Đăng nhập

 

 

Liên kết website
Tổng hợp ý kiến xây dựng các dự án luật
Tổng hợp kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 

Kết quả tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh
sau kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV
(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương)

 

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

1. Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, đồng tình các Nghị quyết và Luật được Quốc hội thông qua, trong đó có Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố phát triển trong thời gian tới. Cử tri đề nghị các cơ quan Trung ương cần giám sát chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Cử tri cho rằng một số luật hiện nay còn thiếu tính ổn định, lâu dài; chưa đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật; các văn bản dưới luật chưa được ban hành kịp thời, thiếu tính khả thi khi áp dụng trong thực tế. Cử tri đề nghị Quốc hội cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản dưới luật để đảm bảo luật ban hành sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

3. Cử tri đồng tình về những đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội trong thời gian qua; cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của Chính phủ và các Bộ, ngành sau chất vấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác chất vấn.

4. Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; các vị đại biểu Quốc hội cần tiếp tục quan tâm, ghi nhận và đề xuất các ý kiến của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đại biểu Quốc hội trong thời gian tới. Cử tri kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội Khóa XIV cần thông tin kết quả hoạt động của từng đại biểu trong nhiệm kỳ này đến cử tri.

5. Cử tri quan tâm nhiều đến công tác bầu cử Quốc hội khoá mới và đề nghị các cơ quan chức năng chuẩn bị thật tốt trong nội dung hiệp thương để giới thiệu những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân, có trách nhiệm với công việc và Nhân dân. Cần lựa chọn đại biểu nắm vững chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, có chương trình hành động thiết thực và phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm nâng cao số lượng và chất lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách.

6. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường đôn đốc, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, về triển khai các dự án đầu tư, công trình trọng điểm quốc gia; theo dõi sát sao việc giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, nhất là các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, không để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

II. VỀ KINH TẾ

1. Cử tri phản ánh hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh do Covid-19. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, trong khi chính sách hỗ trợ thuế vừa qua chưa đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó khăn. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục đề xuất các giải pháp cho phép các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục được gia hạn, miễn, giảm nộp thuế. Đồng thời, có giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn lực tài chính cần thiết, vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

2. Cử tri phản ảnh việc hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp về kinh tế do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 của một số bộ ngành, địa phương nói riêng thực hiện còn chậm. Đề nghị thực hiện nhanh gói hỗ trợ này để kịp thời hỗ trợ nhân dân; trong quá trình thực hiện cần xem xét hỗ trợ đúng đối tượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có để đảm bảo công bằng; nghiên cứu có chính sách bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

3. Cử tri cho rằng hiện nay Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại quốc tế tạo điều kiện và nhiều triển vọng cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường thế giới nhưng cũng mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô sản xuất, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp vẫn phải lệ thuộc vào vật tư, linh kiện của nước ngoài, chưa hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Đề nghị Nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, phát huy vai trò quản lý và hỗ trợ của các cơ quan chức năng phát triển năng lực sản xuất của doanh nghiệp và hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.

4. Cử tri phản ánh một số công trình phúc lợi xã hội và các dự án đầu tư công thi công kéo dài làm phát sinh kinh phí so với dự toán, lãng phí đất đai. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, việc sử dụng và thu hồi đất tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

5. Cử tri đánh giá việc phòng chống lũ lụt miền Trung thời gian qua là kịp thời và hiệu quả, nhưng còn một số điểm chưa thật tập trung, việc huy động lực lượng còn chậm, cần giải quyết nhanh chóng hơn, xác định nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, di dời dân đến nơi an toàn, xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất với các huyện tỉ lệ 1/100.000, các xã tỉ lệ 1/1.000 cho đến 1/2.000, đồng thời rà soát quy hoạch, bố trí lại khu dân cư, xây dựng hệ thống cảnh báo sạt lở đất tại các khu dân cư có nguy cơ cao.

6. Cử tri đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ cần thực hiện tổng rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng chất lượng rừng, khả năng thực tế về độ che phủ, tình hình phát triển các dự án thủy điện nhỏ, nhất là ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, để có các giải pháp căn cơ, lâu dài về môi trường, về các giải pháp chống chịu mưa bão, lũ lụt như vừa qua; đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ ngành có cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa, rừng sinh kế cho người dân. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc trồng rừng thay thế bảo đảm nguyên tắc phòng hộ và loại cây trồng, đặc biệt là bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng thay thế.

7. Cử tri đề nghị rà soát, đánh giá lại toàn bộ tác động, mức độ an toàn của hệ thống hồ chứa, hồ thủy điện nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và cần thông tin rộng rãi để người dân an tâm.

8. Cử tri đề nghị triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái cho các khách hàng sử dụng điện. Có chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo để góp phần giảm áp lực về nguồn cung cho hệ thống cũng như góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời cần công khai kết quả kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện.

9. Cử tri tiếp tục đề nghị Quốc hội, Chính phủ triển khai các chính sách phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho các tỉnh ở khu vực này; quan tâm đối với việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Nam.

10. Cử tri tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành có liên quan chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng lại việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã công bố để giảm thiểu tình trạng các dự án treo, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị ảnh hưởng. Thực hiện việc công bố công khai và cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch treo để người dân biết và giám sát.

III. VỀ CÁC VẤN  ĐỀ XÃ HỘI

1. Về văn hoá, giáo dục:

1.1- Cử tri cho rằng bộ sách khoa lớp 1 (Bộ sách Cánh Diều) có nhiều sai sót đã gây bức xúc, mất niềm tin từ phụ huynh và xã hội, bên cạnh đó giá sách giáo khoa tăng cao so với năm học trước gây ảnh hưởng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ cần giám sát đối với việc điều chỉnh liên quan đến Bộ sách giáo khoa này để không xảy ra sai sót và tránh gây lãng phí, có thể thực hiện thí điểm trước và đánh giá rút kinh nghiệm sau đó thực hiện đại trà để đảm bảo khả thi hơn; có chính sách hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

1.2- Cử tri cho rằng chương trình học hiện nay đối với học sinh phổ thông khá nặng. Đề nghị ngành giáo dục xem xét, có những giải pháp cải cách nhằm giảm tải chương trình học nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng đào tạo đối với học sinh phổ thông; quan tâm đưa nội dung lịch sử các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền biển đảo Việt Nam ta vào chương trình giảng dạy cho học sinh.

1.3- Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các các trường học thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học nghiêm túc.

1.4- Cử tri cho rằng hiện nay đời sống của đội ngũ giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, do đó đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng cao mức lương cho giáo viên góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của giáo viên.

1.5- Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành giáo dục cần có những giải pháp thiết thực để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, tạo môi trường môi trường giáo dục thực sự lành mạnh cho con em học tập.

2. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường:

2.1- Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng đẩy mạnh việc nghiên cứu, thử nghiệm thành công vào tạo điều kiện để người dân sớm được tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 và nhất là ưu tiên cho đội ngũ cán bộ y tế, những người làm việc trong khu cách ly để họ được an toàn tuyệt đối trong việc phòng, chống dịch bệnh.

2.2- Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay gây ảnh hưởng lớn trong nhân dân, đặc biệt là tình trạng xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

3. Về chế độ, chính sách:

3.1- Cử tri tiếp tục kiến nghị cần điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1993. Đại đa số các trường hợp này đang phải sống rất khó khăn, chật vật, nhất là khi họ ở tuổi đã cao, mang trong mình nhiều bệnh tật.

3.2- Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đối với các chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục để hưởng chế độ, chính sách cho các đối tượng này.

3.3- Cử tri đề nghị Chính phủ cần có các chính sách an sinh, nhất là những chương trình hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng chương trình tránh bão, lũ ở các cụm dân cư thường xảy ra thiên tai.

3.4- Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ lưu ý quan tâm đối với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu dự báo các nội dung liên quan đến thiên tai, dịch bệnh…để có chương trình quốc gia về phòng, chống, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài nguyên của đất nước và bảo vệ con người.

            IV. THỰC THI PHÁP LUẬT

1. Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, xét xử nhanh các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, gây thất thoát tiền và tài sản nhà nước và thông tin công khai cho người dân biết; thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng; giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

2. Cử tri đề nghị công tác nhân sự tại Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan, trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu.

3. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý triệt để các đường dây lừa đảo qua mạng; có biện pháp tăng cường chế tài đối với các trường hợp vi phạm về luật an ninh mạng

4. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính; chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất  là các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; cần tăng cường công tác cải cách tư pháp, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan tư pháp.

5. Cử tri kiến nghị sửa đổi Luật Tố tụng hành chính theo hướng người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện có thể ủy quyền cho cấp phó của mình hay trưởng các phòng, ban chuyên môn hoặc cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, xử lý vụ việc để tham gia tố tụng, do Luật Tố tụng hành chính hiện hành quy định người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Nhưng thực tế trưởng, phó cơ quan, tổ chức bị kiện do công việc nên thường vắng mặt gần như trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án đã gây bất lợi cho người khởi kiện và làm kéo dài việc giải quyết vụ án.

6. Một số cử tri không đồng tình việc tách ra làm 02 luật đối với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nên giao cho Bộ Giao thông Vận tải phụ trách như trước đây sẽ hiệu quả hơn.

7. Cử tri kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) do tình hình sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn mua bán ma túy ngày càng tinh vi, các tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng gia tăng và tỷ lệ người sau cai nghiện bị tái nghiện còn nhiều.

8. Về lĩnh vực đất đai:

8.1- Kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch; Bộ Luật Dân sự; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá tài sản, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và liên thông của hệ thống pháp luật.

8.2- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ xem xét thông qua và sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định thi hành Luật Đất đai” nhằm tháo gỡ các vướng mắc thị trường bất động sản, tạo điều kiện để khởi động lại các dự án kinh doanh bất động sản, dự án nhà ở, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

8.3- Kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung “Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở xã hội” khi xem xét ban hành “Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025”, để có nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện tái cấp vốn, cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở.

8.4- Kiến nghị cần có giải pháp góp phần kéo giảm giá nhà để đáp ứng nhu cầu nhà ở rất lớn của đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động, các gia đình trẻ và người nhập cư, đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở lâu dài, vừa phát triển thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững, cụ thể:

8.5-  Kiến nghị bổ sung các quy định chi tiết về tầng lánh nạn tại các tòa nhà cao tầng để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2.9.4 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD), bổ sung quy định: “Nhà có 30-40 tầng bố trí 01 tầng lánh nạn; Nhà có 41-50 tầng bố trí 02 tầng lánh nạn. Không tính diện tích sàn tầng lánh nạn vào tổng diện tích sàn xây dựng khi tính hệ số sử dụng đất của dự án. Không tính chiều cao của tầng lánh nạn vào chiều cao tối đa của công trình”, như sau: “2.9.4 Đối với nhà có chiều cao từ 100m đến 150m, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Điều 2.9.1, 2.9.2, cần phải bố trí tầng lánh nạn, gian lánh nạn, đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Nhà có 30-40 tầng bố trí 01 tầng lánh nạn; Nhà có 41-50 tầng bố trí 02 tầng lánh nạn. Không tính diện tích sàn tầng lánh nạn vào tổng diện tích sàn xây dựng khi tính hệ số sử dụng đất của dự án. Không tính chiều cao của tầng lánh nạn vào chiều cao tối đa của công trình. Không cho phép bố trí các căn hộ hoặc một phần căn hộ, văn phòng trên tầng lánh nạn. Không cho phép bố trí các hoạt động thương mại trên tầng lánh nạn.”

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

CÁC TIN BÀI KHÁC:
thông tin cần biết
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khoá XIV
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
  Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các luật Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII
Hình ảnh hoạt động
tin nổi bật
Số lượt truy cập
08386548
                                             Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

                                             2Bis Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                             ĐT: 028.38295353 - Fax: 028.38291574
                                             Email:
vpddbqh@tphcm.gov.vn - hcm@qh.gov.vn