại “công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)” thuộc loại “dự án mua tài sản” bằng “ngân sách nhà nước”, như sau: “b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này”.

7.9- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (2.đ) Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước, để bổ sung “công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)” cũng thuộc đối tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước “cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng”, như sau: “đ) Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành”.

7.10- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, để quy định đấu thầu Dự án BT đồng thời đấu thầu “quỹ đất, trụ sở làm việc” thanh toán Dự án BT, để lựa chọn đồng thời Nhà đầu tư Dự án BT và Nhà đầu tư “Dự án khác”; sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản, để quy định đấu thầu Dự án BT đồng thời đấu giá “quỹ đất, trụ sở làm việc” thanh toán Dự án BT, để lựa chọn đồng thời Nhà đầu tư Dự án BT và Nhà đầu tư “Dự án khác”. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát, không để xảy ra “đấu thầu cuội, đấu thầu chân gỗ”, hoặc tình trạng “đấu giá cuội, quân xanh, quân đỏ”.

7.11- Đề xuất cơ chế khắc phục vướng mắc trong việc đảm bảo thực hiện được “nguyên tắc ngang giá” khi Nhà nước sử dụng “quỹ đất” để thanh toán Dự án BT:

+ Khoản 2, Điều 117 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định: “2. Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất của pháp luật có liên quan”. Đề nghị sửa đổi như sau: “2. Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy định của pháp luật có liên quan”

+ Đề nghị hạn chế tối đa trường hợp sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT. Chỉ sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT, trong trường hợp dự án BT có tính cấp bách, mà Nhà nước chưa bố trí được “tiền thuộc ngân sách nhà nước”, hoặc chưa thể tổ chức đấu thầu, đấu giá quỹ đất, trụ sở làm việc để lấy tiền thanh toán dự án BT.

+ Trong trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán cho dự án BT, thì dùng “quỹ đất” chưa giải phóng mặt bằng, theo phương thức nhà đầu tư ứng tiền cho Nhà nước để giải phóng mặt bằng, như đã quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP.

+ Đề nghị sửa đổi, bổ sung các phương pháp xác định giá đất xác định “giá đất cụ thể” của Nghị định 44/2013/NĐ-CP để đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp giá thị trường.

7.12- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập trong trường hợp sử dụng “quỹ đất” chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT: kiến nghị số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng công trình thuộc dự án BT “được tính vào giá trị của Hợp đồng BT và được tính lãi suất”; số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng quỹ đất thanh toán dự án BT để thực hiện “dự án khác”, được khấu trừ vào giá trị quỹ đất thanh toán dự án BT và không được tính lãi suất trong thời gian thực hiện dự án BT; nhưng được tính lãi suất kể từ sau thời điểm thanh toán dự án BT, trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa bàn giao quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện “dự án khác”.

7.13- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập do phát sinh xung đột pháp luật giữa quy định khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai) và quy định sử dụng quỹ đất để thanh toán dự án BT (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công): 

- Kiến nghị thực hiện phổ biến việc bán đấu giá “quỹ đất” công đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc, để tạo nguồn “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán Hợp đồng BT.

- Kiến nghị việc sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán Hợp đồng BT, được thực hiện theo quy định về mua tài sản công theo Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư công; và theo Khoản (2.d) Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước, có bổ sung thủ tục, cơ chế phù hợp với dự án BT (như đề xuất tại Mục 1 Phần II của Văn bản này).  

- Kiến nghị hạn chế tối đa việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán Hợp đồng BT và chỉ thực hiện phương thức thanh toán này, khi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, như đã quy định tại Khoản (1.c) Điều 5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP.

- Kiến nghị chỉ nên sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán Hợp đồng BT trong trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền giải phóng mặt bằng cho Nhà nước, như đã quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP.

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cho phép thực hiện các dự án BT đã ký kết hợp đồng, thanh toán theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

8. Kiến nghị Chính phủ sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP “Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”:

8.1- Về hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư:

Khoản (2.b) Điều 5 Nghị định 101/2015/NĐ-CP, quy định: “b) Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại. Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan”. Vướng mắc phát sinh do Khoản 5, Khoản 6 Luật PPP quyết định dừng triển khai, dừng thực hiện dự án BT, như Hiệp hội đã báo cáo tại Mục 2 của Văn bản này. Nếu không có phương thức xã hội hóa đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng BT, thì khó có cơ chế phù hợp để thực hiện chương trình rất cấp bách về xây dựng lại các nhà chung cư cũ, nhất là các chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, kết hợp với chỉnh trang đô thị đối với khu vực lân cận, như Khoản 3 Điều 112 Luật Nhà ở, quy định: “3. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được thực hiện theo dự án; khi phá dỡ để cải tạo xây dựng lại nhà chung cư phải kết hợp cải tạo lại khu nhà ở trong khu vực của dự án theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt”. Đề nghị Chính phủ làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật điều chỉnh loại hình dự án BT.

8.2- Về giải quyết vướng mắc về “chỉ tiêu dân số” của dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ:

Nghị định 101/2015/NĐ-CP không quy định cơ chế ưu đãi về cách tính “chỉ tiêu dân số” của dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ, nên thiếu tính khả thi và không thể thu hút được các nhà đầu tư. Bởi lẽ, nhà đầu tư bỏ vốn để đầu tư xây dựng lại nhà chung cư, thực hiện tái định cư đối với các chủ sở hữu chung cư và cả các hộ ghép. Nếu không có “chỉ tiêu dân số” hợp lý, tăng thêm số lượng căn hộ đủ để bù đắp chi phí đầu tư và có lãi định mức 10%, thì nhà đầu tư không thể thực hiện được dự án. Đề nghị bổ sung quy định cơ chế ưu đãi về cách tính “chỉ tiêu dân số” của dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ vào Khoản 5 Điều 8 Nghị định 101/2015/NĐ-CP.   

8.3- Về ưu đãi miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng lại chung cư cũ:

Khoản 4 Điều 15 Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định: "Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án (kể cả phần diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng nêu tại Khoản 3 Điều này)", nhưng Bộ Tài chính không đồng ý thực hiện, nên trên thực tế, các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ kết hợp chỉnh trang nhà ở trong khu vực dự án chưa được ưu đãi miễn tiền sử dụng đất. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng lại chung cư cũ đối với các chủ đầu tư dự án.

8.4- Về mua thêm căn hộ cho hộ khẩu ghép và mua thêm diện tích phần dôi dư ngoài diện tích được hoán đổi khi xây dựng lại nhà chung cư:

Khoản 3, Điều 4 Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định: "Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà một căn hộ chung cư cũ có từ 02 sổ hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 116 của Luật Nhà ở, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận". Quy định này không thuận lợi cho bên yếu thế là người có hộ khẩu ghép, vì không được trực tiếp mua căn hộ với chủ đầu tư dự án, mà phải do chủ sở hữu nhà chung cư (chủ chính) “mua hộ”. Một điểm bất hợp lý nữa là giá bán căn hộ mua thêm “theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận”, mà lẽ ra, giá bán căn hộ mua thêm và cả diện tích phần dôi dư ngoài diện tích được hoán đổi phải mua thêm, nên quy định giá bán là giá bảo toàn vốn cộng với lợi nhuận định mức của chủ đầu tư. Đề nghị bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định: (1) Giá bán căn hộ mua thêm và cả diện tích căn hộ phần dôi dư phải mua thêm là giá bảo toàn vốn cộng với lợi nhuận định mức của chủ đầu tư. (2) Chủ hộ khẩu ghép được trực tiếp giao dịch với chủ đầu tư dự án để mua căn hộ tái định cư.

8.5- Về áp dụng ưu đãi lãi suất tín dụng nhà ở xã hội khi mua thêm căn hộ tái định cư cho hộ khẩu ghép, hoặc phần diện tích dôi dư ngoài diện tích được hoán đổi: Đề nghị bổ sung Nghị định 101/2015/NĐ-CP, quy định chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng nhà ở xã hội khi mua thêm căn hộ tái định cư cho hộ khẩu ghép, hoặc mua thêm phần diện tích căn hộ dôi dư ngoài diện tích được hoán đổi, đối với những đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội trong dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ.

III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1. Về văn hoá, giáo dục

1.1- Cử tri bức xúc những bất cập trong nội dung chương trình trong sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều) chưa phù hợp, còn nhiều lỗi, không mang tính giáo dục. Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh giá sách giáo khoa tăng cao so với năm học trước, thiếu hướng dẫn và thông tin chưa rõ ràng việc sử dụng sách giáo khoa trong các nhà trường. Cử tri cho rằng nếu mỗi trường áp dụng dạy một bộ sách giáo khoa sách riêng thì khi học sinh chuyển trường lại phải chuyển sách, rất khó khăn, gây lãng phí. Cử tri đề nghị kiểm tra lại công tác thẩm định sách giáo khoa, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

1.2- Về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông:

- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có văn bản chỉ đạo cụ thể định biên cho ngành giáo dục khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: theo chương trình hiện hành môn Tin học và Tiếng Anh là môn tự chọn nên Thành phố chưa có căn cứ để tuyển giáo viên. Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Anh và Tin học là môn học bắt buộc, các địa phương cần có đầy đủ căn cứ pháp lý để chỉ đạo và hướng dẫn các trường xây dựng bổ sung vị trí việc làm đối với 2 môn học trên, đảm bảo đủ định biên theo định mức số tiết quy định, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức và thành phần giáo viên bộ môn đủ và cân đối hợp lí giữa các môn theo quy định của chương trình. Do đó, cần có văn bản hướng dẫn về tuyển dụng, đồng thời xây dựng cơ chế và chế độ riêng cho giáo viên Anh văn, Tin học để thu hút và giữ chân đội ngũ này gắn bó với giáo dục tiểu học.

1.3- Cử tri băn khoăn đối với quy định nếu được giáo viên cho phép và để phục vụ học tập, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được dùng điện thoại di động và các thiết bị khác trong giờ học tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cử tri cho rằng, việc cho phép học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được mang điện thoại vào trường học, việc sử dụng điện thoại sẽ mang lại nhiều hệ quả tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Cử tri kiến nghị cần có những quy định ràng buộc chặt chẽ để nhà trường, giáo viên kiểm soát chặt vấn đề này, đề xuất nghiên cứu phát triển một nền tảng ứng dụng để các em học sinh khi sử dụng internet chỉ sử dụng được chương trình đó mà không sử dụng những chương trình khác như mạng xã hội, game… giúp các em học sinh tập trung vào việc học tập.

1.4- Cử tri kiến nghị ngành giáo dục cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng bạo lực học đường.

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1- Cử tri đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện một số nơi, đội ngũ nhân viên y tế, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhiều tấm gương tận tâm hết mình, không quản ngại ngày đêm, vất vả gian nan, hiểm nguy đã tiên phong, xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, cử tri bức xúc về việc một số cán bộ lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông tin rộng rãi cho người dân được biết.

2.2- Cử tri kiến nghị có cơ chế chính sách áp dụng cho thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng chung cho cả nước (không phân tuyến), góp phần cho người dân tham gia bảo hiểm y tế thuận tiện trong khám, chữa bệnh.

2.3- Cử tri tiếp tục đề nghị ngành y tế có chính sách quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường nguồn nhân lực, ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư cho tuyến y tế cơ sở; khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương để đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

2.4- Cử tri đồng tình với việc giao mức trần chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế nhằm hạn chế tình trạng trục lợi từ bảo hiểm y tế, tuy nhiên, quy định này khiến các bệnh viện gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Để điều chỉnh, cân đối việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, tại một số bệnh viện xảy ra tình trạng tách đợt điều trị ngoại trú của bệnh nhân không đúng quy định, như: Bệnh nhân tiểu đường, huyết áp, theo quy định cấp thuốc 1 lần/1 tháng, nhưng nhiều cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc 2 lần/1 tháng, làm tăng số lượt bệnh nhân để giảm chi phí của bình quân một đơn thuốc; tư vấn bệnh nhân mua thuốc ngoài chi trả bảo hiểm y tế... dẫn đến việc một số quyền lợi của người bệnh bị hạn chế, đặc biệt là người bệnh là người cao tuổi việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị ngành y tế cần có giải pháp để giải quyết tình trạng này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh.

2.5- Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng cần có những giải pháp, chế tài mạnh hơn ...đối với trường hợp vi phạm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.6- Cử tri lo lắng về thông tin ngành y tế báo động bệnh tay chân miệng có xu hướng đang tăng cao nhưng nhiều bệnh viện thiếu thuốc điều trị. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần có giải pháp kịp thời để giải quyết vấn đề trên đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, bệnh.

2.7- Cử tri lo lắng trước tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tích cực nghiên cứu có giải pháp hiệu quả để hạn chế sự tác động của biến đổi khí hậu. Cử tri đề nghị ngoài những quy định xử phạt về môi trường, cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường như tổ chức các chương trình giáo dục bảo vệ môi trường ngoài xã hội và trong nhà trường, có biện pháp hỗ trợ cụ thể giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông, có chính sách cho người dân nghèo được vay vốn đãi để mua xe mới đổi xe cũ…

            3. Về chế độ, chính sách          :

3.1- Cử tri tiếp tục đề nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

3.2- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ quan tâm chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng, tham gia kháng chiến, liệt sĩ và thân nhân của họ; đẩy nhanh triển khai xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ; xem xét hỗ trợ  cho người thờ cúng liệt sĩ có nhà cửa bị xuống cấp; có chính sách về giáo dục cho con của người có công với cách mạng, miễn giảm toàn bộ hoặc một nửa các khoản thu đầu năm học cho con của ngươi có công với cách mạng.

3.3- Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước cần tiếp tục quan tâm cải cách tiền lương và thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở.

            IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1- Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; nhanh chóng, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan đảng, chính quyền.

2- Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, cử tri phản ánh có nhiều trường hợp người vi phạm bỏ phương tiện nên gây nhiều khó khăn cho công tác xử phạt các vi phạm. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, thanh lý phương tiện vi phạm, tránh tình trạng tồn đọng phương tiện vi phạm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm đến giải quyết và nhận lại phương tiện.

3- Cử tri kiến nghị tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

4- Cử tri quan tâm nhiều đến việc sắp tới Quốc hội sẽ sửa đổi Luật Giao thông đường bộ và ban hành Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có nội dung liên quan đến việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe sẽ do Bộ Công an hay Bộ Giao thông vận tải quản lý. Cử tri đề nghị cần cân nhắc kỹ để có quy định phù hợp nhằm khắc phục hiệu quả những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

5- Cử tri kiến nghị các cơ quan tư pháp cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra các vụ xử oan sai nghiêm trọng và bỏ lọt tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Có biện pháp tích cực giải quyết đơn kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Tăng cường các biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, bao gồm cả kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử.

6- Về việc sửa đổi Luật cư trú, cử tri đề nghị các quy định của Luật phải đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến pháp 2013, đảm bảo quyền bảo mật thông tin cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, giúp họ có đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống, học tập, lao động và cũng giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước làm tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế, xã hội.

Cử tri băn khoăn cho rằng từ nay đến ngày 01/7/2021 sẽ khó đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú với các bộ, ngành, địa phương một cách đồng bộ. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu kỹ để có lộ trình phù hợp, khả thi.

7- Cử tri kiến nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương quan tâm xử lý dứt điểm và loại bỏ quy hoạch treo kéo dài nhằm đảo bảo quyền lợi chính đáng của người dân có nhà đất nằm trong quy hoạch, tránh gây thiệt hại tài sản, lãng phí nguồn lực xã hội.

8- Cử tri kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông kiên quyết xử lý các trường hợp tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin trên mạng có nội dung thiếu lành mạnh, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

9- Cử tri tiếp tục phản ánh những vi phạm của hoạt động bán hàng kinh doanh đa cấp; tình trạng lợi dụng bán hàng online để kinh doanh hàng giả, hàng nhái không đảm bảo chất lượng. Cử tri kiến nghị cần bổ sung và hoàn thiện pháp luật về chống hàng giả, hàng nhái, trong đó có hành vi bán hàng giả thông qua bán hàng online. Đồng thời, có các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi gian dối, trục lợi, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong hoạt động kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức của người dân.

10- Cử tri đề nghị cần có biện pháp thực hiện có hiệu quả, khả thi trong việc xử phạt hành vi “ép buộc người khác uống rượu bia, người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

11- Cử tri cho rằng việc chuyển đổi biển số đối với các xe kinh doanh vận tải là đảm bảo công tác quản lý thống nhất, minh bạch, bình đẳng các phương tiện giao thông vận tải chấp hành quy định; đảm bảo không bị lợi dụng, cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải. Song, nhà nước cần có hướng dẫn, hỗ trợ hoặc miễn phí chuyển đổi cho các phương tiện cũ, nhằm khuyến khích người dân thực hiện.

12- Cử tri cho rằng thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến hết sức phức tạp, liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, nhiều vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia và chất kích thích, gây bức xúc trong dư luận, kiến nghị Nhà nước xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

13- Cử tri lo lắng trước tình hình tội phạm và các vấn đề về xã hội như mại dâm, đánh bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi, tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê…vẫn đang diễn ra phức tạp, gây tâm lý bất ổn cho người dân làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Cử tri đề nghị các bộ, ngành chức năng tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm để giải quyết các yêu cầu phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm một cách kịp thời, triệt để.

14- Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

15- Về công tác thi hành Luật lý lịch tư pháp:

- Đề nghị quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp, hạn chế tình trạng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tràn lan, gây lãng phíĐồng thời giảm thời gian lưu trữ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không có án tích từ 20 năm còn 05 năm để giảm áp lực lưu trữ. 

- Đề nghị quy định cụ thể thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân trong trường hợp đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luậtXem xét điều chỉnh biểu mẫu, bổ sung thành phần hồ sơ đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan, tổ chức theo hướng có đủ thông tin như biểu mẫu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, hỗ trợ công tác tra cứu xác minh được thuận lợi

- Đề nghị quy định chế tài đối với các cơ quan liên quan không thực hiện, chậm thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

- Kiến nghị Bộ Tư pháp làm việc với cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp Trung ương để có chỉ đạo trong Ngành thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP. Trong đó, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo trong Ngành phối hợp, triển khai thực hiện tốt quy định cập nhật điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân

- Kiến nghị ban hành cơ chế phối hợp xác minh giữa các cơ quan liên quan, trong đó xác định rõ thời gian xác minh của từng cơ quan và cách thức xử lý thông tin lý lịch tư pháp khi hết thời gian quy định mà không nhận được văn bản xác minh của các cơ quan liên quan

- Kiến nghị hoàn thiện, triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử tại các địa phương làm cơ sở xây dựng phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

 - Kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Trong đó cần đồng bộ về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giữa các ngành và địa phương để phục vụ việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp điện tử, giúp tiết kiệm thời gian lập, cập nhật  bổ sung thông tin lý lịch tư pháp và góp phần giảm số lượng văn bản tồn đọng. 

- Kiến nghị nâng cấp, phát triển thêm các tính năng của Phần mềm dùng chung, cụ thể như sau: xây dựng mã định danh (barcode) trên mỗi hồ sơ được nhập và lưu tại Sở Tư pháp để công chức tìm kiếm, quản lý, tra cứu và xử lý hồ sơ; xây dựng mã định danh (QR code) trên mỗi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để người dân tra cứu tình trạng hồ sơ thông qua các phần mềm quét mã QR thông dụng: xây dựng, mở rộng các trường tiếp nhận tại Trang dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home) nhằm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết (mở các trường đính kèm file hồ sơ, các tiêu chuẩn kỹ thuật về độ phân giải, liên kết chuyển khoản phí lý lịch tư pháp,...) cho việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; kết nối các tính năng cơ bản (tra cứu hồ sơ, khai trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến,...) của Phần mềm dùng chung với Trang dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong, hochiminhcity.gov.vn/)Đồng thời nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ có tài liệu. 

- Kiến nghị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị mạng,... tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan

- Kiến nghị quy định về định mức, nội dung chi trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp Phiếu lý lịch tư pháp tương tự như: công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản, thi hành pháp luật, thanh tra,... 

- Kiến nghị Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư số 244/2016/TT BTC theo hướng cho phép Sở Tư pháp sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động làm công tác lý lịch tư pháp

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
08403233
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn